0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Cinsel Saldırı Olaylarında Olay Yerinin İncelenmesi

Cinsel Saldırı Olaylarında Olay Yerinin Kriminal Olarak İncelenmesi

Cinsel saldırı olaylarında mağdur, şüpheli, sanık ve olay yeri çerçevesinde bulguların bulunması mümkündür. Şahıslardan kolluk doğrudan vücut parçası sıvısı alması söz konusu değildir. Ancak şahısların bulguların kaybolması için yapacakları faaliyetler kısıtlanabilinir. Şüphelinin yıkanmasının engellenmesi gibi. Kolluk bu tür olay ve olay yerlerinde (kişilerin eşyaları, elbiseleri, olay ortamı ve olaydan sonra olayda kullanılan malzemelerin (pzarvatif, peçete) tespitini, elde edilmesini ve uygun bir şekilde inceleme birimlerine gönderilmesini sağlamalıdır.

Cinsel saldırı olaylarında, adli tıp açısından yapılan muayenenin üç temel amacı vardır.

1.    Olayda fiziksel şiddet kullanılıp kullanılmadığı, kullanıldı ise aletler,

2.    Saldırganın kimliğinin saptanması.

3.    Cinsel ilişkinin gerçekleşip gerçekleşmediği, derecesi ve sonuçları. Bu teknik olarak muayene ve otopsi sonucu anlaşılır. Bu bilgilerin elde edilmesi gerekir. Ancak soruşturma evresinde bulgular ve tanıklar olayın gerçekleşmesi konusunda bilgileri alınır. Bazı vakalarda tıp cinsel ilişkinin gerçekleştiğini veya bu olaya bağlı gerçekleştiğini tespit edememektedir.

Cinsel saldırı olaylarında;

1.    Olayın anlatımı, mağdur, şüpheli, tanık ifadeleri (tıbbi hikâyenin alınması sağlıkçı tarafından),

2.    Olay yeri (çevre) incelenmesi ve örnek alınması (kişi bedeninden sağlıkçı),

Olay yerinden materyal alınması: Olay yerindeki zemin, eşyalar, çarşaflar üzerindeki her türlü leke ve şüpheli kıllar alınır. Alınan bütün örnekler etiketlenmeli ve etiketlerin üstüne mağdurun adı ve alındığı yer yazılmalıdır. Cinsel saldırı olaylarında materyal alımı aciliyet gerektirir. Alınan materyalde inceleme yapılması ise sadece spermlerin hareketliliği açısından aciliyet taşır. Usulüne uygun olarak alınan ve saklanan örnekler üzerinde diğer bütün tetkikler daha sonra yapılabilir. Bu tetkiklerin uzman kişilerce yapılmasında büyük fayda vardır. Aksi halde yanlış pozitif veya yanlış negatif sonuçların elde edilmesi nedeni ile olay yanlış yönlendirilmiş olabilir.

Alınan materyal üzerindeki tetkikler iki ana hedefe yönelik olacaktır. Bunlardan birincisi saldırgana ait sperm, kıl, kan, tükürük gibi örneklerin varlığının ortaya konması, ikincisi ise elde bir sanık varsa, bu örneklerin bu sanığa ait olup olmadığının araştırılmasıdır. Bu nedenle yukarıda belirtilen karşılaştırma örnekleri alınmaktadır.

Cinsel saldırı olaylarında svaplarda spermatozoidin kendisinin tespit edilmesi, saldırı dışındaki normal cinsel faaliyet dışlandığında veya ileri yöntemlerle bu spermin saldırgana ait olduğu anlaşıldığında, en önemli laboratuar delilidir.

Bu alanlarda bilirkişi, kriminal inceleme, uzman görüşü hizmeti verilmektedir.

Bilirkisiraporlari.com da yayınlamakta olan her makale kurucu bilirkişilerimiz tarafından yazılmış olup yayınlanmış eserlerden oluşmaktır. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında korunmaktadır. İzinsiz kopyalanması yasaktır.