0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Gayrimenkul Davalarında Avukatın Önemi

Gayrimenkul Davalarında Avukatın Önemi

Gayrimenkul avukatı olarak anılan kişiler gayrimenkul alım satımı veya taşınmazlardan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için çalışan avukatlardır.

Gayrimenkul Avukatı Nedir?

Gayrimenkul avukatı bir meslek değildir. Tüm avukatlar yasa kapsamındaki tüm davalara bakmak için yetkiye sahiptir. Ancak alanında uzmanlaşmak isteyen avukatlar sadece belirli bir alandan dava almaktadır. Ceza avukatı ya da boşanma avukatı tabirler bu sebeple ortaya çıkmıştır.

Genel olarak taşınmaz davalarına bakan avukatlar için de gayrimenkul avukatı tabiri yaygınlaşmıştır. Ancak Türk hukukunda bu tabirin yeri yoktur. Ayrıca gayrimenkul davalarına bakan bir avukat da kendini ‘’gayrimenkul avukatı’’ olarak tanıtmaz. Avukatlık çok daha kapsamlı bir meslektir. Gayrimenkul avukatlığı bir meslek değil, avukatın çalışma alanını gösteren bir tabirdir.

Taşınmaz İle Alakalı Bir Davada Avukat Tutulması Zorunlu Mudur?

Taşınmazlar söz konusu olduğunda, genelde akla gelen ilk seçenek bir avukata gitmek olmaktadır. Ancak Türk hukuk sisteminde avukatla temsil zorunluluğu yoktur. Şahıslar kendisi dava açarak takip edebilir. Hukuk alanı teknik bilgi istediği için avukata başvurmak hak kaybı yaşamamak adına yaygın olan uygulamadır.

Taşınmaz davaları, daha teknik bilgi isteyen davalar olarak nitelendirilir. Bu yüzden de herhangi bir kişinin beyanı yetersiz, eksik ya da yanlış kalabilir. İşte bu noktada, alanında uzmanlaşmış bir kişinin bu işler ile ilgilenmesi oldukça önemlidir. Çünkü hukuk eğitimi almaan kişiler haklarını tam olarak bilmeyebilir. Taşınmaz üzerindeki hakkını korumak isteyenler gayrimenkul avukatı ile kendisini temsil ettirmektedir.

Taşınmaz Davaları Hangi Mahkemede Görülür?

Gayrimenkul avukatı olarak nam salmış pek çok kişinin, oldukça yoğun bir şekilde görev aldığı taşınmaz davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Bu davalarda yazılı yargılama usulü uygulanmaktadır.

Bir vatandaş için elindeki hakkı kaybetme riski bile olan davalarda, alanında uzman bir kişi tarafından yapılacak bir savunma, tamamen mahkemenin seyrini değiştirebilir. İşte tam da bu bağlamda aslında gayrimenkul avukatı olarak nitelendirilen, taşınmaz davaları konusunda uzmanlaşmış olan avukatları hakkın korunmasını sağlar.

Taşınmaz Davalarında Gayrimenkul Avukatının İşlevi Nedir?

Gayrimenkul avukatının görevleri denilince taşınmazlarla ilgili her türlü hukuki işlem olarak genellemek mümkündür. arsa, arazi, konut, işyeri gibi tapuya kaydı mümkün olan tüm taşınmazlar için avukatlar işlem yapabilir.

Tescil işlemleri, mahkeme kararı, icra, miras, önalım hakkı, kamulaştırma, işgal, ipotekli satış gibi tüm taşınmaz sorunları için gayrimenkul avukatı ile temsil mümkündür. bu davalarda avukatla temsil sayesinde bürokrasi süresi en aza iner ve kısa sürede çözüm alınır.

Gayrimenkul avukatları bu davalarda arabulucu olarak da görev yapabilir. Ancak gayrimenkul davalarında arabulucuya başvurulabilen halar diğer alanlara göre biraz daha sınırlıdır.

Gayrimenkul avukatı genel olarak taşınmazlar ile alakalı davaların süreçlerini takip etmektedir. Taşınmaz ihtilafları halinde dava açılarak takip edilmesi, tapuda satış yapılması, tapu iptali, ipotek konulması ya da kaldırılması, gayrimenkullerin nakide çevrilmesi gibi alanlarda gayrimenkul avukatları görev alır.

Tapuda yapılan haksız satışların  düzeltilmesi, miras davaları, taşınmaz satış vaadi, kat irtifakı kurulması ya da vasiyet alanlarında gayrimenkul avukatlarına danışılabilir.

Ayrıca kira sözleşmelerine de gayrimenkul avukatları bakmaktadır. Kiracının tahliyesi, kira bedelinin icrası, sözleşmenin iptali gibi konularda gayrimenkul avukatı ile çalışılabilir.

Kısaca özetlemek gerekirse gayrimenkul hukuku ile ilgili tüm iş ve işlemler için gayrimenkul avukatı görev almaktadır.

Taşınmaz Davaları Nelerdir?

Taşınmaz davaları, sebepleri bakımından birbirlerinden farklılık gösteren davalardır. Gayrimenkul avukatlarının, aktif olarak görev almış olduğu bu davalar, aynı konu üzerinde ancak farklı dallarda olabilir. Genel olarak taşınmaz davaları şu başlıklar altında toplanabilir:

  •          Men-i Müdahale (Müdahalenin Önlenmesi) Davası
  •         İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası
  •          Tapu İptali ve Tescili Davaları
  •          Kamulaştırmaya Dair Tapu İptal Davası
  •          Kadastro İşlemi ile Verilen Tapunun İptali ve Tescili Davası
  •          Şufa Davası ( Önalım Hakkı Davası)
  •          Miras Hukukundan Doğan Tapu İptal Davası

Bu yüzden de alanında uzmanlaşmış kişilerin, bu türdeki davalarda aktif rol almaları oldukça önemlidir. Gayrimenkul avukatı doğru ve yasal bir tabir olmasa da, bu avukatlara duyulan ihtiyaç da göz ardı edilmemelidir. İşlevleri bu derecede açık ve önemli bir konumdadır. Taşınmaz davaları var olduğu sürece, gayrimenkul alanında uzmanlaşmış ve kendini bu tarzdaki davalarda daha başarılı gören avukatların sayıları da, buna paralel olan başarıları da artacaktır. Halk arasında gayrimenkul avukatlarının adını ve unvanlarını duymaya devam edeceğiz. Çünkü hukuk sisteminin temelindeki davalardan bir tanesi de taşınmaz davalarıdır.