0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Fuhuş Suçu ve Cezası

Fuhuş Suçu ve Cezası

Fuhuş, kişinin karşılığında para almak sureti ile başka bir kişi ya da kişilerle cinsel ilişkiye girmesidir. Kişinin fuhuş yapması suç kapsamında değildir ancak fuhşa teşvik ve aracılık kanunen yasaklanmış eylemlerdir. Türk Ceza Kanunu fuhuş suçlarını, yetişkin fuhuş suçu ve çocuk fuhşunu ayrı şekillerde ele almıştır. Ayrıca kanunda fuhşa teşvik ve aracılık etme eylemleri de ayrıca değerlendirilmiştir.

Fuhuş suçu kapsamında cezalandırılan işlemler şu şekildedir;

  • Çocuğun fuhşu suçu (TCK 227/1)
  • Fuhşa teşvik etme suçu (TCK 227/2)
  • Fuhşa aracılık etme suçu (TCK 227/2)
  • Fuhşu kolaylaştırma suçu (TCK 227/2)
  • Fuhuş amacıyla yer temin etme suçu (TCK 227/2)
  • Tehdit ve cebir kullanarak veya hile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kişiyi fuhşa sevk etme, fuhuş yapmasını sağlama suçu (TCK 227/4)

Fuhuş suçlarının soruşturulması şikayete bağlı değildir. Savcılık suçun işlendiğini öğrendiğinde kendiliğinden soruşturma açar. Yargılama uzlaştırma prosedürü kapsamında değildir.  Yetişkin fuhuş suçlarında dava zamanaşımı 8 yıl, çocuk fuhuş suçlarında ise 15 yıldır. Bu zaman aşımı süreleri içerisinde her zaman soruşturma açılabilir ve yargılama yapılabilir.

Yetişkin Fuhşu Suçu

Kanunda yer alan düzenlemeye göre suçun basit hali şu şekillerde oluşur;

  • Yetişkin bir kişinin fuhşa teşvik edilmesi,
  • Fuhşaimkan sağlanarak kolaylaştırılması,
  • Aracılık edilmesi,
  • Yer sağlanması.

Yetişkin Fuhşu Suçunun Cezası Nedir

Yetişkin fuhuş suçunun temel şeklinin cezası 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıdır. Bu suça konu fiillerin aynı zamanda işlenmesi durumunda tek bir suç oluşur. Farklı zamanlarda suça konu fiillerin yeniden işlenmesi durumunda yeni bir fuhuş suçu oluşur.

Fuhuş yapan kişinin kazancından pay alınması, yararlanılması da fuhuş suçu kapsamındadır. Eğer tehdit, cebir, hile ya da kişinin çaresizliğinden faydalanarak bir kişiye fuhuş yaptırılmış ya da fuhuş yapması sağlanmış ise cezası yarı oranında arttırılır ve 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilir.

Fuhuş suçlarının eş, altsoy, üstsoy, kardeş, kayın, evlat edinen, vasi, öğretici, bakım ve koruma ve gözetim yükümlülüğü kapsamında olan kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağlamakta olduğu nüfuzun kötüye kullanılması sureti ile işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı oranında arttırılır.

Fuhuş suçun işlenmesi amacıyla kurulmuş bir örgüt kapsamında suçun işlenmesi durumunda faile verilecek ceza yarı oranında arttırılır.

Ayrıca bu suçlar nedeniyle tüzel kişiler hakkında da bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Çocuğun Fuhşu Suçu

18 yaşından küçük bir bireyin fuhuş yapmasına aracılık edilmesi veya olanak sağlanması çocuk fuhşu suçunu oluşturur. Türk Ceza Kanunu’nda suçun tanımı yapılırken, çocuğun fuhşa teşviki, kolaylaştırılması, fuhuş maksadı ile çocuk tedariki, barındırılması veya çocuğun fuhuş yapmasına aracılık edilmesi çocuk fuhşu suçunu oluşturur denilmektedir. Çocuk fuhşu suçunun teşebbüs aşamasında kalması durumunda da suç işlenmiş olarak görülür ve fail suçun gerçekleşmiş haline göre ceza alır.

Çocuğun Fuhşu Suçunun Cezası

Çocuğun fuhşa teşvik edilmesi, bunun yolunun kolaylaştırılması, bu amaçla çocuk barındırılması ve bulundurulması ya da çocuk fuhşuna aracılık edilmesi durumunda faile 4 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin gün adli para cezası verilir.

Çocuğa karşı fuhuş suçunun; tehdit ya da cebir kullanılarak, hileyle veya çaresizliğinden yararlanılarak gerçekleştirilmesi durumunda faile verilecek ceza yarısından 2 katına kadar arttırılır.

Çocuk fuhuş suçunun; üst soy, alt soy, eş, kardeş, kayın, evlat edinen, vasi, bakıcı, öğretici, koruma ve gözetim sorumlusu tarafından veya kamu görevi ya da hizmet ilişkisinin sağlamakta olduğu nüfuz kötüye kullanılarak işlenmesi durumunda faile verilecek ceza yarı oranında arttırılır.

Çocuğa karşı fuhuş suçunun, suç işleme amacı ile kurulmuş örgüt faaliyeti kapsamında işlenmesi durumunda faile verilecek ceza yarı oranında arttırılır.

Fuhuş Suçunda Cezanın Ertelenmesi, Adli Para Cezasına Çevrilmesi ve HAGB

Fuhuş suçu nedeniyle verilecek hapis cezasının miktarı nedeniyle cezanın adli para cezasına çevrilmesi mümkün değildir. Ancak şartların oluşması durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesi mümkündür.