0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Olay Yerinin Korunmasının Aşamaları

2. OLAY YERİNİN KORUNMASININ AŞAMALARI

Olay yerinin incelemesinin gerçekleşebilmesi için öncelikle olay yeri sınırlarının iyi tespit edilerek korunmasının sağlanması gerekmektedir. Olay yeri sadece suçun işlendiği yerle sınırlı olarak düşünülmemelidir. Olay yeri suçun işlendiği, suçluya, mağdura, suça ait nesnelerin bulunabileceği, suçun işlendiği yerin yanında, bu yerin çevresini ve şüphelilerinin kaçış yerlerini içine alan geniş bir alanı kapsar[1].

2.1. Olayın Geçtiği (Suçun İşlendiği) Alanın Korunması

Olayın merkezi olması nedeniyle bu alanın korunması birinci derecede yapılmalı, ancak burası korunurken diğer yerler ihmal edilmemelidir. Suçla ilgili iz ve delillerin yoğun olarak bulunabileceği bu alan genelde sınırlı ve dar bir yapıya sahiptir. Bu nedenle usulüne uygun korunma tedbirlerinin alınmaması durumunda iz ve delillerin zarar görme riski de artmaktadır. Suçun fiilen işlendiği yer kapalı bir alan ise kapı ve pencereler kapatılarak (kilitlenerek) koruma tedbirleri alınabilir. Açık alan ise şeritle çevirme yöntemiyle koruma sağlanarak hiç kimsenin olay yerine girmemesi sağlanır. Suç ilk öğrenildiğinde olay yeri tam tespit edilemeye bilmektedir. Çok zaman delillerin yoğun bulunduğu bölge fark edilememekte ve korunmasız kalmaktadır. Bu durumun oluşmaması için çevreyi gözlemleyerek ilgili yerleri belirlemelidir.

2.2. Olay Yerinin Yakın Çevresinin Korunması

Kapalı alanlarda, olayın fiilen işlendiği yer ile bağlantısı olan, bitişik apartman dairesi, koridor, yangın merdiveni, giriş kapısı, bahçe ve kapısı vb. yerleri kapsamaktadır. Açık alanlarda ise suçun işlendiği yerin yakın çevresini kapsar. Bu gibi yerler genelde failin/faillerin suç yerine girmesi ve çıkması için engel teşkil eden yerlerdir. Bu alanda da suçla ilgili maddi delillerin yoğun olarak bulunma ihtimali çok yüksektir. Bu nedenle bu tür alanlardaki maddi delillerin zarar görmemesi için şerit çekmek suretiyle gerekli koruma tedbirleri alınmalıdır.

2.3. Olay Yerinin Geniş Çevresinin Korunması

Olay yerinin geniş çevresi suç yerlerine göre çok değişiklikler gösterir. Bu alanı tespit etmek ve korumak alan genişledikçe daha çok zorlaşmaktadır. Buralardaki iz ve delillerin tespit edilebilmesi için daha sistemli koruma ve inceleme yöntemlerinin uygulanması gereklidir. Suç yerine girilirken ve çıkılırken, buralara suça ait izler bırakılmış, deliller atılmış, veya saklanmış olabileceğinden, olay yerinin geniş çevresinde de suçla ilgili önemli iz ve delilleri tespit etmemiz mümkündür. Bu alanlar genelde açık ve geniş bir yapıya sahip olduklarından dolayı koruma tedbirlerinin yeterli personel ve araç gereç kullanılarak yapılması gerekmektedir.

 

Şekil: Olayın fiilen işlendiği yerin, yakın ve geniş çevresinin korunması

  1. Olayın geçtiği alan, nokta (cesedin içerisinde bulunduğu oto)
  2. Olayyerinin yakın çevresinin korunması (dar çevre)
  3. Olayyerinin geniş çevresinin koruması (otonun bulunduğu alan, otopark (açık/kapalı), arazi, cadde)

 

[1]        Kaygısız 2003:44, Olay yeri Hizmet İçi Kaynak Kitabı (2002:27)