0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Blog

Anasayfa » Blog
İş Kazası Kusur Tespiti Bilirkişi Raporu
KUSUR DURUMUNUN TESPİTİ – İŞ KAZASI OLAY : 05.02.2015 tarihinde saat 15:30 sıralarında … Mahallesi … no.lu soak No:… adresindeki...
İş Yeri İş Kazası Kusur Tespiti Bilirkişi Raporu
KUSUR DURUMUNUN TESPİTİ – KREŞ OLAY : 16.02.2015 tarihinde isimli kreşte 3 yaşında ki … isimli öğrencinin kreşte bulunduğu esnada...
Açığa İmzanın Kötüye Kullanımı – Bilirkişi Raporu
TEFECİLİK YAPMAK, AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI BİLİRKİŞİYE VERİLEN GÖREV Asliye Ceza Mahkemesinin ……. Esas No.lu dosyasında dosya tarafıma tevdi edilerek,...
Elektrik Hırsızlığı Bilirkişi Rapor Örneği
Yukarıda dosya numarası, konusu ve tarafları yazılı Elektrik Hırsızlığı davasında resen bilirkişi seçilmem nedeniyle hakim huzurunda usulüne uygun yeminim yaptırıldı....
Karşılıksız Yararlanma Bilirkişi Rapor Örneği
Yukarıda dosya numarası, konusu ve tarafları yazılı Karşılıksız Yararlanma davasında resen bilirkişi seçilmem nedeniyle hakim huzurunda usulüne uygun yeminim yaptırıldı....
Elektrik – Görevi Kötüye Kullanma Bilirkişi Örnek Raporu
Yukarıda dosya numarası, konusu ve tarafları yazılı Görevi kötüye kullanma, Bilişim alanında suç, İştirak ve Mühür fevki davasında resen bilirkişi...
Kaçak Elektrik Kullanımı – Bilirkişi Rapor Örneği 1
KARŞILIKSIZ YARARLANMA – ELEKTRİK- SUÇUNUN OLUŞMAMASI II Yukarıda dosya numarası, konusu ve tarafları yazılı Karşılıksız Yararlanma davasinda resen bilirkişi seçilmem...
Adli Tıp – İmza İnceleme Rapor Örneği 4
AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE İLGİ: Mahkemenizin esas numaralı Dosyası. İNCELEME KONUSU: İlgi dosyada mevcut; Bankası Şubesinin, numaralı, 25.03.2007 keşide tarih, 22...
Adli Tıp – İmza İnceleme Rapor Örneği 3
ADLİ TIP BİLİRKİŞİ RAPORU Konu: ……. 25.12.2015 CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA İLGİ: Başsavcılığınızın numaralı Dosyasi. İNCELEME KONUSU: İlgi dosyada mevcut; 14.02.2012 tanzim,...
Adli Tıp – İmza İnceleme Rapor Örneği 2
ADLİ TIP BİLİRKİŞİ RAPORU Konu: ……. 25.12.2015 AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE İLGİ: Hakimliğinizin ……. esas numaralı dosyası. İNCELEME KONUSU: İlgi dosyada...
Adli Tıp – İmza İnceleme Rapor Örneği 1
ADLİ TIP – İMZA İNCELEMESİ I AĞIR CEZA MAHKEMESİ ADLİ TIP – İMZA İNCELEMESİ I ADLİ TIP BİLİRKİŞİ RAPORU Konu:...
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası Muvazaa üçüncü kişileri aldatmak için yapılan gizli işlemdir. Muris muvazaasında ise mirasçılardan mal kaçırmak...
İsim Değiştirme ve Soyadı Değişikliği Davası
İsim Değiştirme ve Soyadı Değişikliği Davası İsim değiştirme ve soyadı değişikliği davası ismin yanlış yazılması, ismin ya da soy ismin...
Aldatma (Zina) Nedeniyle Boşanma Davası
Aldatma (Zina) Nedeniyle Boşanma Davası Türk Medeni Kanununa göre eşlerin karşılıklı yükümlülüklerinden biri de sadakat yükümlülüğüdür. Zina ise eşlerin evlilik...
Anlaşmalı Boşanma Davası
Anlaşmalı Boşanma Davası 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ön gördüğü şekilde, evlilik birliğinin sonlanması, yani boşanma davası iki farklı şekilde...
Evlenmenin İptali Davası ve Şartları
Evlenmenin İptali Davası ve Şartları Kanunda sayılan hallerin varlığı halinde açılabilen evliliğin iptali davası, boşanma davasından farklı bir dava türüdür....
Yargıtay (Temyiz Mahkemesi) ve Görevleri
Yargıtay (Temyiz Mahkemesi) ve Görevleri Yargıtay, temel görevi itibariyle adli yargı alanında ki temyiz başvurularını incelemekle görevli yüksek mahkemedir. Yargıtay...
Vesayet Davası ve Vasi Tayini (Atanması) Şartları
Vesayet Davası ve Vasi Tayini (Atanması) Şartları Kimi ergin kişilerin ya da velayet altında bulunmayan küçüklerin kişisel ve maddi menfaatlerini...