0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Bilirkişi Raporu Kaç Ayda Gelir?

Bilirkişi Raporu Kaç Ayda Gelir ?

Bilirkişi Raporu Kaç Ayda Gelir ?

Bilirkişinin görev süresi: Bilirkişi, görevlendirmeyi yapan merci tarafından verilen süre içinde raporunu hazırlayarak sunmakla yükümlüdür. Ancak işin niteliği itibariyle verilen süre içinde raporun hazırlanmasına imkân bulunmazsa, talebi halinde bilirkişiye ek süre verilebilir.

Bilirkişi raporunun, duruşma gününden önce taraflara tebliğ edileceğini öngörmektedir. Bunun sebebi ise, tarafların duruşmada rapora ilişkin görüşlerini sunmaları, yargılamanın gereksiz yere uzamasının önüne geçmektir.

Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre, Bilirkişi raporunun hazırlanması için verilecek süre üç ayı geçemez. Bilirkişinin talebi üzerine, kendisini görevlendiren mahkeme gerekçesini göstererek, süreyi üç ayı geçmemek üzere uzatabilir. Belirlenen süre içinde raporunu vermeyen bilirkişi görevden alınıp, yerine bir başka kimse, bilirkişi olarak görevlendirilebilir. Bu durumda mahkeme, görevden alınmış olan bilirkişiden, görevden alındığı ana kadar yapmış olduğu işlemler hakkında açıklama yapmasını talep eder ve ayrıca bilirkişinin dizi pusulasına bağlı bir biçimde görevi sebebiyle incelenmek üzere kendisine teslim edilmiş bulunan dosya ve eklerini mahkemeye hemen tevdi etmesini ister.

Ceza Muhakemeleri Kanununda, Bilirkişi incelemesi yaptırılmasına ilişkin kararda, cevaplandırılması uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren sorularla inceleme konusu ve görevin yerine getirileceği süre belirtilir. Bu süre, işin niteliğine göre üç ayı geçemez. Özel sebepler zorunlu kıldığında bu süre, bilirkişinin istemi üzerine, kendisini atayan merciin gerekçeli kararıyla en çok üç ay daha uzatılabilir (m. 66)

Rapor Teslim Süreleri: Bilirkişiye iş verilirken süre belirtilir ve süre içerisinde teslim edilmesi esas alınır. Bilirkişi tevdi edilen dosyada rapor hazırlanması için verilen sürede bitirilemeyeceği durum söz konusu ise ek süre istenir. Bu zaman içerisinde teslim edilmesi gerekir.

Uygulamada Bilirkişi raporlarının mahkemeye sunulmasında yukarıdaki hüküm yer almakla birlikte; kesin kurallar henüz oturmamıştır. Çok kısa zamanda (bir hafta) hazırlanabileceği gibi, çok uzamaktadır. Bu raporun iş niteliğine bağlı olduğu gibi bilirkişinin çalışma sisteminden ve mahkemeden de kaynaklanmaktadır.

Uzman Mütalaası / Bilirkişi Mütalaası (Özel) Raporlarının isteyene sunulmasında zaman kavramı daha esnek olmaktadır. Tarafların işine yarayacak şekilde, yukarıda işleyen dava ve raporları dikkate alarak yine itiraz zamanlarına bağlı kalarak daha hızlı hazırlanmaktadır.

Burada dikkat edilecek husus raporu düzenleyenin uzman olması ve raporun ne maksatla istenildiği bilinerek rapor o konuda düzenlenmelidir. bilirkisiraporlari.com sitesinden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bilirkisiraporlari.com da yayınlamakta olan her makale kurucu bilirkişilerimiz tarafından yazılmış olup yayınlanmış eserlerden oluşmaktır. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında korunmaktadır. İzinsiz kopyalanması yasaktır.

Diğer Alanlarda Verdiğimiz Hizmetler İçin

Görüntü, Video ve Ses İnceleme

Yazı, İmza İnceleme ve Evrakta Sahtecilik İnceleme

Bilişim Suçları İnceleme

Trafik Kazası İncelemesi