0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

İş Yeri İş Kazası Kusur Tespiti Bilirkişi Raporu

KUSUR DURUMUNUN TESPİTİ – KREŞ

OLAY : 16.02.2015 tarihinde isimli kreşte 3 yaşında ki … isimli öğrencinin kreşte bulunduğu esnada sol göz altının morarması ile meydana gelen yaralanma ile sonuçlanan kazanın sonucunda sanıkların kusur durumunun tespitine yöneliktir.

OLAY TARİHİ : 16.02.2015 VERİLEN GÖREV

…Asliye Ceza Mahkemesinin …….Esas No.lu dosyasında dosya tarafımıza heyet olarak tevdi edilerek, 16.02.2015 tarihinde .. isimli kreşte 3 yaşında ki ..isimli öğrencinin kreşte bulunduğu esnada sol göz altının morarması ile meydana gelen sonucu yaralanması ile sonuçlanan kaza ile ilgili kusurlu şahısların tespiti hususunda rapor aldırılması talep edilmiştir.

Bilirkişi olarak seçilmemiz nedeniyle, usulüne uygun olarak yemin yaptırılmış, dosya tarafımıza tevdi edilen dosya içeriğine göre dosya üzerinde gerekli incelemeler yapılmış olup hazırlanan raporumuz aşağıda arz edilmiştir.

DELİLLER VE TESPİTLER Dosya kapsamında yapılan tetkik neticesinde; I) 16.02.2015 tarihli Müşteki İfade Alma Tutanağında Beyanında;

16.02.2015 tarihinde 3 yaşındaki … isimli oğlunun … gittiğini ve servisle eve geldiğinde sol gözünün altında morluk olduğunu gördüğü, bunun üzerine kreş sorumlusu …. aradığını ve ne olduğunu sorduğunu, kreş sorumlusu … krește bulunan bir çocukla kavga ettiğini sadece gözünde hafif bir morartı olduğunu ve ona da zeytinyağı sürdüğünü söylediğini, daha sonra banyo yaptırmak için üstünü çıkardığında sırt kısmının 5-6 yerinde morluklar olduğunu ve tekrar aradığını bu konu ile ilgili soru sorduğunda bilgisi olmadığını söylediğini, çocuğunun yedek çamaşırlarını kontrol ettiğinde poşet içerisinde çamaşırlarının ıslak ve gaita pislikleri ile birlikte gönderildiğini, bunun üzerine tekrar … arayarak şikayetçi olacağını belirttiğini şikayetçi olmaması hususunda israr ettiğini, kreşin 1 yıldır faaliyette olduğunu ancak yasal izinlerinin henüz çıkmadığını, çocuğunun kreşte ihmal yüzünden yaralandığını düşündüğünü, kreş yöneticisi … ve çocuğunun yaralanmasından kusuru bulunan şahıs ya da şahıslardan davacı olduğunu belirtmiştir.

II) 18.02.2015 tarihli Şüpheli İfade Alma Tutanağında … Beyanında;

.. isimli kreşi işlettiğini, bu kreşi yaklaşık bir hafta önce açtığını ve halen yasal işlemlerinin devam ettiğini, … isimli çocuğun kendi öğrencisi olduğunu ancak kreşe başlayalı 3 gün kadar olduğunu, çocuğun yaramaz olduğu için arkadaşları ile oynarken 16.02.2015 günü öğleden sonra sol gözünde küçük bir kızarıklık fark ettiğini ve hemen ailesine haber verdiğini daha sonra da kendisinin zeytinyağı sürdüğünü, küçük bir kızariklik olduğu için başka müdahalede bulunmadığını, daha sonra velisi …, çocuğun sırtinda morluklar oluştuğunu söylediğini fakat kendisinin bu durumdan haberdar olmadığını belirttiği, çocuğun sırtında oluşan morluklardan kendisinin haberdar olmadığını ve çocuğa sorduğunda oynarken kalorifere geldiğini söylediğini, kendisinin herhangi bir kasti ve kusuru olmadığını, çocuklara son derece titiz davrandığını hatta ailelerinden daha daha iyi baktığını, kendisine iftira atıldığını, kreşin henüz bir haftadır açık olduğunu söylenildiği gibi 1 yıldır faaliyette olmadığını, kendisinin hiç bir zaman ihmalinin olmadığını, kendisine iftira atan c isimli şahıstan davacı ve şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

III) 27.04.2015 tarihli Şüpheli İfade Alma Tutanağında .. Beyanında;

Kendisinin 2.5 ay öncesine kadar Kreş ve Gündüz bakım isimli yerde grup sorumlusu olarak çalıştığını, isimli çocuğun kendisinin sorumlu olduğu sınıfta çalıştığını, olayın olduğu tarihte .’ın gözünde kızarıklık farkettiğini, … konuşamadığı için yanındaki arkadaşlarına sorduğunda bir başka arkadaşı ile oynarken oyuncak yüzünden itiştiklerini ve bunun devamında …’ın gözünden yaralandığını öğrendiğini, … in kendisinin bildiği kadarı ile doğuştan konuşamadığını, kendisinin ara ara tuvalete götürdüğünü, ancak …’ın babasının belirttiği gibi Metehan’a ait kıyafetleri ıslak ve gaita pislikli şekilde poşete koyduğunu hatırlamadığını, sorumlusu olduğu grubun yaş ortalaması küçük olduğu için sık sık altlarına kaçırma olayının yaşandığını, kendilerinde bulunan yedek kıyafetlerini giydirdiklerini ve diğer kıyafetleri poşete koyara ailelere gönderdiklerini, …’ın sırtının nasıl ve ne şekilde morardığından haberinin olmadığını, bu olaydan sonra okuldan ayrıldığını, meydana gelen olay sebebi ile kimseden şikayetçi olmadığını belirtmiştir.

IV) Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının ….. no.lu Soruşturma Dosyasının incelenmesi sonucunda;

Mağdurun kanuni temsilcisi müştekinin davacı ve şikayetçi olduğunu, yapılan uzlaşma tekliflerinin kabul edilmediği, bilirkişi raporu doğrultusunda; öğrencinin fiziksel, zihinsel ve duyusal gelişiminden sorumlu grup sorumlusu …’in ve ayrıca Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik’te belirtilen izin ve belgeleri almadan çocuk kabulü yapan ve öğrencilerle ilgili alınması gereken önlemler, eğitimler ve ortam gibi tüm işlerden sorumlu olan İşletmecisi’nin kusurlu olduklarının anlaşılması nedeni ile şüphelilerin cezalandırılması için karar verilerek kamu adına dava açılması talep ve iddia edilmiştir.

DOSYANIN DEĞERLENDİRMESİ Yapılan tespitler neticesinde;

Mağdur … kreşte bulunduğu esnada sol göz altının morarması sonucu yaralanması olayı ile ilgili olarak;

Yönetmeliğin 10. maddesine göre Valilikten izin alınmadan, açılış izin belgesi düzenlenmeden kuruluşa çocuk kabulü yapılamayacağı açıkça belirtilmektedir (Madde 10).

Aynı yönetmeliğin 9. Maddesinde ise 7. Madde de belirtilen Kuruluş Açma Yetki Belgesi alınsa dahi 8. madde de belirtilen Kuruluş Açma İzin Belgesi alabilmek için gerekli belgelerin hazırlanarak incelenmek üzere Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne 3 ay içinde teslim edilmesi gerektiği ve bu süre içerisinde bile kuruluşun çocuk kabulü yapılmayacağı belirtilmiştir.

Yine bahse konu Yönetmeliğin 12. maddesinde sorumlu müdür ve grup sorumlusunda aranacak şartlar belirtilerek sorumlu müdürlerin çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinde birinci derece sorumlu oldukları ifade edilmektedir.

Eğitim kurumlarında Kurucu veya kurucu temsilcisinin, yöneticinin görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikle düzenlenmiştir.

Kurucu veya kurucu temsilcisi; kurumda eğitim ortamının sağlanması, gerekli maddi imkânların hazırlanması, yeterli personelin istihdamı, araç ve gerecin temini, kurum binasının kullanılabilir duruma getirilmesi, eğitim personeli ile diğer personelin aylık ve ücretlerinin zamanında ödenmesi, sigorta ve vergi ile ilgili işlerin usulüne uygun ve zamanında yapılması gibi hususlardan birinci derecede sorumludur, denilmektedir.

Eğitim kurumlarında yöneticiler kurum binalarının kullanılabilir duruma getirilmesinden birinci derece sorumludur.

Dava konusu olayla ilgili olarak … in 27.04.2015 Şüpheli İfade Alma Tutanağı incelendiğinde kişinin kreşte grup sorumlusu olduğunu, olayın olduğu tarihte …’ın gözünde kızarıklık farkettiğini, … konuşamadığı için yanındaki arkadaşlarına sorduğunda bir başka arkadaşı ile oynarken oyuncak yüzünden itiştiklerini ve bunun devamında … ’ın gözünden yaralandığını öğrendiğini,

Eğitim kurumlarında öğretmenin görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikle düzenlenmiştir. Öğretmen çocukların zihinsel, fiziksel ve ruhsal açıdan gelişmelerini sağlamaktır. Çocukların Kreş ve Gündüz Bakımevine güvenlik içinde geliş-gidişlerini sağlamak için gerekli tedbirleri almak, çocukların güvenliğini sağlayacak ortamları düzenlemekten birinci derece sorumludur.

(VI) SONUÇ Yukarıda izah olunan ve takdiri Sayın …Asliye Ceza Mahkemesine ait olmak üzere:

adındaki kazazedenin, 16.02.2015 … isimli kreşte bulunduğu esnada sol göz altinin morarması ile meydana gelen yaralanma ile sonuçlanan kaza olayı ile ilgili olarak;

Olayda Yönetici … kusurlu olduğu,

Olayda Grup Sorumlusu —– —-kusurlu olduğu,… Asliye Ceza Mahkemesine saygı ile arz olunur.