0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma Suçu

Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma Suçu

Kullanmak İçin Uyuşturucu Satın Almak ve Kabul Etmek

Uyuşturucu maddelerin (esrar, kokain, eroin vb) kişinin kendi kullanımı için satın alınması veya ücretsiz bir şekilde temin edilmesi veya kullanma amacı ile bulundurulması ile uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçu işlenmiş olur. Kişisel kullanım miktarının üzerinde uyuşturucu madde bulundurulması durumunda fail uyuşturucu madde ticareti ile cezalandırılır.

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçunun Koşulları

Uyuşturucu madde ticareti suçu ile kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçu birbirlerine karıştırılmamalıdır. Sanığın bulundurduğu uyuşturucu madde miktarının kullanma mı ticaret mi kapsamında olduğunun tespiti Yargıtay kararlarındaki tespitler üzerinden yapılabilir.

  • Bu konuda en önemli ölçüt yakalanan uyuşturucu madde miktarıdır. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan mütalaalarda günlük esrar kullanımı her defasında 1-1,5 gramdan 3 defadır. Yakalanan uyuşturucu miktarı adli tıp hesabına göre yıllık toplam kullanım miktarının üzerinde ise fail uyuşturucu ticareti suçundan yargılanır.
  • Yargıtay tarafından yapılan değerlendirmelerde failin uyuşturucu maddeyi başkalarına satma, devretme veya başkaları için de tedarik etme davranışı içerisine girip girmediği de araştırılır. Eğer sanıktan madde temin ettiğini ifade eden tanık beyanları veya başka sanıkların failin satıcı olduğu yönünde beyanları varsa yargılama uyuşturucu madde ticareti suçundan yapılır.
  • Maddenin yakalandığı yer de suçun tipini belirlemede önem taşır. Uyuşturucu kullanıcıları kullandıkları maddeleri yakınlarında bulundurur. Ancak maddenin ticareti amacında olanlar ellerindekini depo gibi yerlere saklama niyetinde olurlar.
  • Yakalanan uyuşturucu maddenin depolanma şekli de kişinin kullanma ya da ticaretten yargılanması sonucunu doğurur. Her paketin aynı ölçüde yapılmış olması, paketlerin olduğu yer veya çevresinde hassas terazi bulundurulması, uyuşturucu maddelerin çok miktarda ve özen gösterilerek paketlenmesi failin amacını daha net ortaya koymaktadır.

Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma Suçunun Cezası

Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın alan, kabul eden ya da bulunduran veya uyuşturucu madde kullanan kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanır.

Cezanın Ağırlaştırıcı Nedenleri:

Kullanma amacıyla uyuşturucu bulundurma suçu, yurt, okul, kışla, hastane, ibadethane ve tedavi, eğitim, sosyal ve askeri amaçlarla toplu halde bulunulan binaların içi ve sınırlarının 200 metre mesafesi içerisindeki yerlerde işlenmesi durumunda faile verilecek ceza yarı oranında arttırılmaktadır.

Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu Madde Bulundurulması Suçunda Kamu Davası Açılmasının Ertelenmesi

Soruşturma aşamasında uyuşturucu madde kullanımı suçu için yeterli delil bulunduğuna kanaat getiren savcı, şüpheli hakkında 5 yıl süre ile kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verebilir. Bu karar bir denetimli serbestlik süreci ile birlikte failin sicili bozulmadan topluma kazandırılmasını hedefler. 5 yıllık süre içinde yükümlülüklere uyan ve yasakları ihlal etmeyen şüpheli hakkında yargılama yapılmadan suçtan kurtulur.

Erteleme süresi en az 1 yıllık denetimli serbestlik tedbiri içerir. Bu tedbire tedavi de dahil edilebilir. Tedbir süresi savcı tarafından 3 aylık periyotlarla en fazla 1 yıl uzatılabilir.

Şüpheli savcılık tarafından kendisine tanınan 5 yıllık erteleme süresince;

  • Tarafına yüklenmiş olan yükümlülüklere ya da uygulanmakta olan tedavinin gereklerine uygun davranmazsa,
  • Yeniden kullanma amacı ile uyuşturucu ya da uyarıcı madde satın alması ya da bulundurması durumunda,
  • Şüphelinin erteleme süresinde uyuşturucu madde kullanması söz konusu olduğunda hakkında verilmiş olan erteleme kararı kaldırılarak kamu davası açılır.

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçunda Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması

Uyuşturucu maddeyi resmi makamlar tarafından suç haber alınmadan kolluk birimlerine teslim ederek, konu ile ilgili suçluların yakalanmasını sağlayan kişiler hakkında herhangi bir cezaya hükmolunmaz.

Kolluk kuvvetlerinin suçtan haberdar olmasının ardından gönüllü olarak failin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemesi durumunda, suç ortaklarının yakalanması için bilgi verilmesi gerekir. Bu durumda faile verilecek ceza 1/4 ‘ünden yarısına kadar indirilir.

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçunda Cezanın Ertelenmesi, Adli Para Cezasına Çevrilmesi ve HAGB

Uyuşturucu Madde Kullanma suçundan yapılan yargılamada sanık hakkında verilen ceza ertelenebilir, adli para cezasına çevrilebilir veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir.