0505 543 37 42
Sosyal Medya Hesaplarımız

Blog

Anasayfa » Blog
Aleyna Çakır Cinayeti Adli Tıp Raporu
Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen, Ankara’da 3 Haziran’da hayatını kaybetti. İlk olarak Aleyna Çakır’ın intihar ettiği belirtilse de erkek...
Taşınmazın Haricen Satışı ve Ecrimisil
Taşınmazın Haricen Satışı ve Ecrimisil Ecrimisil genel tanımı ile bir malın izin dışı kullanılmasıdır. Haksız işgal tazminatı olarak da bilinmekte olan ecrimisil,...
Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davası
Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davası  Kamulaştırmaya ilişkin davanın ya da ortaklığın giderilmesi konusunda davanın görülmesi sırasında taşınmazın üzerindeki yapının taşınmaz malikine...
Tapu İptali ve Tescil Davası
Tapu İptali ve Tescil Davası Tapu iptali ve tescil davası; hukuka aykırı, yolsuz veya usulsüz düzenlendiği iddiasına maruz kalan tapu...
Gayrimenkul (Taşınmaz) Satış Vaadi Sözleşmesi
Gayrimenkul (Taşınmaz) Satış Vaadi Sözleşmesi Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi iki tarafa borç yükleyen, ilerleyen bir zamanda taşınmazın devrini amaçlayan bir...
Kıdem Tazminatı ve Şartları
Kıdem Tazminatı ve Şartları İşveren tarafından belirli koşulların sağlanması durumunda işçisine iş yerinde çalıştığı süre boyunca kazandığı kıdemin karşılığı olarak...
Haksız Tutuklama, Gözaltı ve El Koyma Tazminat Davası
Haksız Tutuklama, Gözaltı ve El Koyma Tazminat Davası Koruma tedbirleri olarak adlandırılan; tutuklama, gözaltı, el koyma gibi tedbirler 5271 sayılı...
Ehliyetsizlik Nedeniyle Tapu İptali ve Tescili Davası
Ehliyetsizlik Nedeniyle Tapu İptali ve Tescili Davası Fiil ehliyetine sahip olmayıp, gayrimenkul satış işlemleri ve tapuda gayrimenkul devir işlemleri yapan...
Kalp Krizi İş Kazası Sayılır Mı?
Kalp Krizi İş Kazası Sayılır Mı? Önceden bilinmesi mümkün olmayan ve beklenmeyen bir zamanda gerçekleşen olaylara kaza denilmekte olup, kalp...
Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat Davası
Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat Davası Evlilik birliğinin boşanma davası yoluyla sona ermesi halinde, kanunen aranan bir takım koşulların varlığı...
Mobbing (Psikolojik Taciz) ve Tazminat Hakkı
Mobbing (Psikolojik Taciz) ve Tazminat Hakkı İşyerinde işçiyi yıldırmak amacıyla uygulanan tüm davranışlar mobbing kapsamına girer ve işçi mobbing nedeniyle...
Konut & İşyeri Kira Sözleşmesi ve Sonuçları
Konut & İşyeri Kira Sözleşmesi ve Sonuçları Bir malın kullanma ve yararlanmaya dayalı haklarının belirlenen bir bedel karşılığında başkasına devrini...
Noterlerin Hukuki Sorumluluğu ve Tazminat Davası
Noterlerin Hukuki Sorumluluğu ve Tazminat Davası Noterler, yaptıkları işlemler dolayısıyla kusursuz sorumluluk hükümlerine tabi olup, yapılan işlemlerden zarar görenlerin notere...
Belirli İş Sözleşmelerinde Kıdem Tazminatı
Belirli İş Sözleşmelerinde Kıdem Tazminatı İşçi ile işveren arasında kurulan belirli süreli iş sözleşmelerinde kıdem tazminatı için işçinin bir takım...
Fazla Çalışma (Mesai) Ücreti
Fazla Çalışma (Mesai) Ücreti Fazla mesai olarak da bilinen fazla çalışma, 4857 sayılı İş Kanunu’nca belirlenen çerçevede ve koşullarda haftalık...
Şufa (Önalım) Hakkı Davası
Şufa (Önalım) Hakkı Davası Şufa (Önalım) hakkı davası genel olarak paylı mülkiyetteki herhangi bir paydaşın, payını üçüncü kişilere satmak istemesi...
Kat Karşılığı (Arsa Payı) İnşaat Sözleşmesi ve Uygulaması
Kat Karşılığı (Arsa Payı) İnşaat Sözleşmesi ve Uygulaması Kat karşılığı inşaat sözleşmesi veya arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi; arsa veya...
Kamulaştırma Nedir? Kamulaştırma Davası ve İşlemleri
Kamulaştırma Nedir? Kamulaştırma Davası ve İşlemleri Kamu yararı gerekçesiyle devlet tarafından, bir kimsenin mülkiyetinde bulunan taşınmazın özel mülkiyetine son verilmesine...