0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Düğün Takıları (Ziynet Eşyası) Davası

Düğün Takıları (Ziynet Eşyası) Davası 

Türk Hukuku’na göre düğünde hangi eşe takılmış olursa olsun, düğünden elde edilen tüm ziynet eşyaları ve parasal takılar genel kural olarak kadına ait sayılır.

Takılar için Yargıtay içtihatları şunu söyler:

  • Kadına takılan tüm takılar ( altın, para, kolye, bilezik, çeyrek vs.) kadına aittir.
  • Erkeğe takılan ancak kadına özgü olan takılar kadına aittir.
  • Erkeğe takılan çeyrek, tam gibi altınlar ile paralar kadına özgü olmadığından erkeğe aittir.
  • Kadına takılsa bile kol saati gibi erkeğe ait takılar erkeğe aittir.
  • Eşler arasında bir mal paylaşım sözleşmesi varsa bu sözleşme uygulanacaktır.

Düğün Takıları ve Ziynet Eşyası Davası Açmak

Boşanma sırasında ya da boşanmadan sonra düğün takılarının kadına verilmesi için dava yolu açıktır. Zaten düğünde takılan takılar, hukuken kadının malıdır. Kadın da kendine ait olan bir şeyi haklarını kullanarak isteyebilmektedir. Üstelik bunu boşanma davası esnasında yapabilirken, boşanma davasının sonuçlanmasının ardından yeni bir düğün takıları (ziynet eşyası) davası açarak da kadının talep etme hakkı vardır.

Düğün takılarının iadesi için açılan dava kademeli yani terditli dava olarak açılmalıdır. Davayı açan taraf, takıların aynen olduğu gibi verilmesini isteyebilir. Ancak takılar ortada yoksa, takıların maddi bedelinin ödenmesini de talep edebilir. Örneğin düğünde takılan 5 bilezik var ise ve bilezikler ortada yoksa kadın, 5 bileziğin dava açıldığı tarihteki değerinden para bedelini isteme hakkına sahiptir.

Boşanma davası sırasında, istenmemiş olan ziynet eşyaları ıslah dilekçesi aracılığıyla talep edilemez. Bunun tek yolu, boşanmanın ardından yeni bir düğün takıları davası açmaktır. Boşanma davası açılırken ziynet eşyaları istenmemişse ıslah ile istenmeyecek, yeni dava açılacaktır.

Boşanmada Mal Paylaşımına Takılar Dahil Edilir mi?

En başında söylediğimiz gibi, düğün takıları kadının şahsi malı sayılır. Tamamen kadına ait olduğunu öngören Türk Hukuku neticesinde, ayrılırken düğün takıları mal paylaşımı olayına dahil edilemez. Çünkü düğünde takılan ziynet eşyaları ve paralar ortak mallardan sayılmaz. Düğünde takılan takılar, ortak ihtiyaçlar için harcanmışsa bile, boşanma durumunda kadın takıları isteme hakkına sahiptir. Ancak kadın kendi rızasıyla ve geri ödenmemek suretiyle eşine takıları bağışlamışsa, bu durumda erkekten takıları geri isteyemez. Tabi ki erkek, kadının geri almamak suretiyle takıları kendisine verdiğinin ispatını yapmak zorundadır. Eğer erkek eş, borç olarak takıların maddi getirisini kullandıysa, ortada geri verme sözü varsa kadın bu durumda gönüllü olarak bile verdiği takıları geri isteyebilmektedir.

Düğün Takıları Davası Açabilmek İçin Süre Kısıtı Var Mıdır?

Düğünde takılmış olan takılar, eğer erkek eşin elinde bulunuyorsa ve satılmamışsa, boşanmanın ardından kadın tarafından istenebilir. Bu durumda geri alma anlamına gelen istihkak davası açılarak ziynet eşyaları istenir. İstihkak davası açmak için herhangi bir zaman aşımı ya da hak düşürücü süre söz konusu değildir. Yani istihkak davası her zaman açılabilir.

Düğünde takılan takılar, ortada değilse. Örneğin takılar bozdurulup kullanılmışsa, ziynet eşyasının aynen geri verilme durumu olmadığından bedeli istenmişse, dava açma süresi on yılı geçemez. Çünkü, ziynet eşyasının aynen geri istenmesi istihkak davası olarak değerlendirilirken, ziynetin bedelin ödenmesinin talebi tazminat davası niteliği taşımaktadır ve dava açma süresi boşanma kararı verildikten sonra on yıldır. On yılı geçkin tazminat davası açılması, düğün takıları için mümkün değildir. Bu süre TBK’da öngörülen genel zamanaşımı sürelerindendir.

Günümüzde mahkemeler düğün videolarının izlenmesi ile düğün takılarının kimlere ait olduğunu tespit ederek buna göre hüküm kurmaktadır.