0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Tüketici Haklarında Bilirkişi

TÜKETİCİ HAKLARINDA BİLİRKİŞİNİN ÖNEMİ

Tüketici hakları öncelikle tüketici hakem heyetlerinde, sonra davalar ile mahkemelerde karşımıza çıkmaktadır. Burada hakem heyetlerine göre anlatırsak.

Tüketici hakem heyetlerinin, kendilerine sunulan belgeler üzerinden inceleme yaparak ve gerekirse dosyayı uzman bilirkişiye havale  ederek alacağın varlığı ve miktar yönünden uyuşmazlığın esası hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar vermesi gerektiği; diğer taraftan mahkeme olmamaları nedeniyle itirazın iptali ile icra takibinin devamına ve icra inkar tazminatına karar verilmesi hususlarının tüketici hakem heyetlerinin görev alanına girmediği değerlendirilmektedir.

Hangi durumlarda bilirkişi görevlendirilebilir? Bilirkişi görevlendirilmesi kim tarafından yapılmalıdır?

Bilirkişilik müessesesi Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 19 ila 21 inci maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Tüketici Hakem Heyeti Yönetmeliği’nin “Bilirkişi görevlendirilmesi” başlıklı 19 uncu maddesinde, tüketici hakem heyetinin çözümü özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut re’sen, bilirkişinin görüşünün alınmasına karar verebileceği ancak tüketici hakem heyeti üyelerinin mesleklerinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamayacağı düzenlenmiştir.

Bu bağlamda, bilirkişi görevlendirmesi, re’sen veya taraflardan birinin talebi üzerine tüketici hakem heyeti tarafından yapılır. Diğer taraftan tüketici hakem heyeti üyelerinin mesleklerinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulmaması gerekmektedir.

 

TÜKETİCİ HUKUKU DAVALARINDA BİLİRKİŞİ

Doğrudan veya tüketici hakem heyetlerinden sonra açılan tüketici davaları; tüketici mahkemeleri, asliye ticaret veya asliye hukuk mahkemelerinde açılması mümkündür.