0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Karşılıksız Yararlanma Bilirkişi Rapor Örneği

Yukarıda dosya numarası, konusu ve tarafları yazılı Karşılıksız Yararlanma davasında resen bilirkişi seçilmem nedeniyle hakim huzurunda usulüne uygun yeminim yaptırıldı. Daha sonra olay yerinde gerekli tespit yapılarak notlar alındı. Bilahare dava konusu dosya üzerinde inceleme yaparak oluşan kanaatimi içeren raporumu aşağıda arz ediyorum.

1. DAVANIN KONUSU:

Dava konusu olay; …(köyünde) sanığa ait olan arazide, takılı olan sayaç devre dışı bırakılarak kaçak elektrik kullanılması davanın konusunu teşkil etmektedir.

2. TESPİTİ İSTENİLEN HUSUSLAR:

Dava konusu olay ile ilgili olarak duruşmada alınan ara karar gereği, … mahallesinde (köyünde) sanığa ait olan arazide, takılı olan sayaç devre dışı bırakılarak kaçak elektrik kullanımı pılmış mıdır?Yapılmış ise yapılan kaçak elektrik kullanım miktarınin cezasız olarak tespit edilmesi ve olayın yapıldığı dönem itibarı ile kaçak elektrik kullanım bedelinin hesaplanılması istenmektedir.

İNCELEME:

12.02.2016 tarihinde mahkeme heyeti ile yerinde ve dava konusu dosya üzerinde yaptığım incelemede;

Dosya içerisinde sanığın arazisinde kullanılan ve dava konusu yapılan 10000127040 no.lu tarımsal sulama elektrik aboneliğine ait;

-Abone Bilgileri

-Abone Hai

tleri Listesi

-Abone Sayaç Listeleme

-2008 yılı başından başlayarak 2016 yılı Şubat ayı arasını kapsayan “KW – TL Bazinda Tüketim Eksteresi” bulunmamaktadır.

Sanığın arazisinde kullanılan ve dava konusu yapılan 10000127040 no.lu tarımsal sulama elektrik aboneliğinde, Yüce Mahkemenizce istenilen kaçak elektrik kullanılıp kullanılmadığı, kaçak elektrik kullanılmış ise kaçak elektrik miktar ve bedelinin hesap edilebilmesi için yukarıda dosyada bulunmadığını belirtmiş olduğum;

1-Abone Bilgileri 2-Abone Hareketleri Listesi

..

3-Abone Sayaç Listeleme

4-2008 yılı başından başlayarak 2016 yılı Şubat ayı arasını kapsayan “KW TL Bazında Tüketim Eksteresi” nin müşteki kurum olan A.Ş. tinden istenmesi gerektiği kanaatindeyim.

Takdiri yüce mahkemenize ait olmak üzere ön bilirkişi raporumu saygı ile arz ederim. 27.04.2016

Bilirkişi

Elektrik Müh.