0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Trafik Kazalarında Talep Edilecek Faiz Miktarı ve Süresi

Trafik Kazalarında Talep Edilecek Faiz Miktarı ve Süresi

Motorlu araç kazalarından doğan maddi ve manevi zararlarda uygulanacak faiz miktarları kişi ve kazaya karışan araçların sıfatlarına göre farklılık göstermektedir. Kazaya karışan araçlar hususi otomobil olarak kişi adına kayıtlı olması halinde uygulanacak faiz miktarı yasal faiz olup olay tarihinden itibaren talep edilebilecektir.

Kazaya karışan araçların kaza anında Ticaret Kanunu kapsamında ticari iş sayılabilecek bir faaliyet kapsamında çalışması halinde ise buradaki maddi zararlara uygulanacak faiz oranı ise ticari avans faiz olup faiz miktarı olay tarihinden itibaren talep edilebilecektir.

Araç Değer Kaybı ile Birlikte Manevi Tazminat Talebi

Manevi tazminatın amacı haksız fiil neticesinde zarar gören kişinin duyduğu elem ve kederi belirli bir oranda azaltmaktır. Manevi tamzinatın şartları yaşanan her somut olay karşısında ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.Zira her kazanın meydana gelmesi yani haksız fiilin gerçekleşmesi halinde manevi tazminata hükmedileceği kanısı doğru değildir.

Gerçekleşen kaza neticesinde manevi olarak zarar gördüğünüz ispatlanır ise bu şartlar altında araç değer kaybı bedeli için açmış olduğunuz davada aynı zamanda manevi tazminat da talep edebileceksinizdir.Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus manevi tazminatın kimden talep edileceğidir.Zira araç değer kaybı bedeli sigorta şirketi tarafından karşılanırken kaza nedeni ile oluşan manevi zararlara istinaden talep edilevek manevi tazminat sigorta poliçesi kapsamı dışında tutulduğu için sigorta şirketinden talep edilemez.Bu durumda manevi tazminatın araç sürücüsünden, araç sahibinden ya da araç işletenden talep edilmesi gerekmektedir.