0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

İş Mahkemelerinde Bilirkişi Raporu

İŞ MAHKEMELERİNDE BİLİRKİŞİ RAPORU

İş hayatında birçok uyuşmazlık ortaya çıkmaktadır. bunlar, uzlaşma, arabulucu veya şahıslar kendi yöntemleri ile çözmesinin yanında bir çok iş davaları iş mahkemelerinde görülmektedir.

Bu aşamaların tamamında bazı iş ve sosyal güvenlik hukuku ile teknik konular ortaya çıkar. Özellikle teknik konularda ortaya çıkan hususlar Bilirkişi raporu ile çözüme ulaşmaktadır. Dolaysı ile iş davaları ekseriyetle Bilirkişi raporu ile çözüme ulaşmaktadır.

 

İş Mahkemeleri bilirkişi incelemesine en sık başvuran ve en çeşitli teknik incelme yaptıran mahkemelerdir.

Alacak davaları, iptal davaları, tespit davaları, itiraz davaları gibi tüm davalarda mahkeme bilirkişi incelemesine gerek duymaktadır.

İş Mahkemeleri bilirkişi incelemeleri, İş Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) ve diğer kanun hükümlerine göre yerine getirilir.

Hesap bilirkişiliği, kusur bilirkişiliği başta olmak üzere bunlara dayanak olacak diğer delillerin bunlara esas alınması için çok çeşitli incelmeye ihtiyaç olur.

Defilerin nazara alınması, sunulan belgelerin niteliği, toplu iş sözleşmeleri ya da hizmet akitleri başta olmak üzere; Özlük dosyaları  (SGK, iş yeri vb.), ticari defterler incelenmesi gerekir. Örneğin Hesap bilirkişiliği veya kusur bilirkişiliği davasında bordrolardaki imzalar, belgelerin eksikliği vb., puantaj kayıtları bordroların ve sair ödeme belgelerinin durumu.

İş yargısında alacak türleri ve hesaplanması. Kıdem tazminatı, İhbar tazminat, Kötüniyet Tazminatı,  fazla mesai ücretinin hesaplanması.

İş kazları ve bunlara bağlı ağır ve tehlikeli işlerde tespitler.

İşveren, çalışan, iş yeri ortamı, iş kazası ve bunlara bağlı olarak uyuşmazlıklar bilirkişi incelemeleri ve raporu ile çözümlenmektedir.

ÖZEL ANLAMDA, Uzman Görüşü Raporu, Mütalaa Raporu… almak uyuşmazlık konusu veya istenilen herhangi bir konuda çözümü için özel veya teknik bir bilgi gereken bir konuda bu konuda uzmandan rapor alabilir.

Burada dikkat edilecek husus raporu düzenleyenin uzman olması ve raporun ne maksatla istenildiği bilinerek rapor o konuda düzenlenmelidir. bilirkisiraporlari.com sitesinden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

 

Bilirkisiraporlari.com da yayınlamakta olan her makale kurucu bilirkişilerimiz tarafından yazılmış olup yayınlanmış eserlerden oluşmaktır. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında korunmaktadır. İzinsiz kopyalanması yasaktır.