0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

İş Kazası Kusur Tespiti Bilirkişi Raporu

KUSUR DURUMUNUN TESPİTİ – İŞ KAZASI

OLAY : 05.02.2015 tarihinde saat 15:30 sıralarında … Mahallesi … no.lu soak No:… adresindeki

Makine adlı işyerinde kaynak işleri yapmakta olan işçi … in ayağına sac çarpması sonucu meydana gelen yaralanması kazada kusur oranlarının tespit edilmesi istenilmiştir.

OLAY TARİHİ

: 05.02.2015 VERİLEN GÖRE

…Asliye Ceza Mahkemesinin ……. No.lu dosyasında dosya tarafımıza heyet olarak tevdi edilerek, 05.02.2015 tarihinde saat 15:30 sıralarında ..Mahallesi .. no.lu sokak No:… adresindeki … a ait … Makine adlı işyerinde kaynak işleri yapmakta olan işçi … in ayağına sac çarpması sonucu meydana gelen yaralanması ile sonuçlanan kaza ile ilgili kusurlu şahısların tespiti hususunda rapor aldırılması talep edilmiştir.

Bilirkişi olarak seçilmemiz nedeniyle, usulüne uygun olarak yemin yaptırılmış, dosya tarafımıza tevdi edilen dosya içeriğine göre dosya üzerinde gerekli incelemeler yapılmış olup hazırlanan raporumuz aşağıda arz edilmiştir.

DELİLLER VE TESPİTLER Dosya kapsamında yapılan tetkik neticesinde; 1) 05.02.2015 tarihli Mağdur İfade Alma Tutanağında …’ın Beyanında;

Ben yaklaşık 1,5 aydan beri … makine isimli işyerinde sigortalı olarak kaynak işleri yapmaktayım. Bugün yani 05.02.2015 günü saat 15:30 sıralarında işyerinde saç kesmem gerekti. Ben kestiğim saçı kenara koydum.

Tekrar başka saç kesmem gerekti, yere eğildim kesmem gereken ikinci saçın ölçüsünü aldım. olduğum yerde sola dönerken daha önceki kesmiş olduğum saç nasıl olduğunu anlamadan sağ ayağımın bilek kısmının biraz yukarısına battı. Olaydan sonra yaklaşık 1.5 saat bekletildim, daha sonra işyeri muhasebecisi … isimli şahıs beni … Devlet hastanesinin önüne bırakıp gitti. … isimli şahıs … numaralı telefonu kullanmaktadır. Bu konudan dolayı işyeri sahibinden davalı ve şikayetçiyim demiştir.

2) 05.02.2015 tarihli Şüpheli İfade Tutanağında …’ın Beyanında;

Ben makine isimli işyerinin sahibi ve işletmecisiyim. … isimli şahıs yaklaşık 1.5 aydan beri sigortalı işçimiz olur. 05.02.2015 günü saat 15:30 sıralarında işyerimin arka tarafında çalıştığım esnada işyerimizin muhasebeciliğini yapan … beni telefonla arayarak işçimiz olan … in saç kesimi sırasında yaralandığını söylemesi üzerine bende hemen içeri … isimli şahsın yanına gittim, bacağına kesmiş olduğu saçlardan bir tanesinin sivri ucunun battığını söyledi, o anda halihazırda araç yoktu. Hemen olay yerine işyerimize ait aracı çağırdık.

Yaklaşık 5 dakika sonra aracımız geldi. İşyerimizin muhasebecisi olan … şahsı alıp … Devlet Hastanesine götürdü. Bizde şahsı olay yerinde bekletmedik, demiştir.

3) İşveren, Ltd Şti işyeri ile kazazede c ile aralarında iş ilişkisi olduğu, kazazedenin işyerinden sigortalı gösterildiği,

4) … Araştırma ve Uygulama Hastanesi Baştabipliği’nin 11.03.2015 tarihli hakkında verilen raporda; …’ın Ortopedi ve Travmatoloji polikliniği tarafından rapor alındığı,

5) İşveren Ltd Şti’nin işçilerin çalışmaları sırasında sağlığını ve güvenliğini korumak için gereken iş güvenliği kuralları, önlemler ve usuller hakkında kazalı çalışanı bilgilendirmediği, işyerini ve çalışanları gözetim ve denetim altında bulundurmadığı, Hususları tespit edilmiştir. 6) Kazazede … ’ın 4857 sayılı İş Kanununun 2. maddesine göre işçi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesine göre sigortalı olduğu, 4857 sayılı İş Kanununun 2. Maddesi ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 12. Maddesine göre … Makine San ve Ti… Ltd Şti. İşyerinde … in maruz kaldığı söz konusu kazanın 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13. Maddesinin (a) ve (b) bentlerine göre İş Kazası Olduğu,

DOSYANIN DEĞERLENDİRMESİ

Olayda İşveren Makine unvanlı işyeri işvereni İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eğitim verilmesi konusunda sorumluluğunu yerine getirmediği ve eğitim belgesi bulunmayan kazalı çalışanı çalıştırdığı, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını takip etmediği, çalışanların güvenliği açısından verilmesi gereken koruyucu malzemeyi vermeyen işyerini denetleme yükümlülüğünü yeterince yerine getirmediği, çalışanın güvenliğine zarar vermemesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almadığından kazanın meydana gelmesinde Asli kusurlu olduğu,

Olayda kazazedenin dikkatsiz ve özensiz çalışmak suretiyle kazaya sebebiyet vermekten dolayı Tali kusurlu olduğu,