0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Gece Olay Yeri Korunması

2.4. Gece Olay Yeri Korunması[1]

Suçların birçoğu gece işlenir ve bu olaylara gece müdahale edilir. Olaylara gece müdahale edilmesi hususunda Polis Taktikleri ve Operasyon ve Olaylara Müdahale ders bilgilerine bakınız.

Suçların geçe işlenmesi veya gece öğrenilmesi ile birlikte olay yerinde koruma ve inceleme işlemleri hemen başlar ve çok zaman tamamlanır.

Ekiplerde gece olay yerlerine müdahale yapacak teçhizat mevcuttur. Aydınlatma cihazı olarak; jeneratör, fener, uzatma kablolu lamba, el feneri vb. ışık kaynakları bulunur.

Bu ışık kaynakları; olay yerinin karanlık(gece) veya inceleme aşamasında ışığın yetersiz(bodrum) kaldığı durumlarda elektrik veya araç içerisinde bulunan jeneratörü çalıştırmak suretiyle olay yerini aydınlatmaya yarayan içerisinde projektör ve lambalar bulunur.

Gece olay yerinin korunmasında ve incelenmesinde hassas davranılması gerekir. Güçlü ve yeterli ışık kaynaklarına güvenilmemelidir. Çünkü en iyi ışık kaynağı güneştir. Nesnelerin orijinal görünümlerini ve renkleri gösterir. Yardımcı olarak kullanılan ışık kaynakları farklı dalga boylarında vb. ışık yayacaklarından nesnelerin farklı görünmelerini ve algılanmalarına neden olurlar.

Gece hedefe bakıldığında dalgalı görünüm söz konusudur. Gece hedefin görülmesi

hedefin aldığı duruma göre tanıma tanımlama zorlaşır.

Gündüz ve gece insanın görme, duyma, dokunma vb. duyularında ortamlara göre değişir. Hassasiyet artar veya azlı. Görme duyusu azalır ve nesnelerin orijinal görünümleri olmaz. Özellikle olay yeri ortamında çok küçük iz(parmak, alet izi), nesneler(ince kablo, ayna parçası) ve bulgular(meni, tükürük) aranacağı için dikkatli olunmalıdır.

  • Işık kaynağı güneş ışığına yakın hassasiyette ışın vermeli,
  • Uzman alternatifli olarak kontrol etmeli, ışığın dalga boyu, şiddeti, eğimi vb. değiştirilerek,
  • Aranan materyallere özgü hasiyet artırılmalı,
  • Farklı uzmanlar aynı bölgeyi taramalı, uzmanların ışığa hasiyetleri değişkendir,
  • Gece yapılan olay yeri kontrolü ve incelemesi gündüz tekrar yapılmalıdır. Çünkü gece eşyaların farklı algılanmaları mümkündür. Gündüz orijinal halleri ile görünürler.

Örnek olay; 1998-Ankara-Keçiören; akşamdan sonra öğrenilen evde cinayet olay yerinde inceleme işlemleri evin aydınlatma ışığı ile tamamlandı. Olay yerinin gündüz tekrar incelenmesi hususunda karara varıldı. Ertesi gün olay yeri tekrar incelendiğinde gözden kaçan parmak izleri tespit edilir.

 

[1]        Bu bölüm Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğrencileri için Uygulamalı Eğitim Merkezi Aydın-Didim ders programında uygulamalı olarak verilmektedir. Bu dersi almayanlar ek ders almaları önerilir (2005).