0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Öldürme Yaralama Olayları

Cinayetler diğer ölüm nedenlerine göre toplumun daha fazla dikkatini çeker ve dehşete düşürür. İlgililer bunun nedenleri üzerinde araştırma yaparlar ve çözüm bulmaya çalışırlar. Olayın sebep sonuç ilişkisi saptanarak fail belirlenerek cezalandırılması gerekir. Cinayet olaylarının ardında çok şey gizlidir. Bunun açığa çıkarılması toplumu rahatlatır. Bir çok büyük hadiselerin arkasında ve önünde cinayet olayı bulunmaktadır. Birinci Dünya Savaşının başlaması (Avusturya Macaristan Prensinin bir Sırplı tarafından öldürülmesi), Hıristiyan dünyasının İsrailoğullarına düşman olmaları (Hz. İsa’ öldürmek istemeleri (öldürmeleri) vb. Cinayet olayları ile ülkenin siyasi, ekonomik, politik gibi değişimler planlanabilmekte ve olmaktadır.
Cinayet ilk insanların döneminden bu yana var olmuştur ve her modern toplum içinde varlıklarını sürdürmeye devam etmektedir. Öyle görülüyor ki bundan sonraki toplumlarda sürdürecektir.
Adam öldürmek en genel anlamda, insanın bilerek ve isteyerek ya da planlamadan kaza sonucu bir başka insanın hayatına son vermesi olayıdır. Adam öldürmenin kasten olabilmesi için kişinin bir başkasını bilerek ve isteyerek öldürmesi gerekir. Aksi takdirde adam öldürme olayı yukarıda belirttiğimiz kaza ölümler çerçevesinde değerlendirilir. Adam öldürme olayları beraberinde masumluğu da getirebilir. Bunun için de ilerleyen kısımlarda meşru müdafaadan bahsedilecektir (Cinayetlerin Şifresi s. 25-26).

1. CİNAYETLERİ GERÇEKLEŞTİRME USULLERİ
Cinayetin tipolojisi gibi bir çalışmanın yapılması için dünyadaki tüm suçlar incelenmelidir. Nitekim değişik tasarlamalar, durumlar ve fanteziler cinayet işleme şeklini değişik kılmaktadır. Ayrıca psikolojik olarak bazı bozukluklara sahip şahıslar geçmişleri ile bağlantılı bir biçimde dışa vurumsal cinayetler işlemektedirler. Buna sıklıkla seri katillerde rastlamak mümkündür. Yani diyebiliriz ki; cinayetler, bir insanın fantezi dünyası kadar geniştir. Bu nedenle bu kısımda geleneksel cinayet tarzlarına yer verilecektir. Bunları genel bir katalog halinde aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.
Asılmak Suretiyle: Terminolojide asfiksi boğulma olaylarının tümüne birden verilen bir isimdir. Genellikle intiharlarda rastlanılmaktadır ancak cinayetten sonra intihar süsü verilmiş bir çok olayda maktul intihar etmişçesine tavana, ağaca vs asılabilmektedir. Ancak bunun için illaki yüksek bir yere gerek yoktur. Nitekim yarım ası denilen yöntemle kişiler kendilerinden kısa yerlere, örneğin kalorifer, kapı kolu vs’ye kendilerini asabilirler. Bunun için boynuna ipi geçirdikten sonra kişi ya çömelir ya yere uzanır ya da uzandırılır. Bu tip olaylarda muhakkak ki otopsi yapılmasına ihtiyaç duyulur çünkü ortada şüpheli bir ölüm mevcuttur.
Dil kemiği olarak adlandırılan hyoid kemiğinin kırık olması bize ası olayının gerçekleşmiş olacağı yönünde ipuçları sunar. Asılmak suretiyle ölümlere bakıldığında genelde intihar, çocukların oyunlarında veya gençlerin aşk oyunlarında karşımıza çıkabilmektedir.
Boğma/Boğulma Suretiyle: Ülkemizde en sık rastlanan mekanik asfiksi olaylarının bu kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir. Boğaz ve boyun çevresinde telem izi bırakan ince ya da kalın tel, kumaş, kemer gibi cisimlerle gerçekleştirilen cinayetlerdir. Telem izinin varlığı ve otopsi sonucu boyun bölgesinde bulunan lezyonlar kişinin mekanik asfiksi neticesinde öldüğünü gösterebilir.
Ülkemizde genelde rastlanan bir boğma/boğulma türü de suda boğulmadır. Su altından uzman ekiplerin çıkarmış olduğu ceset bize olayla ilgili intihar, kaza ya da cinayete dair ipuçları verir. Su altından çıkarılan bir şahsın üzerine ağırlık vb batmayı kolaylaştıracak bir şeyler varsa intihar üzerinde durulabilir ancak unutulmaması gereken intihar süsüyle cinayet işlenmiş olabileceğidir.
Yeni doğanlarda ya da çocuklarda ise daha çok cinayet ya da kaza ihtimali üzerinde durulmalıdır. Dikkatsizlik ve ihmal neticesinde çocuk ya dalgalara teslim olmuştur ya da kayık vs.den düşmüş olabilir. Bunun aksine gayri meşru ilişkiler neticesinde doğan bebeklerin suya atılması sonucu ondan kurtulma çabası gösterilebilir.
Erişkinler için üç ihtimale de açık olan bu tip vakalarda daha çok çıkan cesedin pozisyonu önem kazanmaktadır. Üzerinden değerli şeylerin çıkmaması muhtemel hırsızlık amacı, darp, cebir vs cinayet, cesedin beraberinde çıkan içki şişeleri vs kazayı ifade edebilir. Ancak yine de unutmamak gerekir ki özellikle taşlık yerlerde kişi düşerken taşlara ya da sert zeminlere çarparak kendi kendini darp etmiş olabilir.
Sudan çıkartılan ceset üzerinde açık yaralar ya da mermi giriş/çıkış delikleri varsa bu cinayete dair ipuçları sunmaktadır. Ancak şu da unutulmamalıdır: kişinin bu yaralar ile kendisini suya atıp atamayacağı da önemlidir. Derin bir hezeyan içinde olan kişi öncelikle kendisini silah ya da bıçakla yaralamış ölemeyince kendini suya atmış olabilir. Ancak ölümcül yerlere yapılmış olan zararlar ile kişinin cinayete kurban gittiği düşünülür.
Asfiksi olguları genelde intihara dair ipuçları sunar ancak cinayeti kamufle etmek amacıyla da katil tarafından dekor şeklinde oluşturulabilir. Nadir de olsa asfiksi olayları kaza olarak da karşımıza çıkmaktadır. Kaza olarak genellikle ‘otoerotik asfiksi’ ya da ‘seksüel asfiksi’ şeklinde tanımlanmaktadır.
Ankara’da 1998 yılında bir üniversite öğrencisi evinde; kafasına naylon poşet geçmiş olarak(ölü vaziyette) bulundu. Ceset kısmen çıplak vaziyetteydi. 0dada seks dergileri bulunmaktaydı.
SORU = Kaza mı, cinayet mi, intihar mı?
Bu konu ile ilgili olarak akıllara ilk gelen cinayet olmaktadır. Bir kişinin naylon poşet ile intihar etmesi güç görülmektedir. Çünkü nefessiz kalan bireyin poşeti sıkma gücünün tükeneceği düşünülmektedir. Cinayet olgusunda ise maktulün üzerinde darp izleri, tırnakları arasında faile ait kıl ya da et parçacıkları ile muhtemel boğuşmaya dair ortamda dağınıklık inceleniyor ancak olumsuz. Son olarak dergiler incelendiği zaman; maktul dergilerden birinde anlatılan fanteziyi uygulamış ve neticede kaza ile boğulmaya dayalı özekıyım olgusunun gerçekleştiği anlaşılıyor.
Tıkama Suretiyle
– Ağız burun tıkaması
– Solunum yoluna cisim takılması sonucu
– Göğüs ve karın kafesinin sıkışmasıyla
– Gömülme suretiyle
– Havasız yere kapatmak suretiyle
Silahlı Saldırı Suretiyle : 6136 sayılı kanuna muhalefet edecek şekilde yaralayıcı ya da öldürücü alet edevatın kullanılması sonucu cinayet işlenebilir. Ülkemizde en sık rastlanan olgudur. Eski Türklerden gelen “at, avrat, silah” sözüyle paralel düşünüldüğü zaman ortalama her evde bulunan tabanca-tüfek ile çok sık cinayet işlenmektedir. Bu gibi durumlarda failden el svabı ve parmak izi alınmalıdır. Maktulden elde edilen bilgilere göre ise atış mesafesi tayini yapılabilir. Ayrıca silah uzman laboratuara gönderilerek balistik incelemeye alınmalıdır. Cesetten çıkan ve etrafta bulunan çekirdek ile çevredeki kovanlar ve mukayese çekirdek-kovanlar karşılaştırılmalıdır.
Bıçak gibi kesici-delici aletlerde ise yine inceleme yapılmalıdır. Bıçak üzerinden parmak izi, kan izi gibi deliller olabilir. Bunun yanında suç aleti bıçağın elde ettiğimiz bıçak olup olamayacağı ile ilgili olarak uzman laboratuardan rapor alınmalıdır. Namlu kısmının (metal kesici yeri) uzunluğu, genişliği, tek ya da çift tarafının kesici olmasına göre bıçağın ilgili suç aleti olup olmadığı değerlendirilir.
Bıçak türü kesici delici aletlerle yaşanmış olaylarda ceset bizlere önemli ipuçları sunmaktadır. Boğazlanmış (boğazı kesilmiş) bir ceset ile karşılaşıldığında boğaz etrafına bakılmalıdır. Boğaz çevresinde çeşitli izlere rastlanılmışsa bunların tereddüt çizgileri olabileceği unutulmamalıdır. İntihar için sağlam bir kararlılık gerektiği için kişi intihar öncesinde acıyı denemiş olabilir. Bıçağı tereddüt ile kullanmış olabilir. İkinci husus ise cesedin ellerinin incelenmesidir. Genelde saldırıya maruz kalan insanlar kendilerini korumak için ellerini kullanırlar. Bıçaklı bir saldırgana karşı ellerini kullanarak kendisini savunan maktulün ellerinin iç ve dış kısımlarında bıçak kesikleri mevcut olabilmektedir. Bu anlamda da cinayetten bahsedebiliriz.
Bunun haricinde tornavida, çivi, keser, balta gibi aletlerle de cinayet işlenmektedir. Bunlar için de bıçak ile ilgili esaslar uygulanmalıdır.
Zehirleme Suretiyle: Daha çok karşıdakine gücünün yetmeyeceğini düşünen kişilerin başvurduğu bir yoldur. Yemek ya da içeceklerine atılan zehirli madde sayesinde hem kansız hem de delilsiz cinayet işlemek istenmektedir. Ancak otopsi sırasında yapılan toksikolojik inceleme öldürülen kişinin zehirlenip zehirlenmediğini gösterir. İlaçla uyutma da bu kapsamda değerlendirilmelidir.
Zehirleme olayları tarihin her safhasında karşımıza çıkan yaygın bir cinayet olayıdır. Özellikle eski topluluklardaki saray kavgaları neticesinde pek çok kişi ilaç neticesinde öldürülmüştür. Evvelce adli tıbbın gelişmemiş olması ve zehirleme olaylarının tespit edilememesi kişilerin ecelleriyle öldüğü yönünde yorumlanıyordu ve nitekim pek çok cinayet tabii ölüm olarak değerlendiriliyordu. Dünyadan bir örnek vermek gerekirse Napoleon’un arsenik maddesi sonucu zehirlenerek öldürüldüğü yıllar sonra anlaşılmıştır. Yemeğine atılan ve saçlarında yıllar sonra yapılan araştırma neticesinde rastlanılan arsenik maddesi ünlü komutanın zehirlenme neticesinde öldürüldüğünü göstermektedir.
Darp Etme ve Dövme Suretiyle: Kişinin dayanamayacağı şekilde bir ya da birden fazla kişi tarafından dövülmesi neticesinde vücutta oluşan açık ya da kapalı kanamalar neticesinde meydana gelen ölümlerdir.
– Darp etme neticesinde kişi ölmemişse oluşan yaranın yaşı; renk, kırık, yaranın iyileşme aşaması, mikroskobik değişiklikler, röntgen filmleriyle,
– Ölüm öncesi, sonrası, koma sırasında katı cisim yaralanmaları; hayati reaksiyon (büyük mikroskobik), kan aspirasyonu (emilme), yağ ambolisi,
– Ölüm öncesi künt madde yaraları üzerinde çürümelerin ölüm sonrası etkileri,
– Silah yara ilişkisi,
– Kurbanın şuurlu-şuursuz hareketleri üzerine tahminler,
– Yarayı hasıl edebilecek güç, zor miktarı,
– Yara ve hastalık; hastalık yaraya neden oldu mu?, hastalık ölümü tevlit etti mi?, aslında küçük yaralanma sayılabilecek yarayı hastalık azdırdı mı?, yara hastalığı azdırdı mı?
– Ölüm tarzı nedir? Cinayet, kaza ya da intihar?
İşkence Etmek Suretiyle: Kanuni tanımına göre işkence ancak kamu görevlisi tarafından yapılabilmektedir. Ancak bizim buradaki kastımız insanın dayanamayacağı şekilde bir acı çektirilerek öldürülmesi olayıdır. TCK’daki kanuni tanıma bağlı kalarak; bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesi, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesi sonucu gerçekleşen öldürme olayıdır. İşkence teknikleri insanın düşünce evreni kadar büyüktür ve geniş bir fantezi spektrumunda yaratılır.
Yakmak Suretiyle: Kremasyon adı da verilen bu olayın en tipik örneği Nazi Almanya’sında yaşanmıştır. Tarihte ise ölü yakma dini bir vecibe olarak karşımıza çıkmıştır. Kimi dinlere göre ölülerin yakılması gerekmektedir. Adli anlamda ise daha çok kundaklama ve sabotaj olaylarında karşımıza çıkan bu durumda cesetler tanınmayacak kadar yanmıştır. Kimlik tespiti için diş, doku ve DNA karşılaştırılması gerekmektedir. Nitekim olay yeri incelemesi sırasında başlatıcılar ya da hızlandırıcıların varlığı kundaklamaya ilişkin önemli ipuçları sunar. Cinayet sonrası cesetten kurtulmak, delilleri karartmak için olay mahalli veya ceset ateşe verilerek yakılmaktadır.
İstanbul Mavi Çarşı. 13 Mart 1999 Mavi Çarşı’ya gelen üç PKK militanı başlarına siyah kar maskeleri geçirip, silahlarını çektiler. ‘‘Burayı yakacağız. Üst kata çıkın’’ diyerek binadaki herkesi üst katlara topladılar.Daha sonra poşetlerdeki benzin şişelerini, merdivene ve mağazadaki giysilerin üzerine döktüler. Militanlar, fitillerini tutuşturdukları üç molotof kokteylini, benzin döktükleri noktalar ile parfüm reyonuna fırlattılar. Olay yerinden kaçan caniler geride 13 masum insanı ölü bıraktılar.
Tecavüz Sonucu Yaşanan Ölümler: Bu konuyu iki ayrı açıdan incelemek gerekmektedir. Birincisi mağdur tarafından diğeri ise fail tarafından gerçekleştirilen cinayet. Tecavüz neticesinde derin bir bunalım ve elzem halindeki kişi kendisine tecavüz eden kişileri araç ya da araçsız olarak öldürebilmektedir. Diğer açıdan incelediğimizde daha sık örneklerle karşılaşmaktayız. Özellikle aile içi tecavüzler olmak üzere toplum içi tecavüzlerde kişiler yakalanmamak için öldürmeyi tercih etmektedirler. Yani aile içinden birine ya da polis-savcı gibi kişilere tecavüz olayı söylenmesin diye mağdur tecavüzden sonra öldürülmektedir. Nitekim Bolu Aile İçi Cinayeti’nde kendisine sahip olmak isteyen akrabasına karşı çıkan genç kadın olayı babasına söylemekle tehdit edince korkan genç adam akrabası olan genç kadını katletmiş ve olaya hırsızlık süsü vermiştir.
Tecavüzlerde fizyolojik olarak da ölüm gerçekleşebilmektedir. Özellikle çocuklarda ve yaşlılarda tecavüz esnasında kan dolaşımı, iç organlara hasar ve iç kanama vs. sonucu ölümler gerçekleşebilmektedir.
Elektrik Verme Suretiyle: Vücuda şehir şebekesi ya da alçaltıcılar sayesinde elektrik verilmesi sonucu gerçekleşen ölümlerdir. Elektrik çarpması vücuttan akım geçmesi olarak nitelendirilir. Devrenin tamamlanması, akımın voltajı, şiddeti, akımın vücuttan geçtiği süre, vücudun direnci, akımın vücutta izlediği yol, akımın frekansı elektrik akımıyla ölüm olaylarında önemlidir ve belirlenmelidir.
Elektrik akımında ölüm sebepleri; kalp atışını bozarak kalbin kan pompalama gücünü kırması, ani kalp durması, solunum kasları spazmı, akıma bağlı yanıklar ve yanmalar olabilir.Elektrik neticesinde yaşanan ölümler kaza, intihar ya da cinayet türlerinin hepsine açık olabilmektedir ancak genelde en sık rastlanan kazalardır. Bunun yanında soruşturmacı birimin elbetteki mekan incelemesi yaptığında; mekan profili de cinayete dair ipuçları sunabilir. Örneğin profesyonel hazırlanmış bir tesisat veya düzenekler ölümün tasarılı olarak gerçekleştirilmiş olabileceğine dair ipuçları sunar. Elektrik çarpması sonucu ölümlerde olay orijini olarak daha çok kaza ve intihar akla gelmektedir.
Araçla Çarpmak Suretiyle: Araçla çarpma neticesinde yaşanan ölümler genellikle taksir aşamasında olmaktadır. Yani yüksek sürat ya da yaya kusurları neticesinde gerçekleşen bu tür cinayetler kusur aşamasında olmaktadır. Ancak yine de araçla öldürmek kastıyla vurma olayları da yaşanabilmektedir. Bu tip bir olayda kişinin kasti ya da taksirli olduğu ile ilgili olarak aracın yolda bıraktığı teker fren izi ve tanıklar önemli rol oynayacaktır. Parça delillerinden yola çıkılarak bu tip olaylar çözülebilir. İstanbul-Kadıköy, görevli polis memurunun bir anlaşmazlık sonucu çıkan kavga sonucu araçla karşı tarafı ezerek öldürmüştür.
Patlayıcı Madde Kullanmak Suretiyle İşlenen Cinayet: Özellikle terör saldırıları ve suikastlarda karşılaşılan patlayıcı madde kullanımı özel bir beceri gerektirmektedir. Bu nedenle patlama olayları ile ilgili olarak adi cinayet genelde olmaz ve akla gelmez. Ülkemizin yıllarca mücadele ettiği terör örgütlerinin intihar eylemleri ya da Uğur Mumcu, Bahriye Üçok’un öldürülmesi ile ilgili olarak bomba kullanılmıştır. Özellikle gelişen teknoloji sayesinde bakkaldan, eczaneden alınan malzemelerle bile bomba yapılabilmesi ayrıca internette terör örgütlerinin sayfalarında görüntülü ve uygulamalı bomba tarifleri bulunmaktadır. Bu da bombanın popülerliğini artırmaktadır. Patlayıcı madde kullanarak her türlü suç işlenebilmektedir.
İntihar ya da Kaza Süsü Vererek Cinayet: Karşımıza çıkan bir başka husus ise intihar süsü verilerek işlenen cinayetlerdir. Örneğin Samsun’da gerçekleşen bir olayda herkes olayın intihar olduğunu düşünüyordu. Apartmanın sekizinci katından düşmüş kızın cesedi paramparçaydı. Komşularla yapılan mülakat sonucu da kızın dalgın ve bunalımda olduğu, intihara meyilli biri olduğu anlaşılmıştı. Nitekim abla polise verdiği intihar ses kaydıyla da bunu destekliyordu. Ancak sonuç itibariyle ses uzmanlarının kasedi incelemesi ve olay yeri personelinin dolabın arkasına sıkışmış günlüğü bulmaları sonucu aslında olayın bir intihar değil, intihar süsü verilerek işlenen bir cinayet olduğu anlaşılmıştı. Hem de yasak bir aşk cinayetiydi. Kardeşinin sevgilisini seven ve o adamla aynı yataktayken kardeşine yakalanan ablanın kıskançlık ve şehvet cinayetiydi. Kardeşiyle tartıştıkları bir sırada kendini bilmez bir biçimde abla, kardeşinin ‘yapma abla nolur’ feryatlarına aldırmayarak onu apartmanın sekizinci katından aşağı atmıştı.
Bu ve buna benzer olayların önüne geçebilmek için her ihtimal değerlendirilmeli ve sonuca kestirmeden değil, profesyonel ve uzun araştırmalar neticesinde ulaşmak gerekir.
Ölüm olaylarında cinayet, intihar, kaza iç içe girmiş olarak bulunması sıklıkla mümkündür. Cinayetin intihar veya kaza olduğunun kabul edilmesi ile failler rahatlayacaktır. İntihar veya kaza olduğu durumlarda yakınları cinayet olarak algılayıp birilerini suçlamaları sıklıkla rastlanmaktadır.
Terör Eylemi Sonucu Gerçekleştirilen Cinayetler: Terör, toplumda korku ve dehşet saçmak, belirli bir amaca ulaşmak amacıyla eylemler gerçekleştiren, bu eylemlerini propagandayla destekleyen ve hedefe ulaşmak için hiçbir kural tanımayan bir düşünce ve faaliyet zinciridir. Gerçekten de terörün tanımında gereken unsurlar ; a) örgütlü bir grup tarafından gerçekleştirilen şiddet tehdidi ya da şiddet hareketleridir, b) terörizm tanımlanmış bir düşman nezdinde ya da toplumun belli bir kesimi içinde korku yaratmayı hedefler. Korku, terörizmin bir yan ürünü değil, istenen amacıdır. Bu açıdan terörizm, sindirme ve/veya baskının bir aracıdır, c) normalde politik davranışı değiştirmeye dönük bir girişim olan terörizm, önceden belirlenmiş bir politik amacı geçekleştirmek için kullanılır, d) terörizmin politik bir doğası olduğundan genellikle isteğe bağlıdır. Bu yüzden teröristler hedeflerini çoğunlukla vermek istedikleri mesaja göre dikkatli bir şekilde seçmektedir e) terörizmin nihai hedefi rakiplerini yok etmek olsa da çoğu biçimi için terör, düşmanlarının dirençlerini kırmak ve bazı taleplerini kabul ettirmeye zorlamaktır. Dünya küreselleşme sürecinde hızla ilerlerken terörizm konusunda derli toplu bir uzlaşı içine gidilememiştir. Terörizmin mantığı içinde bulunan unsurlar, her ülke için farklı mahiyette anlaşılmaktadır. Bu farklılık ülkelerin şahsi menfaat ve amaçlarına paralel olarak değişmektedir. Gerçekten de, kimi ülkeler PKK terör örgütünü bir özgürlük savaşçısı olarak görmüş, kimi ülkeler ise yaptığı işi terörün en şiddetli halini yansıttığını belirtmişlerdir.
20. yüzyıl terörizmi ise ana hatlarıyla amacından sapmış ve büyük devletlerin terör örgütlerini bir kukla olarak kullanması sonucunu doğurmuştur. Özellikle soğuk savaş döneminde terör grupları kendi çıkarlarını gerçekleştirebilmek amacıyla büyük devletlerin taşeronu olmuş daha sonra bu durumdan kurtulamamışlardır. SSCB’nin ideolojisini yaymak amacıyla terör örgütlerine para ve silah sağlaması buna karşılık süper güç olarak doğan ABD’nin komünizme karşı ayakta durmasını istediği devletlerde ihtilaller yaptırması 20. yüzyıl terörizminin genel karakteristiğini oluşturmaktadır.
21. yüzyıl terörizmi ise başlı başına toplumlar için bir bela olmuş ve teknolojinin nimetlerinden faydalanmasını da bilerek amaçlarına ulaşmak için her yolu mübah görmüşlerdir. Bu kapsamda terörle mücadele mantığını anlayan ülkelere karşı sistematik bir savaş sürdürmekte ve meşruiyetlerini anlatma bağlamında medya kuruluşlarını kullanmaktadırlar. Yaptıkları sansasyonel eylemlerle medyayı da bu işin içine çekmeye çalışmaktadırlar.
Ülkemizde ve dünyada yaptıkları sansasyonel eylemler sonucu adından oldukça söz ettiren örgütler bulunmaktadır.
Bu ve buna benzer yapılanmalar kendilerine göre hak gördükleri eylemleri gerçekleştirmekte ve sonuçta pek çok insan ölmektedir. Örneğin 15-20 Kasım İstanbul patlamaları sonucunda pek çok insan hayatını kaybetmiş ve maddi zarar meydana gelmişti.
Hayvanların İnsanları Öldürmesi: Hayvanların insanları öldürmesi kazaen ya da kasten olabilmektedir. İhmal sonucu kusurlulukla örneğin vahşi köpeğin başı boş bırakılması neticesinde insanları öldürebilmektedir. İkinci olarak ise aralarından evvelden husumet bulunan kişilerin ya da gasp, hırsızlık gibi suçların işlenmesi için caydırıcı araç olarak kullanılan yırtıcı bir hayvanın karşı tarafa saldırtılması neticesinde ölümler gerçekleşebilmektedir. Issız yerlerde yabani yırtıcı hayvanların insanları öldürdüğü vakalara rastlanmaktadır(ayı, kurt, köpek).

2. ÖLDÜRME OLAYLARININ ANALİZİ
Suçlar başlıca iki kategoride ele alınır; mala karşı işlenen suçlar; başkasına ait olan malların alınması, çalınması(hırsızlık, kapkaç, zimmet, iltimas, rüşvet).
Kişiye karşı işlenen suçlar; kişilere karşı yapılan doğrudan veya dolaylı olarak yapılan şiddet eylem ve tehditleridir(cinayet, yaralama, darp, eziyet, işkence, …). Türkiye’de en sık işlenen suç türü kişiye karşı işlenen suçtur.
2.1. Cinayet Olaylarına Yaklaşım/Analiz
İnsanlık, cinayetle işe başlamıştır. Anatole France
İnsanın olduğu yerde cinayet vardır.
Cinayet olaylarının safhaları vardır, bunlara kriminal safhaları denir. Bir çok öldürme olayı hedef öldürme olarak başlamaz. Hırsızlık, tecavüz, gasp, yaralama, etkisiz hale getirme gibi sebeplerle başlayıp mağdurdan beklenmeyen tavır ve davranışlar, tanıkların ortaya çıkması, suç delillerini yok etmek vb amaçlara bağlı olarak öldürme gerçekleşebilir. Bu, failin planına bağlıdır. Failin doğrudan planlayıp eylemini öldürme olarak planladığı vakalarda söz konusudur. Cinayetin kriminal safhalarına göre olayın planlı, programlı veya bazen de plansızlığa doğru gidebilir. Kriminal tırmanış şiddetin artmasına neden olur. Kurban üzerinde şiddet uygulanmaya başlanır. Kurbanın hareketleri buna etkendir.
Planlı cinayet olayları daha çok suikast, cinselliğe bağlı seri cinayetler, terör eylemleri olarak gösterilebilir. Planlı cinayetlerde olayın işlenildiği yer, kullanılan silah, zaman, kurbanın kimliği gibi bilgiler önemlidir. Bu tip cinayetlerde olay, olay yeri ve zaman planlıdır.
Planlı cinayet olay yerleri önceden planlanmıştır. Kurban belirlenmiş, seçilmiştir. Fail ile kurban arasında amaç-sonuç ilişkisi sağlanmış, kurbana yakından ya da uzaktan eylemin gerçekleştirilmesine göre yaklaşılmakta, katil kurbanını etkisiz hale getirebileceği bir konum belirlemekte, ölümden sonra cesede istenilen müdahaleler gerçekleştirilebilmektedir (örneğin cinayetin ıssız bir yerde gerçekleştirilmesine rağmen cesedin yol kenarına atılması, İzmit-Gebze faili meçhullerin bölgesi gibi).
Plansız cinayetler ani gelişen suç olaylarına bağlı olarak gerçekleşebilir. Gasp edilen kişinin direnmesi veya saldırganlaşması failin kurbanı yok etmesine, öldürmesine neden olabilir. Bu tür cinayetlerde olay, olay yeri, olayda kullanılan silah hatta seçilen kurban düzensizlik/uyumsuzluk gösterir. Elde bulunan herhangi bir silahla cinayet işlenebilir.
Plansız cinayetlerde olay yeri düzensiz ve plansızdır. Öldürmeden önce kurbana vurma, darp gibi izleri, olay yeri ve suça bağlı olarak başka suçların emareleri (tecavüz, hırsızlık gibi) saldırı ve ölüm gerçekleştikten sonra yardım amaçlı ilgilenme olabilmekte ama ölümden evvel yardım olmamaktadır. Cesedin saklanma, yer değiştirme gibi işlemleri yapmaya zaman ayırmayabilir. Suçta kullanılan silahın olay yerinde bulunma ihtimali yüksektir. Plansız cinayetlerde tanık, planlı cinayetlere göre sıklıkla olabilmektedir.
Planlı ya da plansız cinayetlerde fail genelde kendisini suçlu olarak ihbar etmemektedir. Yani cinayet failleri tesadüf sonucu yakalanmamaktadır. Olay yeri, kurbanın cesedi cinayet olaylarında çok önemlidir. Çoğu zaman kurbanın kimliği belirsizdir. Belirsizlik faile ulaşmayı zorlaştırır. Bu amaçla olay yeri ve kurban delil kaynağıdır.
• Olay yerinden maktul veya katile ait deliller elde edilir.
• Her ikisinin sosyal çevresi, işi hakkında bilgi elde edilir.
• Olayda cinsellik faktörü varsa, cinsel hayatlar hakkında bilgi edilir.
• Siyasi, ideolojik ya da politik cinayetlerde gösterilen ve gösterilemeyen motivasyonlar fark edilir.
• Öldürme olayından sonra cesede yapılan müdahaleler katil profili hakkında ipucu verir.
Planlı cinayetlerde cinayet öncesi, cinayet anı ve sonrası aşamaları vardır. Bu aşamaların her birinde katil planlarını uygular. Ani gelişen bir durum olduğunda planını değiştirmek durumunda kalabilir.
Cinayetlerin büyük bir kısmı, %95’lik dilimle erkekler tarafından işlenmektedir. Kadınlar %5 oranında cinayet işlemektedirler.
Cinsiyete göre cinayet işleme metodu farklı olmaktadır. Kadınlar daha çok kurbanını oyuna getirme, aldatma, zehirleme, uykuda boğma, bıçaklama ya da ateşli silahla bu suçu işlemektedir. Erkekler beden gücüne dayanarak öldürme ile birlikte (boğma, darp etme gibi) güce dayanan silahları (bıçak, kalas, sopa gibi) ya da ateşli silahları kullanabilmektedir.
Faille maktul arasında sosyal, ırksal, akran (yaşıtlık) genelde bulunabilmektedir. Özellikle aynı ırktan, aynı toplumun insanlarını hedef seçebilmektedir. Bunda da ülkemizde yabancıların oranının az olması ve muhataplığın fazla olmaması etkendir. Ülkemizdeki seri katillere de bakacak olursak bilinen hiçbiri yabancıyı öldürmemişlerdir .
Cinayetler genellikle yalnız olarak işlenmektedir. Organize oldukları ya da ani gelişen olay sonrası cinayete ortaklıklar olabilmektedir.
Karşılaşılan cinayetlerin gerekçesinin ilk anda anlaşılması mümkün değildir. Cinayet olaylarında gerekçe iç içe girmiş, tamamen sapmış ya da saptırılmış olabilir. Bu, katil, görgü tanıkları, olayı araştıran ve soruşturan uzmanlar tarafından olabilmektedir. Cinayet gerekçesinin net olarak anlaşılması için olay soruşturmasının sonu ya da suç analizinin sonu ancak net bir bilgi verebilir. Örneğin hırsızlık sonucu gerçekleşen cinayette klasik olay yerine rastlanılacağı gibi cinselliğe bağlı, özellikle fantezi olaylarında olay yerleri ve bulguları farklı olur; yatak odası, çarşaf, porno dergi ve resimleri, çıplaklık, pozisyon, cinsel organların ön plana çıkartılması, banyo, terlik, ayna… Kurban ya da faillerin tek başına yaşam sürmeleri cinayet soruşturulmasında incelenmelidir.
Yer, cinayetin işlendiği mekanın, iş yeri, ev, sokak, cadde olması, organize ya da plansız bir cinayet olup olmadığı konusunda ipuçları verebilir.
Zaman, cinayetin işlenme zamanı, kurban ve katil hakkında özellikle boş zamanı, işi ve cinayeti işleme isteği hakkında ipucu verir. Cinayetin işlenme zaman dilimi ayrıca kurbanı tanıma/tanımama, mekanı tanıma/tanımama hakkında bilgi verir.
Cinselliğe bağlı cinayet olaylarında cinsel başarı şiddeti getirmez. Cinsel başarısızlık beraberinde şiddeti getirir. Amaç cinsellik iken cinayete dönüşebilir.
Tüm cinayet olaylarında fail ile kurban arasında bir bağlantı vardır. Katil Kurbanı seçmiş veya tesadüfen karşılaşmış olabilirler. Ama bir zaman, bölge, yakınlaşma, ortak özellikler, zevkler vb. bunların birleşmesine yardımcı olmuştur.
Kurbanın yüzü olay anında ve olaydan sonra önemlidir. İnsan yüzü insanı ifade ve temsil eder. Yüz tanınmaz hale getirilmiş ise tanıdığı bir kişiyi eşya haline getirme anlamı verilebilir.
Cinsel sapkınlılarda öncelikle cinsel objeyi seçmek önemlidir. Kişinin homoseksüel, pedofili, fetişistlik gibi eğilimleri onun hedefini belirlemektedir.
Örneğin pedofililer ergenliğe erişmemiş çocukları seçmektedir. Ergenliğe ulaşmış çocuğa eğilimden pedofili olmaz. Buradan da gerçek, fırsat ve geri çekilen pedofililere dikkat etmek gerekir. Fırsat pedofilleri normalde eş bulamıyorlar ve çocuklara yöneliyorlar. Geri çekilenlerde ise beyinlerine kazınmış fantezi bulunmaktadır.
Nekrofili ise ölü bedene sahip olma arzusuna sahip insanları ifade eder. Amacı tecavüzdür ancak canlı olarak değil ölü olarak tecavüz ister. Bu nedenle ya ölü bulur ona tecavüz eder ya da öldürür sonra tecavüz eder. Mezar açıp tecavüz edenler de bulunmaktadır.
Kişilik bozukluklarına sahip kişilerin birden çok kişilikleri vardır. Suçu ben değil, başkası işledi şeklinde beyanları ile karşılaşılmaktadır. Travmatik stres sonucu gelen olaylar, savaş, doğal afet, buna bağlı sebep sonuç ilişkisi kurabilmektedirler. Hastalık hastası sendromu ve ‘ben deliyim’ şeklinde açıklamalarda bulunabilirler.
Her cinayet ve cinayet yeri kendine özgüdür. Buna aynı zamanda kriminal imza da denilebilir. Kriminal imza cinayetin işlenmesinde gerekli olmayan her şeydir;
• Bireysel
• Değişmez
• Katilin fantezisini ifade eder
• Sistematiktir
• Beyninde var olan şey belirlenmiştir
Cinayeti gerçekleştirme şekliyle kriminal imza arasında çok fark vardır. Kriminal imza öldürmesi için katilin yapmaması gerekendir(örtbas etmek için suça ilaveler yapmalar). Cesedin pozisyonu bir imzadır. Olay mahallinin geneline bakmak gereklidir. Cinayet olaylarında %80 bilgi olay yerinden elde edilir. Kriminal imza devamlı aynı yöntemle, silah vb ile öldürmedir.
Katilin kurbanını öldürmeye geçmesinin sebebi psikolojik imzada gizlidir. FBI’ın yapmış olduğu araştırmalara göre psikolojik imza altı çeşittir;
• Nekrofili imzalar
• Sadistlerin imzaları
• İşkence imzaları
• Kızgınlık veya heyecan imzaları
• Kızgınlık ve öç alma duygusunu besleyen imzalar
• Vücuda batırma (cinsel anlamda tatmin olma aracı)
Olayın Delilleri İle İlgili İşlemler Aşaması
Delillerin tespiti, korunması (değiştirme, bozulması ve kaybolma), toplanması, ambalajlanması, muhafaza altına alınması (toplandıktan sonra ilgili yere teslime kadar geçen süre), ilgili yere gönderme.
Suçun Taraflarıyla İlgili İşlemler
Bir suçun tarafları; mağdur, müşteki, şüpheli (mahkeme aşamasında sanık) ve tanık olabilir.
CMK düzenlemeleriyle beraber kolluk, tanıklardan bilgi alabilmektedir yani olayla ilgili bilgi vermek istemeyen tanık hiçbir şekilde zorlanamıyor. Aslında bu durum kanun koyucunun temel hak ve özgürlüklere olan müdahaleyi en aza indirmek istemesinden kaynaklanmaktadır. Mağdur ve müştekiler suçtan zarar gören kişilerdir. Bunlar gerek madden gerekse manen zarar gördükleri taktirde haklarını arama yoluna başvuracaklardır.
Konuyla ilgili olarak en önemli kişi ise şüphelidir. Yıllardan beri kötü muamele ve yanlış kişiye suç isnad etmeden dolayı ülkemiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nce haksız bulunmuş vb. tazminata mahkum edilmiştir. Avrupa Birliği ile uyum süreci çerçevesinde tüm kurumlar gibi güvenlik güçleri de yeni oluşumlar içine girmiş ve aksayan yönlerini düzeltme cihetine gitmişlerdir.
Şüphelinin tespiti, aranması, yakalanması, gözaltına alınması, ifadesinin alınması, yakınlarına ulaşma hakkının verilmesi, sağlık raporu alınması, avukattan yararlanma hakkının bildirilmesi, nezaret işlemleri gibi bir süreçte yer alan şüpheli ile ilgili olarak maddi deliller elde edilmedikçe yeterli şüphe doğmaz bu da sonuç itibariyle davanın açılamamasını doğurur. Nitekim kamu davasının açılması için gerekli olan yeterli şüphe; dava açıldığı zaman sanığın %80-90 kanundaki cezaya mahkum edilmesini gerektirecek şüphedir.
Suçun tarafları belirlenirken öldürülen şahsın eşkal bilgileri de cesedin tanımlanmasına yardımcı olacaktır. Nitekim; ameliyat, aşı, doğum, etbeni gibi izler, dövmeler, kesi ya da yanma izleri, iskeletteki bozukluklar, nasırlar, dişler , kulaklar gibi şeyler maktulün kimliğinin belirlenmesinde önemlidir.
Suçun Soruşturulması Aşaması
Olayın oluş şekli, yeri, zamanı, mevcut deliller, tanık, mağdur ifadeleri ve tutanaklar neticesinde suç şüpheliye açıkça belirtilir. ‘Hakkınızda şu suçtan dolayı işlem yapılmaktadır’ şeklindeki açıklamadan sonra kişiye hakları da bildirilmelidir.
Cinayet olayları soruşturulması-araştırılması aşamasında bir çok işlem yapılır(yazışma, görüşme, mülakat, takip, arama, …) ama sonuçta bunların çok az bir kısmı suçun aydınlatılmasına yardımcı olur. Bu yapılan çalışmaların çoğu tarafları rahatsız eder, soruşturmacılar ümitsizliğe düşer. Bu suç olgularının bir gereğidir.
Adli kolluk yönetmeliğinde madde 6/2’de belirtildiği gibi; ‘…… Cumhuriyet Savcısının emri doğrultusunda işin aydınlatılması için gerekli soruşturma işlemlerine başlar’.
Delilleri tespitinde savcılık ve hakimlik makamlarından yararlanılmaktadır. Örneğin iletişimin tespiti için hakim kararı ya da gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısının yazılı emri ile iletişimin denetlenmesi yapılabilir.
Günümüz teknolojik gelişmeleri sayesinde cep telefonları suçların soruşturulmasında asli delil elde etme yöntemlerinden biri olarak kullanılmaktadır. Maktulün son olarak görüştüğü kişilerin dökümünün çıkartılması ve bu belgelerin ilgili operatör firmalardan temini konusunda; CMK 161/4 gereğinde şirketler savcılığa istenilen evrakların en kısa sürede iletmek zorundadırlar. Aslen bu hem kanuni hem de ahlaki bir durumdur. Kanuni durum olabilmesi için bu hususun kanunlarda açıkça belirtilmesi gerekmektedir, nitekim de kanunda yazılmıştır. Ahlaki olarak ise; toplumda her birey suçlarla mücadelede adalet mekanizmasının yanında olmalıdır. Bu nedenle ilgili kurum ve kuruluşlar uzmanlık alanlarıyla ilgili istenen belgeleri adalet mekanizmasının düzenli işleyebilmesi için vakit geçirmeksizin sunmalıdır.
Suçun soruşturulması sırasında ‘corpus delicti’ yani olayın gerçek olup olmadığı kuramı önemli bir yer tutmaktadır. Ortada tabii bir ölüm de olabilir. Ölenin kimliği cüzdanındaki belgelere bakmak, eşkal, parmak izi, teşhis gibi yöntemlerle belirlenir.
Ölüm olayıyla ilgili olarak otopsi yapılmalıdır ve bu arada ölüme neden olan alet ele geçirilmelidir(eğer varsa). Yara-silah ve silah-suç ilişkisi kurulmalıdır.
Olayla ilgili olarak görgü şahitleri ile görüşülmelidir. Evvelden gördükleri, duydukları ve okudukları ile ilgili olarak bilgisine başvurulan tanıklar eksik olan parçaları tamamlamaktadır. Bu esnada faili suça bağlayıcı deliller de tespit edilmelidir.
Ölüm olaylarında bazen ölenin ölmeden önceki beyanları da önem kazanmaktadır. Nitekim bir yerde konuşması, günlük, mektup gibi vasıtalarla kişi ölüme dair ipuçları vermiş olabilir.
Cumhuriyet Savcılığına Sevk
Adli Kolluk Yönetmeliği madde 6/6’ya göre şüphelinin lehine ve aleyhine olan tüm delilleri toplayan kolluk görevlileri elde edilen belge ve bilgileri fezleke ekiyle beraber savcılığa göndermekle mükelleftir. Bu işlemde;
– Soruşturma (tahkikat) evrakı
– Deliller
– Mevcutsa taraflar savcılığa gönderilir.
Soruşturma ile İlgili Diğer İşlemler
– Suç defterine kayıt
– Suç bildirim fişlerinin doldurulması
– GBT sorgusunun yapılması
– Şüpheli ve sanık hakları formunun doldurulması
– Örnek fişlerin doldurulması
– Şüphelilerin fotoğraf ve parmak izlerinin alınması
– Gözaltı takip formunun düzenlenmesi
– Sanık takip karar formunun düzenlenmesi
– Salıverme/sevk tutanağının düzenlenmesi
– Firari ve şüpheli/sanıkların aranan şahıslar projesine girişini sağlamak
– Çalıntı oto projesi kapsamında pol-net’e araçların girişini sağlamak
– Nezarethane defterinin doldurulması
– Nüfus cüzdanlarının tasdikli örneklerinin alınması

Cinayet olayları analizi
Cinayet olaylarında öldürmenin tipolojisine bağlı olarak insan geçmişini ya da çocukluk dönemini, kısacası kendini sergilemektedir. Katil doğulmaz, olunur mantığı ile konuya yaklaşacak olursak yetişme dönemi olumsuzlukları insanları katil olarak hayata hazırlayabilmektedir. Özellikle 06-11 yaş arası kişiliğin oluştuğu dönemde şiddete, cinselliğe, fantezi dünyasında maruz kalanlar ortam bulmaları ile kendilerini suç dünyasında mağdur veya fail olarak bulmaktadırlar. Her cinayet olayı ve mahalli kendine özgüdür. Özellikle cinselliğe, kurgulanmış olguya, seri ve planlı olarak düşünülmüş cinayet olay yerleri kendi ipuçları barındırır. Bu yönü ile cinayet olay yerlerinin iyi korunması, incelemenin ise detaylı yapılması gerekir. Olay yerinde tesadüfi olanlarla/olmayanları iyi belirlemek gerekir. Bunun için farklı uzmanların ve kişilerin olay mahallini incelemeleri, görmeleri gerekebilir.
Kurbanın kimliği faili belirlemede önemlidir. Öldürme olaylarında çoğu zaman kurbanla fail arasında yakın ilişki vardır. Önceden veya olaya bağlı olarak ilişki gelişmiştir. Bununla beraber mekan ve zaman olarak da bir bağlantısı bir rastlantısı vardır (Bolu 1998 banyoda leğende suda boğma cinayeti). Maktul ile katili adeta sevgililer/aşık gibi birbirlerini kendilerine çekmektedir. Özellikle cinselliğe, sapkınlığa bağlı ve seri cinayetlerde bunu görmek mümkündür.
Cinayet olay yerlerinin incelenmesi klasik delil elde etmenin yanında olayın, maktulün, failin psikolojik unsurlarını belirlemek içinde iyi gözlenmelidir. Bulunan, bırakılan her eşyanın verilen şekillerin bir anlamı işaret ettiği bir ipucu olabilir.
Olay yerinde bulunan cesedin pozisyonu, ona verilen özel pozisyonlar, öldürme gerçekleştikten sonra yüklenen anlamlar önemlidir.
Cinayetle ilgili tüm bilgiler detaylı toplanmalı bir bütün olarak değerlendirmeye alınmalıdır. Açıklanan/gizlenen, kutsal/mahrem görülen yerler önemli işaretlerdir.
Cinayet olay yerleri
– Olay yerinde cinayete maruz kalan kişi sayısı, maktulün cinsiyeti,
– İşlenen cinayetin şiddeti, işleyenin pişmanlık duygusunu gösteren işaretler(cinayetten sonra saygı göstermesi),
– Katil maktulle cinsel temasa geçmiş mi, denemiş mi öldürmeden önce veya sonra,
– Ölümden sonra bedene zarar verilmesi,
– Katil ölünün bedenini istediği gibi kullanabilme kapasitesi
– Tecavüz olmasa bile bazı işaretler cinselliği çağrıştırır(boyun, gögüş) bunlar kriminal mesajdır. Cinsel bölgede tahribat olmayabilir, tecavüz olmayabilir ama cinsellik farklı şekilde kendini gösterir,
– Yer, olay yeri; karşılaşılan, ilişki kurulan, öldürülen yerler aynı veya farklı olabilir. Olay yeri çoğaldıkça katili bulmak zorlaşır.
– Zaman; olay hangi saatte meydana geldi, failin ve maktulun aktiviteleri hakkında bilgi verir; çalışma saatleri, başta gezer, belli bir işi var. Gece/gündüz/hafta sonu çalışan
– Süre; olayın başladığı veya olayın içerisinde bulunanların birlikte olmaya başladığı zaman, birlikte vakit geçirmeye başladıkları zaman, kaldığı süre arttıkça planlı ve tehlikeli cinayetler meydana gelmektedir.
– Tarih, günün önemi, bayram(milli, dini, doğum günü) başka bir şey ifade eden tarih, meteorolojik bir olay(İstanbul’da 2003 ve 2004 iki dini bayramda 12-13 yaşlarında iki kızın aynı bölgede aynı yöntemle öldürülmesi seri katili ve bayramlarda yalnız yaşayan birini hatırlatması gibi).
– Katilin veya kurbanın risk alması,suç bölgeleri o yerleşim yerinin tekin olmadığını gösterir bu hem katil hem kurban için geçerlidir. Kurban veya katilin yüksek riskli bölgeleri tercih etmeleri onların hakkında ipuçları verdiği gibi o zamanda psikolojik durumlarını hakkında bilgi verir. Ayrıca tanık bulunma/bulunmama durumu etkiler. Katil için riskler kurbanın kendisi(güçlü/güçsüz, silahlı, engelli, yaş, kolay etkilenen, kandırılan) ve bulunduğu yerler, ıssız yerler, kalabalık, tenha yerler)
– Çevresel faktörler cinayetin işlenmesini kolaylaştırması veya zorlaştırması mümkündür. Bu durum kurbanın aldatılmasına etki eder. Olayın aydınlatılmasına etkili yönleri olabilir.
– Bu tür suçlarda araştırmaya başlama noktası cesedin bulunduğu yerdir. Eğer cesedin bulunduğu yer iki veya daha fazlasını içeriyorsa;
– Cesedin nereden nereye taşındığı,
– Ölümcül darbenin nereden yapıldığı,
– Birden fazla delili birleştirip sonuca gitmek,
– Cesedi kaldırırken ortaya çıkan deliller de bilgilere dahil edilir.
– Ceset kaldırıldıktan sonra olay yeri özellikle cesedin altında kalan bölge detaylı incelenmeli.
– Cesedin elbiseleri çıkarıldıktan sonra detaylı kontrol edilmeli ve incelenmelidir.
Cinayete giden yollar
Bir çok öldürme olayında hedef cinayet değilken devam eden olayın kazası olarak öldürme gerçekleşmektedir. Hırsızlık anında ortaya çıkan ev sahibinin öldürülmesi. Cinsel istekli dokunma sonucu karşının aşırı tepki vermesi bu tepkiden korkarak hedefi öldürerek bu tepkinin duyulmasını engellemek istemesi,
Ceza adalet sisteminin(polis-savcı-savunma-hakim-ceza) işlemesi için en başında görev alan polisin yaptığı ve yapacağı işlemleri sıraladık. Bunların hepsinin bir bütün olarak yapılması suç analizi döngüsünün yapılmasını sağlar ve faili meçhul olayları en aza indirir.
Dosyanın(fezlekenin) tam olması savcının iddianame düzenlemesini, hakimin mahkemede celseleri uzatmamasını ve mahkemece hükmün delille verilmesi sağlar . Bu sebeplerden dolayı ülkemizde yargılama ve adalet sistemini işlevini artırmak için öncelikle kolluk güçlerinin yapılanması gerekmektedir.
Cinayet olaylarının araştırılması, soruşturulması özellik arz eder. Diğer asayiş olaylarına göre olayın failinin belirlenmesi önem arz eder. Bu öneminin yanında çoğu zaman olayın faili meçhul kalmasının önüne geçilmez(ideolojik cinayetlerin çoğu, adi cinayetler Ankara Haymana 1997-1999 iki farklı olayı).
Bir kısım faili meçhul olay ve cinayetlerin aydınlatılamadığı, suç faillerinin yakalanamadığı, öldürülenlerin kimliklerinin sağlıklı bir şekilde tespit edilmeden defnedildiği, bu olaylara ilişkin soruşturmaların yürütülmesinde kimi zaman gerekli özenin gösterilmediği, bu surette suç fail ya da faillerinin tespit edilemeden suçun zaman aşımına uğramasına sebebiyet verildiği gibi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine açılan bazı davalarda da soruşturmaların etkili ve yeterli yapılamamasından dolayı ülkemizin tazminat ödemesine mahkûm edilebildiği resmi makamlara intikal eden bilgilerden ve medyadan anlaşılmaktadır . Bu itibarla;
– Faili meçhul olayların aydınlatılması ve faillerinin bulunup yakalanması çalışmalarının kolluk kuvvetleriyle gereken koordinasyon sağlanarak aralıksız sürdürülmesi,
– Olay yerinde delil olabilecek tüm belge ve bulguların tespit edilmesi ile koruma altına alınması,
– Diğer soruşturmalarda ele geçirilen ve tetkike gönderilen silâh, mermi, mermi çekirdeği veya mukayese kovanlarının, faili meçhul olaylarla irtibatlı olup olmadıklarının tespiti amacıyla kriminal laboratuarlarla yapılacak yazışmalarda;
* Anılan eşyaların; mühürlü, ambalajlı ve usulüne uygun olarak bağlanıp, inceleme konusunun nelerden ibaret olduğunun talep yazısında açıkça belirtilmesi,
* Elde edilen silâh ve mermilerle ilgili olarak; ele geçirildikleri yer, olay ve olay tarihi gibi bilgiler de ayrıntısıyla yazılarak, varsa öncelikle şüpheli olay ya da olayların belirtilmesi, yoksa faili meçhul olaylarla bağlantısının araştırılmasının istenmesi,
* Olay yerinden elde edilen silâh ve kovanların güvenlik kuvvetlerine veya teröristlere ait olduğunun belli olması hâlinde, incelemeye gönderilirken bu hususun da ayrıca müzekkereye dercedilmesi,
– Faili meçhul öldürme olaylarında; öncelikle ölen kişilerin kimliklerini belirleyecek bulguların tespit edilmesi (ölü teşhis tutanağı tutulması, parmak izi alınması vs.),
– Yapılan otopsilerin uygun olarak yapılması yanında;
* Fotoğraf çekimine başlamadan önce fotoğrafları çekecek kişinin hüviyetinin otopsi tutanağına geçirilmesi, çekimlerin negatifleri üzerinde düzeltmeler yapılamayacak makineler vasıtasıyla yapılmasının sağlanması,
* Olay yerindeki ve çevreye dağılmış delillerin toplanması,
* Otopsiye başlamadan önce cesedin pozisyonu değiştirilmeden ve üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın çeşitli yönlerden değişik görüntülerinin alınması,
* Ceset üzerinde varsa darp, cebir, mücadele, boğuşma, yara, barut ve mermi izlerinin tespit edilmesi ve cesetten çıkarılan mermilerin usulüne uygun olarak muhafaza edilmesi,
* Cesedin elbiselerinin ve kişisel eşyalarının kaybolmasının önlenmesi,
* Olayı aydınlatabilecek ve delil niteliğinde olabilecek her şeyin emanete alınması,
* Muayene sırasında hekimin istediği yerlerin fotoğraflarının çekilmesi, belirlenen hususların otopsi tutanağına ayrıntılı bir şekilde yazılması,
* Çekilen fotoğrafların negatiflerinin veya görüntü kayıtlarının dosyada muhafaza altına alınması ve üzerlerine soruşturma numarasının, ölünün ad ve soyadının yazılması,
* Negatiflerin Cumhuriyet başsavcılığı tarafından tabettirilmesi ve fotoğraflarına veya görüntü kayıtlarına soruşturma numarasının, ölünün ad ve soyadının ve çekim tarihinin yazılmasından sonra ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından tasdik edilmesi,
– Hüviyeti tespit edilemeyen, sahibi bulunmayan cesetlerin, otopsi yapıldıktan sonra hemen defnedilmeyerek öngörülen on beş günlük bekleme süresince , adlî tıp kurumu teşkilâtında ve teşkilatın olmadığı yerlerde mahallî imkânlar çerçevesinde muhafaza edilerek, çekilen fotoğrafı ve belirlenen eşkâli ile mevcut diğer bilgilerin, Basın İlân Kurumu veya mahallî iletişim araçlarından yararlanılarak kamuoyuna duyurulması suretiyle ölü sahiplerinin aranması, sahibi bulunamayan cesetlerin, arandığında kolayca bulunacak mezarlara defnedilmesi için belediyelere teslim edilmesi,
– Faili meçhul cinayet ve şüpheli ölüm olaylarında cesedin kimliğinin tespit edilememesi hâllerinde ölüye ait seçilebilir ve kimliğinin tespitine imkân verecek şekilde fotoğrafları da eklenmek suretiyle diğer ağır ceza Cumhuriyet savcılıklarına talimat yazılması,
– Faili meçhul olaylarla ilgili olarak yeterli delil ve emarelerin bulunup bulunmamasına bakılmaksızın, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmeyerek, suçun ya da faillerinin tespiti ve bulunması için zaman aşımına kadar aranmalarının sürdürülmesi,
– Faili meçhul suçlara ve cinayetlere ilişkin evrakın öncelikle soruşturma defterine kaydedilmesi, bu tür evrakın diğer soruşturma evrakından farklı olmadığı göz önünde bulundurulmak suretiyle sürüncemede bırakılmaması veya kolluğun kontrolüne terk edilmemesi, yıl ve sayı sırasına konularak üzerlerine zaman aşımına uğrayacakları tarihin kaydedilmesi, o tarihe kadar uygun aralıklarla kolluğa yazı yazılarak, daha önce yazılan yazıdan bu zamana kadar yapılan işlemlerin neler olduğunun da bildirilmesinin istenilerek, olayın aydınlatılmasına çalışılması,
– Faili meçhul olan soruşturma evrakının ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından sık sık gözden geçirilmesi, ancak sadece soruşturma evrakının en üstündeki müzekkereye cevap verilmiş olup olmadığı ile yetinilmeyerek içeriği itibariyle başkaca eksik kalmış bir husus varsa onun da tamamlanması için gerekli yazının yazılması, sonucunun uygun aralıklarla takip edilmesi,
– Faili meçhul cinayetler ve olaylara ilişkin soruşturmaların bizzat Cumhuriyet başsavcıları ya da Cumhuriyet başsavcı vekilleri tarafından yürütülmesi, iş yoğunluğu sebebiyle bunun mümkün olmaması durumunda ise, Cumhuriyet başsavcılarının iş bölümünde görevlendireceği bir Cumhuriyet savcısı tarafından yerine getirilmesi,
hususlarına dikkat ve özenin gösterilmesi istenmektedir.

3. CİNAYET OLAYLARINDA İNCELEME
Cinayet olaylarında olay yerinde özellikle mağdura yardım etmek gelir, tehlikeli şeyler mağdur yanından uzaklaştırılır. Mağdurda hiçbir canlılık belirtisi olmasa dahi zabıta olarak ilk bakışta anlaşılmaya bilir.
Olayın sanığı-sanıkları kullandığı silah, usul, olay yerine geliş ve gidiş tarzı araştırılır.
Olayın sanığı elinizde ise ilk anda panik durumdadır, bu anda bilgiler verebilir bu bilgilerin alınıp not edilmesi, gözlem altına hemen alarak tanıdık ve tanıkları ile görüşmesine izin verilmemeli.
Maktulün bulunduğu konum (yatış pozisyonu) (ası, yüz-sırt üstü) bozulmaz. İlk yardım yapılma durumunda ilk hali uzman ekipçe öğrenilir.
Mağdur ve sanık görünüm olarak iyi incelenmeli yaralanmaların yerleri, fiziksel, sağlık durumları anlaşılmalı (alkolik, sarhoş), izler elbise, vücut üzerinde lekeler iyi tespit edilmeli.
Olayın işlenişini olay yerinin tespiti için fotoğraf, kamera, plan-kroki vb. ile gösterilmeli,
Olayda kullanıldığı düşünülen her şey (silah ve parçaları, ilaç, araç ve gereçler) ve bunların elbiselerinde, vücudunda yaptığı değişiklikler muhafaza ve tespit edilir.
Saldırılar ölümle sonuçlanmışsa, olayın gerçek hedefi ve oluşan durum araştırılmalı. Bunun için olay yeri incelemesi dikkatli yapılmalı, delil olabilecek bulgular toplanmalı. olay ortamı görüntülenmeli, olay yerine cumhuriyet savcısı ve adli tabipin olay yerine gelmesi faydalı olacağından gelmesi sağlanmalıdır, gelmeyecekse gelmedi ise rapor ve tutanaklara yazılmalı.
Özellikle olay yerindeki tüm iz ve lekeler bulgular çok iyi araştırılıp tutanağa geçirilmeli. Bunların incelenmesi çözmeye büyük katkıları olacaktır. Buralardan toplanan nesnelere; balistik incelemeler, iz incelemeler, biyolojik incelemeler, kimyasal incelemeler, belge incelemeleri, ses ve görüntü incelemeleri, ve patlayıcı-yanıcı madde incelemeleri yapılır
Otopsi raporunda belirtilen ölüm sebebi, olay yerinde bulunan bulgular ve soruşturma ile olayın analizine gidilir.
Birçok vakada (intihar, kaza, cinayet) kimliği bilinmeyen cesetlerle karşılaşılmakta (uçurum, orman, gece). Burada zabıta olay yerinde iz emareleri toplayarak ve cesedin kimliğini tespit etmesi gerekir. Özellikle bu tür cesetler çürümüş veya kimliğini bariz gösteren organlarının bulunmaması olayı çözmeyi daha da zorlaştırmakta ama olay yerinin çok iyi incelenirse ayrıntılar sonuca götürebilir. Bulunan uzuvların fotoğrafı net olarak alınmalı, ayak ve parmak izleri, vücut sıvı ve kalıntıları, parmak izi, elbisesi ve üzerinde bulunan eşyalardaki gizli şifreli işaretler, düğmeler,benler, ameliyat izleri, ırka ait özellikler her türlü üzerinde ve yakınında bulunan eşya ve emarelerden sonuca gidilmeye çalışılır.
Cinayet de ölüm sebebini her ne kadar kati olarak adli rapor (otopsi) belirtse de olay yeri incelemesi sonucu elde edilen bulgular ve olay soruşturması (kişi beyanları) da önemli bilgiler içerir bunların birlikte değerlendirilmeleri gereklidir.
CİNAYET OLAYLARINDA
Genel olay yeri korumalara ilaveten
– C.Savcısının olay yerine gelip gelmeyeceği, veya bir talimatının olup olmadığı öğrenilir.
– Maktulün yakınları var ise veya görgü şahitlerinden olayla ilgili ilk bilgiler alınır ye uzman ekibe bilgi verilir.
– Şüpheli var ise muhafaza altında tutulur elleri yıkattırılmaz.
– Olay yerinde ve çevresinde biyolojik ve kimyasal deliller koruma altına alınır. (Kan, kıl, tükürük/sigara izmariti, kırtasiye malzemesi vb.)
– Çıplak elle olay yerinde herhangi bir yere dokunulmaz.(İhtiyaç halinde Maske, Bere, Galoş ve Tulum kullanılır.)
– Olay yerinde tabanca, kovan, mermi çekirdeği, fişek araştırması yapılarak koruma altına alınır, yerleri değiştirilmez, bir araya toplanmaz.
– Olay yerine olayla ilgisi olmayan dışarıdan madde girişi engellenir, (sigara izmariti gibi)
– Olay yerinde bulunan her türlü ses ve görüntü kayıtlarını içerir materyaller (teyp ve video kasetleri ile cd,) muhafaza altına alınır.
– Olay yerinde bulunan belge, doküman ve yazılar muhafaza altına alınır.
– Olay yerinde bulunan ayakkabı ve araç lastik izleri ile her türlü alet izleri ve aletler muhafaza altına alınır.
– Tabancaya müdahale edilmesi gerekiyorsa, bu iş için tabancanın kapak takım ı üzerinde tırtıllı yüzeyden tutularak muhtemel parmak izleri ve barut artıkları yok edilmemelidir.
– Ölen şahıs ve tabanca ile teması olabilecek kişilerin el svabı alınacağından şahısların elleri yıkattırılmaz.
– Mermi çekirdeği isabeti vücudun elbise olan bölümünde ise üst kısmında kalan giysi, atış mesafesi tayini için alınacağından sâğlık görevlilerinin müdahalesi esnasında bu kısmın kesilmesine izin verilmemeli, görevliler ikaz edilmelidir.
– Olay yerinde (dokunulması ihtimali olan her zemin üzerinde parmak izi çalışması yapılacağından koruma altına alınır.
– Ölüm olayı şüphe arz ettiğinde ölen şahıs ve şüphelilerinden (kan, kıl, tırnak, giysi lifi) doku araştırması yapılacağından şüphelilerin elleri yıkattırılmaz, giysileri değiştirilmez.
– Maktulün bulunduğu konum (yüzüstü, sırtüstü vb.)bozulmaz. müdahale edilmesi halinde ilk hal tespit edilir uzman ekibe bilgi verilir.
– Olayda oto var ıse yerinden hareket ettirilmez. İçi karıştırılmaz. Oto üzerinde kan, kıl, vs. varsa dokunulmaz, muhafaza edilir.
– Tabancaya müdahale edilmesi gerekiyorsa bu iş için tabancanın kaplık takip üzerinde tırtıllı yüzeyden tutularak muhtemel parmak izleri ve barut artıkları yok edilmemelidir. Tabanca ile teması alınacağından şahıslan elleri yıkattırılmaz
İntihar Olaylarının İncelenmesi
Diğer olay yeri koruma ve inceleme yöntemleri aynen uygulanır. Bunlara ilave olarak:
İntihar edenin psikolojik durumu araştırılarak, intihar notu varsa koruma altına alınır.
Maktulün bulunduğu konum (ası, yüz-sırt üstü) bozulmaz. İlk yardım yapılma durumunda ilk hali uzman ekipçe öğrenilir.
Maktulün bulunduğu yeri ne olarak kullandığı ve bu yerin ne olarak kullanıldığı.
İntiharda kullanıldığı düşünülen her şey (silah ve parçaları, ilaç, araç ve gereçler) ve bunların elbiselerinde, vücudunda yaptığı değişiklikler muhafaza ve tespit edilir.
Ası intiharlarında; asının bulunduğu zemin ile yüksekliği arasındaki mesafe ve kullanılan malzeme (ip, tel, vb.) ölçülür, düğümler çözülmez ve kesilmez. Kullanılmış olan masa, sandalye vb. eşyaların yerleri değiştirilmez ve tespiti yapılır.
Atlamak suretiyle intihar olaylarında (yüksekten, araç önüne vb.) yüksekliğin, yolun durumu ve kimlere ait olduğu tespit edilir.
Olay yeri incelemesinden, kişi ifadelerinden ve otopsi-muayenelerden elde edilen bilgilerle olayın orijini tespit edilir.
Ası sureti ile intihar
– Asıda, ölen şahsın boyu, asılı bulunduğu zemin ile asıldığı yüksekliğin arasındaki mesafe ve asının kesilmek sureti ile indirilmesi halinde iplerin bulunduğu boyu ölçülür, düğümün olduğu yerden kesilmez. Düğümün olmadığı yerden, özellikle ipin kesilmeden kurtarılma imkanı varsa kurtarılır.
– Asıda kullanılmış olan, masa, sandalye vb. eşyaların konumu bozulmaz. Olay yeri tespiti yapılır.
– Asının gerçekleştiği kapalı mekanın ev, işyeri, kömürlük, koridor vb. olarak kullanıldığı tespit edilir.

BilirkisiRaporlari.com da yayınlanmakta olan bu makale 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında korunmaktadır. İzinsiz kopyalanması yasaktır.