0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Adli Tıp – İmza İnceleme Rapor Örneği 4

AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE İLGİ: Mahkemenizin esas numaralı Dosyası. İNCELEME KONUSU: İlgi dosyada mevcut;

Bankası Şubesinin, numaralı, 25.03.2007 keşide tarih, 22 000.-YTL meblağlı “çeki” asli.

İSTEM: Dosya konusu Çekin ön ve arkasındaki keşideci imzası ve adı geçenin ciro imzası dışında, elle yazılmış diğer yazı ve imzalarda inceleme yapılması.

KARŞILAŞTIRMA BELGELERİ: Huzurda alınmış; toplam 12 sayfa imza ve yazı örneği.

İsmi geçenin; Bankası “Hesap Taahhütnamesi” ve ……. Bankası’nın “Sözleşmesi” asılları.

Adı geçenin imzaları yer alan; Denetimli Serbestlik Takip Formu ve ekleri, Tutanak.

Adres Beyan Formu, Bankası’nın “Müşteri Bilgi Formu”, “Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi” asli.

İsmi geçene ait; Sürücü Belgesi fotokopisi, İfade Tutanakları, Sanık Hakları Formu.

Noterliği’nce düzenlenmiş Vekaletname fotokopisi.

İNCELEME: İlgi dosya münderecatı ve tarafımızca düzenlenmiş 06.11.2015 günlü Rapor okunmuş; inceleme konusu Belgenin diğer yazı ve imzalarında mukayese yapılması istendiği anlaşılmıştır.

Karşılaştırılması istenen bu yazı ve imzaların; yukarıda dökümü sunulan mukayese belgeleriyle, makroskopik/biyomikroskopik aletler ve uygun optik cihaz ve ekipmanla incelemeleri yapılmış; aralarındaki tersim tarzı, işleklik derecesi, meyil ve istikamet, seyir, sürat, istif, itiyatlar ve tazyik vasıfları bakımından; kaligrafik, grafolojik ve grafometrik uygunluk ve benzerlikler, teknik olarak değerlendirilmiş ve bu veriler doğrultusunda:

SONUÇ:

İnceleme konusu “Çekin” ön yüzündeki yazılar ve arka yüzündeki imzasıyla,..

” yazılarının; ……. eli ürünü OLDUĞU,

“ya atfen imza dışındaki diğer imzaların ise; el yazısı ihtiva etmeyen, son derece basit tersimli ve paraf tarzında olması sebebiyle, aidiyeti konusunda tam ve kesin ileri değerlendirmelere gidilemediği..

Görüş ve kanaatine varıldığını bildiren ve üç adet hazırlanan Adli Tıp Bilirkişi Raporumu, takdiri yüksek Hakimliğinize ait olmak üzere arz ederim.

Grafoloji ve Belge İnceleme Bilirkişisi, Adli Tıp Uzmanı