0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

İnternet Yoluyla Hakaret Suçu

İnternet Yoluyla Hakaret Suçu

İnternet Yoluyla Hakaret Suçu Türk Ceza Kanunu’nda hakaret ve sövme 125 sayılı maddede bir arada düzenlenmiştir. Hakaret, kişinin şeref, onur ve saygınlığının rencide edecek biçimde ispat edilemeyen bir isnatta bulunulmasıdır. Sövme ise bireyin onur, saygınlık ve şerefine yapılan bir saldırıdır.

İnternet Yoluyla Hakaret Suçu

Bu suçun işlenmiş olması için suçu işleyen ve mağdurun yüz yüze bulunması gerekmez. Hakaret ve sövmenin internet üzerinden yapılması suçun cezası üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir. Ancak günümüzde internetin oldukça yaygınlaşması bu suçların işlenmesini kolaylaştırmaktadır. Sosyal medya ve internet kullanıcıları karşılarındakinin kendisini bulamayacağı düşüncesi ile aralarında kötü düşünceler bulunan kişilere kendi hesaplarından ya da sahte hesaplar aracılığı ile hakaret etmekten çekinmemektedir. Günümüzde bu sahte hesapların sahiplerinin tespit edilebilmesi daha kolaydır.

Hakaret suçunun sosyal hayatta gerçekleşmesi durumunda ispatı oldukça zordur. Herhangi bir şekilde kayıt altına alma imkanı olmadığı durumlarda hakaret suçunun ispat edilebilmesi ancak tanık yolu ile mümkün olabilir. Eğer failin kimliği açık değilse ya da sahte bir kimlik ile bu suçu işlemekteyse tespit edilmesi ya da yakalanması oldukça zor olabilir.Etkileşimli web sitelerinin artması ile birlikte gerek bu sitelerde yazanların gerek yorumlarla etkileşime girenlerin hakaret suçunun faili durumuna girmeleri oldukça kolaylaştı. Dolayısı ile devlet servis sağlayıcı ve site sahiplerinin ilgili yazı ve yorumların sahibine ait iletişim bilgilerini vermeye yönelik düzenlemeler getirdi.

Günümüzde özellikle yerel hostinglerde tutulan sitelerde yayımlanmış olan hakaret içerikli yazı ve görsel materyallerin sahibi savcılık tarafından firmadan talep edilerek öğrenilebiliyor. Ancak Facebook, Twitter gibi uluslararası çaptaki sosyal medya alanlarında bu talepler şirket merkezlerinin yurt dışında olması nedeniyle cevapsız kalabiliyor.

Kısa Mesaj veya E-posta ile İşlenen Hakaret Suçları

Kısa mesaj veya e-posta yolu ile işlenen hakaret suçları hukuk sistemimizde sıklıkla karşılaştığımız konulardır. Bu durumlarda failin tespit edilmesi ve suçun ispat edilmesi çok daha kolaydır.

Hakaret Suçunda İsnat Edilen Suçun İspatlanması

Hakarete konu olan fiil isnadı aynı zamanda suç niteliğine sahipse ve bu ispat edilebilirse faile hakaret suçu sebebiyle ceza verilemez. Bu durum hakaret suçu açısından özel bir cezasızlık halidir.

Hakaret suçu mağdurun şikayeti ile Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturulur. Mağdur tarafından şikayet edilmezse herhangi bir soruşturma gerçekleştirilmez. Mağdurun suç duyurusunun ardından savcılık makamı önce delilleri toplamak ve faili bulmaya çalışmak için çaba sarf eder. İnternette bilginin kolayca yayınlanabilmesinin yanı sıra aynı zamanda kolaylıkla yayından kaldırılabilmesi de söz konusudur. Bu nedenle fail hakaret içeren yayını silmeden deliller tespit edilmelidir. Bu süreçte bir avukatın yardımından yararlanmak delillerin toplanmasını aşamasını hızlandıracak ve daha kolay bir şekilde sonuca ulaşılmasını sağlayacaktır.