0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Adli Tıp – İmza İnceleme Rapor Örneği 2

ADLİ TIP BİLİRKİŞİ RAPORU Konu: ……. 25.12.2015 AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE

İLGİ: Hakimliğinizin ……. esas numaralı dosyası.

İNCELEME KONUSU: İlgi dosyada mevcut, numaralı Abonelik Sözleşmesi asli.

İSTEM: DOSYA KONUSU BELGEDE İMZA İNCELEMESİ YAPILMASI. KARŞILAŞTIRMA BELGELERİ: Huzurda alınan; 4 sayfa imza ve yazı örneği. 09.07.2015 günlü Tebliğ Mazbatası aslı. İsmi geçenin “İfade Tutanağı” aslı, “Sürücü Belgesi” fotokopisi. Adı geçene ait Ön Ödeme Emri asli.

İsmi belirtilene ait imzalar bulunan; “Uzlaşma Teklif Formu”, “Şüpheli ve Sanık Hakları Formu” asılları.

İNCELEME: İlgi Dosya okunmuş; inceleme konusu Belgede imza mukayesesi yapılması istendiği anlaşılmıştır.

Karşılaştırılması istenen bu imzanın; yukarıda dökümü sunulan mukayese belgeleriyle, makroskopik/biyomikroskopik aletler ve uygun optik cihaz ve ekipmanla incelemeleri yapılmış; aralarındaki tersim tarzı, işleklik derecesi, meyil ve istikamet, seyir, sürat, istif, itiyatlar ve tazyik vasıfları bakımından; kaligrafik, grafolojik ve grafometrik uygunluk ve benzerlikler, teknik olarak değerlendirilmiş ve bu veriler doğrultusunda: SONUÇ: İnceleme konusu Sözleşmedeki;

Bilişim şirketine ait imzanın; paraf tarzında olması, ayrıca “abone” imzasının da başkası adına olması sebebiyle, ……’in mevcut karşılaştırma imzaları esas alındığında, …….’e aidiyeti konusunda; tam ve kesin ileri değerlendirmelere gidilemediği..

yazısındaki karakterlerle, …….’in yazıları arasında ise, anlamlı grafolojik benzerlikler bulunduğu,

Görüş ve kanaatine varıldığını bildiren ve 3 adet hazırlanan Adli Tıp Bilirkişi Raporumu, takdiri yüksek Hakimliğinize ait olmak üzere arz ederim.

Grafoloji ve Belge İnceleme Bilirkişisi, Adli Tıp Uzmanı,