0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Bilirkişi Seçimi ve Raporun Bağlayıcılığı

BİLİRKİŞİ SEÇİMİ

Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre, bir davada, taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümü hakim tarafından bilinmeyen özel veya teknik bir bilgiye bağlı ise, hakim gerekli olan özel veya teknik bilgiye sahip kişi veya  kişilerin konu ile ilgili görüşünü alabilir. İşte bu kişilere bilirkişi denir.  Düzenlenen belgeye bilirkişi raporu denir.

Bilirkişiye görev verileceğini  kimlerin bilirkişi seçileceği hakimin takdirindedir.

Bir davada bilirkişinin görüşüne başvurulurken, dava dosyasının bilirkişi tarafından incelenebilir duruma gelmesi gerekir. Yine bilirkişi seçiminde hakim incelenecek eşyanın / konunun ne olduğuna bakarak uygun uzmanın seçilmesini sağlar. Konunun özel veya teknik bilgiye ihtiyaç olmadan çözülüp çözülemeyeceği incelenmeli, özel veya teknik bilginin gerekli olduğu görüldükten sonra bilirkişi incelemesi yapılmasına karar vermelidir.

Dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar veren hakim, ara kararında, bilirkişinin kim olduğunu, hangi konuda uzman olduğunu, niçin bilirkişi incelemesine gerek duyulduğunu ve inceleme için bilirkişiye ne kadar süre verildiğini belirtmelidir. Bilirkişiden ne istendiğinin açıkça belirtilmesi gerekir.

BİLİRKİŞİ RAPORUNUN BAĞLAYICILIĞI

Bilirkişi raporu kesin delil hükmünde olmayıp takdiri delil niteliğindedir. Yani bilirkişi raporunun hakimi bağlamayacağı anlaşılmalıdır. hakimin bilirkişi raporunu serbestçe takdir edeceği, raporu yeter derecede kanaat verici bulmaz ise ek rapor ister. Bu raporun yetersiz olması veya tarafların itiraz durumunda yeni bir bilirkişi incelemesi yaptırabilir. tüm bunlara rağmen raporda varılan sonucun yanlış, yetersiz, açıklayıcı bulunmadı durumlarda ise yeniden inceleme yaptırmaksızın raporun aksine hüküm verebilmesi mümkündür.

Ancak bazı durumlarda mutlaka bilirkişi incelemesinin ve bilirkişi raporu düzenlenmesinin mecburiyet olduğu hususlarda rapor bağlayıcı olabilmektedir. Örneğin sahte imzalı sözleşmede imzanın adı bulunan eli ürünü olup olmadığının tespit edilmesi gibi

Yine; Örneğin, bir babalık davasında davalının çocuğun babası olduğu bilirkişinin yaptığı doku testleri ile belirlenmişse, veya davacının, davalının silahından çıkan kurşun ile yaralandığı balistik inceleme ile belirlenmişse, artık hakim bilirkişi mütalaası ile bağlı olmadığını iddia edememelidir.

 

Bu alanlarda bilirkişi, kriminal inceleme, uzman görüşü hizmeti verilmektedir.İletişim bölümünden bizi arayarak bilgi alabilirsiniz.

 

Bilirkisiraporlari.com da yayınlamakta olan her makale kurucu bilirkişilerimiz tarafından yazılmış olup yayınlanmış eserlerden oluşmaktır. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında korunmaktadır. İzinsiz kopyalanması yasaktır.