0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Olay Yerinin İncelenmesi için Adli Tıp Bilgileri

Olay Yerinin İncelenmesi için Adli Tıp Bilgileri

Çok zaman yaralama ve ölüm olguları ile kolluk öncelikle karşılaşmakta, haber verilmekte ve olay yerine ilk intikal eden ekip olmaktadır. Bunun için polis genel olarak ölüm olgusunu ve ölümden sonra meydana gelen değişimleri genel hatları ile bilmesi suç araştırması ve soruşturması açısından faydalıdır.

Ölünün kimliğinin tespiti, ölüm sebebinin belirlenmesi ve olayın aydınlatılması soruşturma için önemlidir. Olay yeri ve olayla tüm bilgilerin toplanması ile bu mümkün olabilmektedir. Ancak soruşturma acelelik ister. Olay bulgularından özellikle laboratuar bulgularının incelenmesi, tetkiklerinin yapılarak, otopsinin bildirilmesi zaman alır. Özellikle detaylı otopsi yapılacaksa İstanbul, Anakara gibi bölge Adli Tıp Kurumu Başkanlıklarında yapılmakta ve buda zaman almaktadır. Ama bu zaman diliminde kimliği belli olmayan, ölüm nedeni veya faili belli olmayan bir olay vardır. Onun için kolluk genel olarak olay yerinde bazı ölü bilgilerini bilmesi ve bu konuları soruşturmada kullanması önemlidir.

Örnek; 2005 yılının son aylarında Konya’nın taşra ilçesinde iki köy arazisi arasında yanmış bir ceset bulunur. Ön otopside 22–25 yaşlarında bir bayan olduğu anlaşılır. Ölüm nedeni, kimliklendirme vb. için ceset parçaları İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilir. Jandarma olayla ilgili araştırma ve soruşturmaya devam etmektedir. Ancak kimlik tespiti ve faillere ait bilgi elde edilemez. Otopsi raporu henüz gelmemiştir. Olay faili meçhul olarak beklemektedir.

Bu derste genel bir adli tıp ve otopsi yerine olay yerinde veya soruşturmada polisin soruşturma aşamasında kullanabileceği bilgiler verilecektir. Soruşturma ve olay yeri inceleme polisleri genel olarak ölü bilgisini ve olay yerinde ölüme bağlı bazı emareleri ve bulguları algılamada ve bilmede faydalı olacaktır.

Genel polis olay yerine ilk gelen görevliler olduğu için özellikle canlılığın devam edip etmediğini genel hatları ile bilerek ona göre yardım istemesi vb. işlerin daha planlı yapılmasına olanak sağlanmış olur. Canlılığın sona erdiğine, yani insanın artık ölmüş olduğuna karar vermek için bazı kıstasların saptanması zorunludur. Ayrıca soruşturma aşamasında bazı ölü bilgilerinin bilinmesi uzman polis birimleri için de önemlidir.

Adli tıp, bazen ölümün nedeninden çok, oluş biçimiyle ilgilenebilir. Kişinin yeterli oksijen alamaması yüzünden öldüğünün anlaşılması, tıbbi bir otopside ölüm nedeninin saptanmış olması açısından yeterli olabilir. Adli açıdan ise, bu oksijensizliğin bir kaza, bir hastalık veya bir kasıt sonucunda mı geliştiği sorusunun yanıtlanması gerekir. Yine, kalbi delmiş ve ölüme sebep olmuş ateşli silah mermi çekirdeğinin incelenmesi adli tıp/ otopsi acısından farklılık arz ederken soruşturma için bunun insanın neresinden giriş yaptığı ve bu girişe bağlı olarak atış acısı, yönü, mesafesi önem kazanmakta ve çevredeki izlerinden (pencere) tespitine çalışılacaktır. Yasalarımıza göre, “adli otopsi” bir patolog ve bir adli tıp uzmanı tarafından birlikte yapılmalıdır. Ancak; ülkemizin koşulları elverişli olmadığından, bu ikilinin birlikte otopsi yapmaları nadir görülen bir durumdur. Genelde yerel imkânlarla yapılmaktadır. Sıklıkla pratisyen hekimler görev almaktadır. Ülkemizdeki işlemeyen bu sistemden dolayı adli vakalarda ölümle sonuçlanmış olaylara dikkat edilmesi gerekir.

Bu alanlarda bilirkişi, kriminal inceleme, uzman görüşü hizmeti verilmektedir.

Bilirkisiraporlari.com da yayınlamakta olan her makale kurucu bilirkişilerimiz tarafından yazılmış olup yayınlanmış eserlerden oluşmaktır. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında korunmaktadır. İzinsiz kopyalanması yasaktır.