0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Adli Bilimler Eğitimi

Polislik mesleği; temelde eğitimi olmak üzere çalışma alanı da uygulamaya yöneliktir.

MEB örnek öğretim proğramları

Öğretmen uygulama kitabı
Her konu sonunda geri dönüşüm
Öğrenciyi dersin içine ne kadar çekerseniz o ders o kadar verimli olur.

Davetler yerel, uzman birimler
Kapıdan giren kapıdan mezun oluyor.
İş ve meslek insanın ve toplum yaşamında çok önemlidir. Her meslek için tanım, görev alanları, genel olarak kullandığı araç ve gereçler, mesleğin gerektirdiği özellikler, çalışma ortamı, çalışma alanı belirlenmiştir.

Polislik bir meslek olarak; meslek eğitimine giriş koşulları, meslek eğitiminin verildiği yerler, eğitimin süresi ve içeriği; mesleğin kendi içerisinde uzmanlaşma alanları belirlenmiştir. Ülkemizde polis eğitimi aynı zamanda meslek ve iş eğitimidir. Polis eğitim kurumlarından mezun olanlar doğrudan polislik işine başlarlar.

Polislik mesleği ve işi; devletin ve toplumun ana ihtiyaçlarından olan güvenliği, esenliği sağlamak ve suçları aydınlatmaktadır. Bunu anayasadan alır ve diğer mevzuatlarla destekler.

Emniyet Genel müdürlüğünce ülke genelinde yapılan araştırma sonucu elde edilen bilgilerde polisin yaptığı işlemler sonucu göz altına alınan kişilerin; % 17 polis, % 53 savcılık, % 15.2 mahkemece serbest bırakılıyor. Ancak mahkemece % 14.7 si tutuklanıyor

Tutuklananlarla ilgili kişilerle ilgili başka bir araştırmada ise; Ceza Mahkemelerinde, % 17.7 si beraat, % 22.9 davanın düşmesi ile sonuçlanmakta ve ancak % 45.5 mahkumiyetle sonuçlanmaktadır.

Yargıtay Ceza Dairesinde(11) temyize başvurulan dosyaların % 43 ünde bozma kararı aldığı da göz önüne alınırsa soruşturmanın/operasyonun çok açıldığı/yapıldığı ancak sonucun mahkumiyetle sonuçlanmadığı ya insanların suçsuz yere gözaltına alındığı, tutuklandığı veya suç işlendi ortada suç var ama suçu kimin işlediğini ispatlanamıyor(delillendirelimiyor). Her iki durumda da sistemde eksiklikler olduğu kesin.

Verilerden görüldüğü gibi şüphelimiz çok ama mahkumiyet az, bu adli sistemin verimsiz çalıştığını gösterir. Hazırlık soruşturmasında delillerin yeterince kullanılmadığı ve delillere dayalı yargılama sistemimizde eksiklikler olduğu görülmektedir.

Adli Bilimler ve Polis Eğitim Kurumları

Polis Eğitim Kurumlarında Adli Bilimler Dersi değişik isim altında verilmektedir. Bu derslerin mevcut durumlarına bakılması. Adli bilimler: kriminalistik / Suç yeri ve delil güvenliği / suç analizi dersleri ve bunların alt bölümleri (adli belge incelemeleri gibi).

Adli Bilimler, hibrit bir bilim dalıdır ve birçok bilim dalını ve uygulama alanını içine alır. Aynı zamanda mıltudisipliner bir bölümdür.

Uygulamalı Ve Amaca Hizmet Eder Adli Bilimler Eğitimi

Polislik mesleğine hazırlamada hangi eğitimlerin ve nasıl verilmesi gerektiğinin öncelikle belirlenmesi gerekmektedir. Adli Bilimler veya hangi dersler verilmesinin gerektiğini komisyonlar tarafından tespit edilmelidir. Ancak komisyonun oluşturulmasında meslek ilkeleri ve öncelikleri dikkate alınmalıdır. Özellikle ülkemizde komisyonların oluşturulmasında merkez teşkilatı aktif yer almakta; ancak olaylara yüzeysel bakmaktadır.

Polis eğitiminde Adli Bilimler Eğitiminin verilmesini etkili, yetkili komisyon karar vermelidir. Hayatını sosyal polislikle geçirmiş, polisliğin anlam ve kavramından bihaber olan yetkililerin bu konuda karar vermesi karşımıza çıkması mümkün olabilmektedir. Bu dersin polis eğitiminde verilmesi kanaatinde iseniz devam edelim.

Türk hukuk sistemin kodu olan delilden sanığa gidilmesi, iddiacının iddiasını ispatlaması prensipleri gereğince polis eğitiminde kriminalistik eğitiminin sağlıklı verilmesi ve polis uygulamalarında faili meçhul olayları azaltmak için kriminalistik tekniklerin uygulanma kapasitesinin artırılması gerekmektedir.

ADLİ BİLİMLER / KRİMİNALİSTİK EĞİTİMİ

1. Ders Müfredatı
Ders müfredatı, eğitim –öğretimin en önemli değişkenlerinden ve ilk girdilerdendir. İçeriğinin polislik mesleğini öğrenmeye, özellikle adli alanda donanımlılığı sağlamaya yönelik olmalıdır
Polisin adli hizmetleri çok çeşitlenmektedir. Özellikle bilim ve teknolojiye bağlı olarak suç analizinde her şeyin delil olduğu günümüzde olay-olay yeri-fail-zaman kavramında çok farklı olgularla karşılaşmasında pratik çözüm bulmak zorundadır. Durum böyle olunca polis karşılaştığı adli olayları analiz edebilme kapasitesinde eğitilmelidir. Bunu için olaylara müdahalede hazır halde yetiştirilmelidir.
26–28 Eylül 2010 PMYO Müfredat Bilgilendirme ve Güncelleme Eğitim semineri Programında (Kızılcahamam) 25 katılımcı ele alınarak birlikte müfredat taslağı hazırlanmıştır. Rapor olarak Polis Akademisi Başkanlığına on bir maddelik sonuç bildirisi sonuç sunulmuştur 08.10.2010/2256 BB sayısı ile. MÜFREDATIN UYGUKANMASI OSB

2. Ders Eğitim Materyali
Polislik bir uygulamalı meslek olduğundan özellikle olay yeri, delil, suç analizi kavramlar iş akışının işinde ve çabuk zamanında tanımlanması gerekecektir. Dolayısı ile bu konuları kapsayan adli bilimler dersinde en önemli husus materyaldir. Bu alanda eğitim materyali polis kadro ve laboratuar birimlerinde yeterince bulunmaktadır. ABD, Çin polis materyallerine gerek olmadan ayak izi, ter, eksoz izi gibi örnek ve uygulama materyaller polis uygulamalarından aktarılması mümkündür.

KENDİ MATARYALİNİZİ OLUŞTURMANIZ. Metre, pusula, fotoğraf makinesi

3. Ders Anlatım
Her dersin kendine özğü sunumu, anlatımı vardır. Bu konuda eğitim farmasyonu, eğiticilerin eğitimi gibi kurs almak gerekebilir.

Olay yeri kriminalistk/Suç yeri, delil güvenliği ve kriminalistik

Uygulama:
bazı konular örnek alan uygulaması ile öğrencilerin kendilerine yaptırılır. Olay yerinde ekiplerin sorumlulukları.
Bazı uygulamalar: birlikte yapılır. Öğrenciden su istenir. İçilir. Görünmeyen parmak izi bardak üzerinde incelenir.
Eşkal Kimliklendirme konusu anlatılırken, sınıfa birileri girer çıkar öğrencilerden bu kişinin eşkalini tanımlamalarını istenir.

Görse malzeme:
Konu il e ilgili malzemenin kendisi; balistik, mermi, kovan, çekirdek, gömlek, kapsül… veya bunların fotoğrafları veya bunlarla ilgili belgesel, film (kısa) . DİKKAT: FİLM VEYA BELGESEL KONU İLE İLGİLİ VE KISA OLMALIDIR.

ANLATIM:
Anlatımda sınıfa hakimiyet, öğrenciyi ders katım. Hamaratlı yapan öğrenciyi derse katma ve yapacaklara gözdağı verme: ÖRNEK: KIL DELİLLERİNİ ANLATILIYOR. ÖĞRENCİ HAMARATLIK YAPIYOR. Tahtaya kaldırıp kıl bulgularını sorup göstermesini isteyin. SAÇ, KOLTUK, KASIK KILLARI GİBİ.

TAHTAYI KULLANMA
hafızalara kazımak istediğiniz, ders konuları, planı, slogan kelimeler. Kaynaklar vb.
HER TEMAS BİR İZ BIRAKIR.

ÖRNEK DOSYA:

NOT. Bazı anlatım ve görsellerle öğrenci meraklandırılmalıdır. Katil kim, delil nerde, ne

Öğrenci çalışması:
Ders anlatıma öğrencilerin katkıları sağlanmalı, stajda, memleketinde karşılaştığı olaylar, izlediği belgesel, filmlemler

4. Ders Eğiticileri
Eğitici personel, eğitim –öğretimin en önemli değişkenlerindendir. Alanına polislik mesleğini bilen, uzmanlık alanına hakim olan, istekli eğitici yukarıda sayılan diğer unsurları bertaraf ederek eğitim sürecini başarı ile tamamlaması mümkündür.
Adli bilimlerin hibrit konulardan oluştuğu gibi adli bilim eğiticilerde aynı şekilde oluşmaktadır. Özellikle bu alan bir uzmanlık alanıdır. Uzman nasıl olunur ülkemiz için bir kıstası olmakla birlikle işe göre adam yerine, adama iş ders mantığın işlediği gözlenmektedir.

3. Ders Eğitim Alanı
Uygulamalı eğitimin verilmesinde en önemli hususlardan biride eğitim alanı, sınıf, derslik, laboratuar oluşturulmasıdır.

Uygulamalı eğitimin verilmesinde en önemli hususlardan biride eğitim alanı, sınıf, derslik, laboratuar oluşturulmasıdır.

SINAVLAR

Yazılı klasik sınav tavsiye edilmektedir. Bilgiyi kullanacak aynı zamanda yorum katacak.

Test sınavı. Önerilmemekle birlikte. Beş şecenekli, öğrenciyi düşündürmeli.

NOT: YAZILI SINAV SONRASI ÖĞRENCİLER SORULARI TARTIŞMALI VE GÜNDEMDE TYTMALIDIR. SINAVDAN SONRA İLK DERSTE VEYA OKUDAUKTAN SONRA TARTIŞILMALIDIR.
SINAV KAĞITLARI SINIFA GETİRİLMELİ İTİRAZ EDEN, NOTU İYİ VE KÖTÜ OLANLAR TARTIŞILMALIDIR.

Uygulama: grup vya bireysel puanlar verilmeli (. Olay yerinde ekiplerin sorumlulukları).

Ödev: genel veya öğrencinin ilgi alanına göre ödev verilmeli. Standart konulmalı.
Öğrenciyi tanıyın. Tekstil mezunu öğrenciye adli tekstil ödevi. İmamhatipli. Dini kitaplarda delil delillendirme

Öğrencilere:
Kitap okutma: özet çıkarma: seçici davranılmalı. Genel kriminalistik, polisiye

Belgesel film izletme: kesinlikle sınıfta tüm ders saatini buna ayırmamalı. Konu ile ilgili her ders için belgesel 20 dakikayı, film 10 dakikayı geçmemeli.

Not: ÖĞRENCİLER POLİSİYE VB. FİLMLERİ HAZIRLARLAR SINIFTA TÜM DERS VE DÖNEM BOYUNCA SEYRETME SAĞLANIR.
FİLMLER ETÜTLERDE, GAZİNOLARDA, EVLERDE …. YANİ BOŞ VAKİTLERDE. EĞLENCE.

FİLMLER KONU İLE AZ, EKSİK, YANLIŞ BİLGİ VERMESİ SÖZKONUSUDUR. FİLMLER KURGUDUR.

POLİSYE DİZİLERİ, TV, TAVSİYE EDİLMEKLE BİRLİKTE, BUNLARIN POLİSLER İÇİN DEĞİL HALK İÇİN HAZIRLANDIĞI HATIRLATILMALIDIR.

N.H: BİR DİRHEM BAL İÇİN BİR OKKA KEÇİ BOYNUZU YİYEMEM.

NOT. Ödev ve kitap okumalar sınıfta paylaşılmalı, öğrenci sınıfta dikkati çekmeli veya pasifliği

ADLİ BİLİMLER / KRİMİNALİSTİK EĞİTİMİCİLERİ DAVRANIŞLARI
GİYİM
MEKAN
Öğrenciyi tanıma
Konunsa hakim
Hazırlıklı
Günceli takip

BilirkisiRaporlari.com da yayınlanmakta olan bu makale 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında korunmaktadır. İzinsiz kopyalanması yasaktır.