0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Adli Tıp – İmza İnceleme Rapor Örneği 1

ADLİ TIP – İMZA İNCELEMESİ I

AĞIR CEZA MAHKEMESİ ADLİ TIP – İMZA İNCELEMESİ I ADLİ TIP BİLİRKİŞİ RAPORU

Konu: …….

25.12.2015 AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE

İLGİ: Hakimliğinizin 2015/736 esas numaralı dosyası. İNCELEME KONUSU: İlgi dosyada mevcut,

numaralı Abonelik Sözleşmesi aslı.

İSTEM: Dosya konusu Belgede imza incelemesi yapılması. KARŞILAŞTIRMA BELGELERİ: Huzurda alınan; 4 sayfa imza ve yazı örneği. İsmi geçenin de imza bulunan Teslim Tesellüm Belgesi aslı. 13.12.2015 günlü “Şüpheli ve Sanık Hakları Formu” aslı. İNCELEME:

İlgi Dosya okunmuş; inceleme konusu Belgede imza mukayesesi yapılması istendiği anlaşılmıştır.

Karşılaştırılması istenen bu imzanın; yukarıda dökümü sunulan mukayese belgeleriyle, makroskopik/biyomikroskopik aletler ve uygun optik cihaz ve ekipmanla incelemeleri yapılmış; aralarındaki tersim tarzı, işleklik derecesi, meyil ve istikamet, seyir, sürat, istif, itiyatlar ve tazyik vasıfları bakımından; kaligrafik, grafolojik ve grafometrik uygunluk ve benzerlikler, teknik olarak değerlendirilmiş ve bu veriler doğrultusunda: SONUÇ: İnceleme konusu Sözleşmedeki;

.” yazı ve imzasının, ‘in eli ürünü OLDUĞU,

“Abone” imzasının gerek başkası adına olması, gerekse …… imzasının paraf tarzında olması sebepleriyle; “Abone imzasın”……e ait olup olmadığı konusunda; tam ve kesin ileri değerlendirmelere gidilemediği..

Görüş ve kanaatine varıldığını bildiren ve 3 adet hazırlanan Adli Tıp Bilirkişi Raporumu, takdiri yüksek Hakimliğinize ait olmak üzere arz ederim.

Grafoloji ve Belge İnceleme Bilirkişisi, Adli Tıp Uzmanı.