0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Hukuk

Anasayfa » Hukuk
Aldatma (Zina) Nedeniyle Boşanma Davası
Aldatma (Zina) Nedeniyle Boşanma Davası Türk Medeni Kanununa göre eşlerin karşılıklı yükümlülüklerinden biri de sadakat yükümlülüğüdür. Zina ise eşlerin evlilik...
Anlaşmalı Boşanma Davası
Anlaşmalı Boşanma Davası 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ön gördüğü şekilde, evlilik birliğinin sonlanması, yani boşanma davası iki farklı şekilde...
Evlenmenin İptali Davası ve Şartları
Evlenmenin İptali Davası ve Şartları Kanunda sayılan hallerin varlığı halinde açılabilen evliliğin iptali davası, boşanma davasından farklı bir dava türüdür....
Yargıtay (Temyiz Mahkemesi) ve Görevleri
Yargıtay (Temyiz Mahkemesi) ve Görevleri Yargıtay, temel görevi itibariyle adli yargı alanında ki temyiz başvurularını incelemekle görevli yüksek mahkemedir. Yargıtay...
Vesayet Davası ve Vasi Tayini (Atanması) Şartları
Vesayet Davası ve Vasi Tayini (Atanması) Şartları Kimi ergin kişilerin ya da velayet altında bulunmayan küçüklerin kişisel ve maddi menfaatlerini...
Hukuk İstinaf Dilekçesi Örneği
Hukuk İstinaf Dilekçesi Örneği Yerel mahkemelerden çıkan kararlar için istinaf yoluna başvurulacaktır. İstinaf dilekçesi kararı veren yerel mahkemeye verilecektir. O...
Anlaşmalı Boşanmanın Çekişmeli Boşanmaya Dönüşmesi
Anlaşmalı Boşanmanın Çekişmeli Boşanmaya Dönüşmesi Anlaşmalı boşanma davasının kesinleşmesinden önce eşlerin anlaşmanın herhangi bir hususu üzerinde anlaşmadan vazgeçmeleri halinde anlaşmalı...
Sulh Hukuk Mahkemesi ve Görevleri
Sulh Hukuk Mahkemesi ve Görevleri Sulh hukuk mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi tek hakimli mahkemelerdir. Genel göreli olan mahkemelerden asliye...
Düğün Takıları (Ziynet Eşyası) Davası
Düğün Takıları (Ziynet Eşyası) Davası  Türk Hukuku’na göre düğünde hangi eşe takılmış olursa olsun, düğünden elde edilen tüm ziynet eşyaları...
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası Muvazaa üçüncü kişileri aldatmak için yapılan gizli işlemdir. Muris muvazaasında ise mirasçılardan mal kaçırmak...
İsim Değiştirme ve Soyadı Değişikliği Davası
İsim Değiştirme ve Soyadı Değişikliği Davası İsim değiştirme ve soyadı değişikliği davası ismin yanlış yazılması, ismin ya da soy ismin...
Avukatın Özel Hukukta İşlevi
Avukatın Özel Hukukta İşlevi Avukatların görevi, takip ettiği dava türü ne olursa olsun savunma yapmaktır. Bireyler hak arama özgürlüğünün teminatı...
Şiddetli Geçimsizlik (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması) Boşanma Davası
Şiddetli Geçimsizlik (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması) Boşanma Davası Evlilik birliğinin temelinden sarsılması adıyla da bilinen şiddetli geçimsizlik, genel boşanma nedenleri...
Boşanma Davasında Maddi-Manevi Tazminat Miktarı
Boşanma Davasında Maddi-Manevi Tazminat Miktarı Boşanma davası sonucunda daha az kusurlu olan eş maddi ve manevi tazminat alabilecektir. Maddi tazminat...
Boşanma Davası Yargıtay Kararları
Boşanma Davası Yargıtay Kararları Resmi memur önünce yasal olarak yapılan evlenmenin, yasal boşanma sebeplerine bağlı olarak aile mahkemesinde boşanma davası...
Boşanmada Eşlerin Eşit Kusuru
Boşanmada Eşlerin Eşit Kusuru Boşanma davasına ve boşanma davası sonucundaki taleplere ilişkin etkili olan eşlerin kusuru, boşanmada eşlerin eşit kusurlu...
Mirasta Tenkis Davası ve Saklı Pay
Mirasta Tenkis Davası ve Saklı Pay Tenkis davası, murisin ölümü ile açılabilen ve miras bırakanın bazı mirasçılar aleyhine işlemlerinin önüne...
Vasiyetname Düzenlenmesi, Geçerliliği ve İptal Davası
Vasiyetname Düzenlenmesi, Geçerliliği ve İptal Davası Miras bırakanın yazılı belge veya sözlü beyanla; son istek ve arzularını, mal paylaşımı düzenlemesini...