0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Neden Biz?

Anasayfa » Neden Biz?
Temel Prensiblerimiz & Neden Biz?

HAN Kriminal | Danışmanlık Olarak Verdiğimiz Raporlar  bilimsel ve hukuki nitelikte olup;

  • Tarafların davaları hakkında teknik bilgi sahibi olmalarını ve buna göre davalarında konumlarını belirlemelerini
  • Taraflar lehine olan hususları belirterek dava tavrını belirlemede yol gösterir,
  • Raporlar ihtiyaca göre ilgili makamlara (teftiş kurulları, savcılık, mahkeme, idari ve tüzel) sunularak davanın raporda belirtilen hususlara yönünde seyrine yardımcı olur.
  • Raporlar ve danışmanlıkta tarafın aleyhine hususlar belirtilerek risk durumu ve analizi bildirilir.
  • Raporlar ve danışmanlıkta ‘’olayı’’ tüm detayları başta belgeler üzerinden olmak üzere detaylıca tetkik edilir.

 

İncelemelerimizde ve Raporlarda Dikkat Ettiğimiz Hususlar

–Yazışma kuralları yönü ile mesleki ve teknik yazışmalara uygundur,

– Olayı temsil ve izah edici

– Raporlardaki maddî olgu ve fiilî gerçeklerle bağdaşan,

– Tartışmalarda izah edilebilmeli, uzmana özel bilgisi olmamalı,

– Kullandığı teknik ve yöntemleri gerek olduğunda açıklanabilecek ve bilim tarafından genel kabul görmüş yöntemler ile yazılmış,

– Kullanılan yöntemlerde standartlar belirlenmiş olmaktadır,

— Şahıs ve kurumaların özel özel hayatı ve meslek sırrı gibi açıklanmaması gereken hususlara dikkate edilmektedir.

– Uzman Mütaalası  hizmeti talep edenin başvurduğu adli olay ile alakalı  kanunların öngördüğü yetki ve yeterlilikte genel bilim, hukuk uygulamaları dikkate alınarak verilmektedir.