0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırı Suçu

Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırı Suçu

Cinsel Taciz Suçu

Kişinin cinsel dokunulmazlığına karşı işlenen suçlardan biri olan cinsel taciz suçu Türk Ceza Kanunu’nun 105 sayılı maddesinde yer almaktadır. Cinsel taciz,cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçların en düşük derecesidir. Cinsel taciz suçunun kapsamına;

 • Cinsel amaçlarla mağdura ıslık çalmak
 • Cinsel içerikli laf atmak
 • İlişki teklifinde bulunmak
 • Mesaj ya da elektronik posta aracılığı ile cinsel içerikli mesajlar göndermek,
 • Cinsel organ teşhir etmek,
 • Kişiyi cinsel amaçlarla takip etmek gibi örnekler girebilir. Burada saydıklarımızın dışındaki durumlarda da cinsel taciz nedeniyle yargılama yapılabilir.

Cinsel Taciz Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu’nda cinsel taciz suçunun cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası olarak belirlenmiştir. Suçun işleniş biçimi, niteliği, sanığın durumuna göre ceza miktarı belirlenir.

Cinsel Saldırı Suçu

Cinsel saldırı suçu fiziksel olarak mağdurun vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesidir. Sadece ellemek, sarılmak, öpmek dahi cinsel saldırı suçunun kapsamına girer. Bu suçtan yargılanmak için cinsel ilişkiye girmeye gerek yoktur. Fiziksel bir temas söz konusu değilse suçun kapsamı cinsel taciz olarak kabul edilir. Suçun takibi şikayete bağlı olmadığından Cumhuriyet Savcılığı tarafından suç öğrenilir öğrenilmez soruşturma başlatılır. Cinsel saldırı suçları uzlaştırma prosedürü kapsamında değildir.

Basit cinsel saldırı suçu genel olarak sarkıntılık olarak tanımlanır. Uygulamada bu suça vücut veren hareketler şu şekildedir:

 • Mağduru yanaktan öpmek,
 • Mağdurun kıyafetlerini çıkarmaya çalışmak,
 • Mağdurun elini, belini, omzunu tutma,
 • Mağdura sarılıp seni seviyorum deme,
 • Mağduru farklı yerlerinden öpmek,
 • Mağdurun bacaklarına, kalçalarına ya da bacak arasına dokunmak,
 • Mağdurun göğüslerini okşama,
 • Mağdura sürtünmek, toplu yaşıma alanlarında mağdurun vücuduyla cinsel amaçlı dokunmak,
 • Mağdurun cinsel organına dokunmak.

Cinsel Saldırı Suçunda Mağdurun Yaşı

Eğer mağdurun yaşı 15’ten küçükse çocuğun cinsel istismarı suçu oluşur. 15 ila 18 yaş grubunda olan çocuklara karşı cebir, hile, tehdit ve iradeyi etkileyen bir sebeple çocuğun bedeni üzerinde icra edilen fiiller cinsel istismar suçu olarak nitelendirilir. Cinsel istismar suçunun kapsamı ve yaptırımı daha farklıdır.

15 ila 18 yaş arasındaki çocuklar ile, çocuğun rızası ile cinsel ilişkiye girilmesi durumunda reşit olmayanla cinsel ilişki suçu oluşur.

Cinsel Saldırı Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu’nda cinsel saldırı suçunun cezası 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıdır. Fiilin basit cinsel saldırı sınırları içerisinde kalması durumunda faile verilecek ceza iki yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır.

Basit Cinsel Saldırı Suçunda Cezayı Ağırlaştıran Haller

Cinsel saldırı suçunun;

 • Bedenen ya da ruhen kendini savunamayacak durumdaki kişiye karşı işlenmesi,
 • Kamu görevi, vesayet ya da hizmet ilişkisinin sağlamış olduğu nüfuzun kötüye kullanılarak işlenmesi,
 • Üçüncü derece de dahil olmak üzere kan ve kayın hısımlığı ilişkisi içerisinde işlenmesi,
 • Üvey ana, üvey baba, üvey kardeş, evlat edinen ya da evlatlık tarafından işlenmesi,
 • Silahla işlenmesi,
 • Birden fazla kişinin birlikte suçu işlemesi,
 • Yurt, cezaevi gibi insanların bir arada yaşama zorunluluğu içinde olduğu ortamların sağlamakta olduğu kolaylıktan faydalanılarak işlenmesi,

Durumunda faile verilecek ceza 1/2 oranında arttırılır.

Cinsel Saldırı Suçunun Nitelikli Hali

Cinsel saldırı fiili sorasında mağdurun vücuduna bir cisim veya organ sokulması halinde suçun nitelikli hali oluşur. Madde metni organ kavramını kullandığı için suç cinsel organın sokulması ile sınırlandırılmamıştır. Parmak sokulması dahi cinsel saldırı suçunu oluşturur. Ayrıca mağdura sokulan cismin cinsel organına sokulmuş olmasına da gerek yoktur. Ağız, makat gibi bölgelere de cinsel amaçlarla sokulan cisim veya organ cinsel saldırı suçunu oluşturur.

Cinsel saldırı suçunun nitelikli hali söz konusu olduğunda cezanın alt sınırı 12 yıl hapis cezasıdır.

Nitelikli Cinsel Saldırı Suçunda Cezayı Ağırlaştıran Haller

Nitelikli cinsel saldırı suçunun;

 • Bedenen ya da ruhen kendini savunamayacak durumdaki kişiye karşı işlenmesi,
 • Kamu görevi, vesayet ya da hizmet ilişkisinin sağlamış olduğu nüfuzun kötüye kullanılarak işlenmesi,
 • Üçüncü derece de dahil olmak üzere kan ve kayın hısımlığı ilişkisi içerisinde işlenmesi,
 • Üvey ana, üvey baba, üvey kardeş, evlat edinen ya da evlatlık tarafından işlenmesi,
 • Silahla işlenmesi,
 • Birden fazla kişinin birlikte suçu işlemesi,
 • Yurt, cezaevi gibi insanların bir arada yaşama zorunluluğu içinde olduğu ortamların sağlamakta olduğu kolaylıktan faydalanılarak işlenmesi,

Durumunda faile verilecek ceza 1/2 oranında arttırılır.

Eşler Arasında Cinsel Saldırı Suçu İşlenebilir mi?

Cinsel saldırı suçunun eş tarafından gerçekleştirilmesi saldırı suçunun oluşmasını engellemez. Fakat bu hallerde suçun takip edilmesi mağdurun şikayetine bağlıdır. Evlilik içinde zorla cinsel ilişki mağdur tarafından yapılan şikayetin ardından takip edilerek cezalandırılır.

Cinsel Saldırı Suçunda Cezanın Ertelenmesi, Adli Para Cezasına Çevrilmesi ve HAGB

Cinsel saldırı ve tecavüz suçlarının yetişkinler tarafından işlenmesi durumunda cezanın ertelenmesi, adli para cezasına çevrilmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması mümkün değildir. Ancak 15 yaşından küçük çocuk tarafından sarkıntılık suçu işlenmesi durumunda ceza miktarı 1 yılın altına düşeceği için cezanın adli para cezasına çevrilmesi mümkün olabilir.