0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

İş Kazalarında Bilirkişi

 

İŞ KAZALARI ve İŞ KAZASI OLAYLARINDA BİLİRKİŞİ

Son yıllarda Türkiye’de ve dünyada iş kazaları artmaktadır. 2017 yılı verileri henüz resmi olarak açıklanmasada. Uzmanların yaptığı tespitlere göre en az 2 bin 6 işçi yaşamını yitirdiği ifade edilmektedir. Tahminimiz bu sayının daha fazla olması gerekmektedir. Buna göre her 24 saatte 5 işçi can verdi.

İşçi ölümleri en çok inşaat/yol, tarım/orman, taşımacılık, ticaret/büro, metal ve madencilik işkollarında yoğunlaştı. İnşaat/yol işkolunda 453 işçi; tarım/orman işkolunda 385 işçi; taşımacılık işkolunda 272 işçi; ticaret/büro işkolunda 154 işçi; metal işkolunda 116 işçi; madencilik işkolunda 93 işçi iş kazaları sonucu yaşamını yitirdi. Raporda, ölümlü iş kazalarının nedenleri de yer aldı. İşçiler en çok servis/trafik kazası, ezilme/göçük, yüksekten düşme, kalp krizi/beyin kanaması, şiddet ve elektrik çarpması nedenli can verdi. Trafik/servis kazası nedeniyle 446 işçi; ezilme/göçük nedeniyle 347 işçi; yüksekten düşme nedeniyle 317 işçi; kalp krizi-beyin kanaması nedeniyle 183 işçi; şiddet nedeniyle 164 işçi; elektrik çarpması nedeniyle 135 işçi hayata gözlerini yumdu.

 

İş kazaları sonucu bir çok elem verici olay meydana gelmektedir. Bunarın her birinin sonucu hukuki hukuki sorunlar ortaya çıkmaktadır. Ceza davası, hukuk davası, idari davalar, disiplin soruşturmaları açılmaktadır. Yine kazanın mağdurlarının ekonomik hakları tespit edilmektedir. Hastalık( Sağlıkla ilgili bakım giderleri),Hastalık(Gelir kaybına neden olan risklerin karşılanması), İşsizlik, Yaşlılık, İş kazası ve meslek hastalıkları, Analık, Malullük, Ölüm, Aile yardımı.

İş kazaları kazanın komleksliği yanında iş-işci-işveren ilişkisine bağlı olarak hukuki durumlarının tespiti uzmanlık istemektedir.

Tarafların hak kaybı, haklılığı gibi bir çok hususun açığa kavuşması ancak uzman, bilirkişi incelemesi ile mümkün olabilmektedir.

İş kazası analizinin yapılması ve karara bağlanması ciddi bir emek ve çaba gerektiren çalışma, kaza incelemesinin ilk yarısını oluşturur. Esas önemli olan konu, kazanın niçin olduğu, benzeri kazaların tekrarını önlemek için nelerin yapılması gerektiğidir. İncelemeyi yapan uzmandan bu tip soruların muhtemel cevaplarını bulması beklenir.

Tüm olasılıkların ve ilgili durumların göz önünde bulundurulması gereklidir. Kaza ile sonuçlanan olayların sıralamasında hala bazı boşluklar olabilir. Bilgilerdeki bu eksikliği gidermek için bazı görgü tanıklarıyla yeniden görüşme yapmak gerekebilir veya varsayımda bulunmanız gerekebilir.

Diğer taraftan mevcut delillere dayanarak varsayımda bulunmanın soruları cevapsız bırakmaktan daha iyi olduğu düşünülmektedir.

Analiz tamamlandığında, geriye dönerek kaza anından itibaren verilen bütün kararların adım adım gözden geçirilmesi, her bir karar için muhtemel nedenlerin listelenmesi önerilmektedir. Sonuç raporunda yer alacağından bu işlem fazladan bir iş gibi düşünülmemelidir(İş kazası analizi, bilirkişi raporu).

İş kazası analizi, bilirkişi raporunun hazırlanmasında:

1.Bir delil ile destekleniyor mu ?

2.Delil, fiziksel ya da belge niteliğinde mi veya görgü tanıklarının ifadelerine mi dayanıyor?

3.Delil varsayımına mı dayanıyor ?  Hangi önerilerde bulunmak gereklidir ?

Bir kaza inceleme raporunun en önemli bölümü, benzeri kazaların tekrarını önlemek amacıyla iyi düşünülmüş ve hazırlanmış öneriler listesidir

İşyeri organizasyonundaki genel durum ve kullanılan iş prosedürleri hakkında bilgi mevcutsa gerçekçi, uygulanabilir önerilerde bulunmanın çok zor olmayacağı düşünülmektedir.

Zamandan kazanmak için sadece genel önerilerde bulunma yaklaşımından sakınılmalıdır (İş kazası analizi, bilirkişi raporu).

Örneğin, işyerindeki kör noktaların kazanın meydana gelmesini kolaylaştırdığına karar verildi ise, bu durumda sadece “kör noktaları yok edin” önerisi yerine;

Binanın kuzey batı köşesine aynalar yerleştirilmesi (belirli bir kazaya özel)

İşyerinin tamamında, gereken bütün kör noktalara aynalar yerleştirilmesi (genel olarak) gibi önerilerde bulunulmalıdır.

Hatalı olabilecek kişi ya da kişilerin kontrol altına alınması ve cezalandırılması yönünde bir tavsiyede bulunulması önerilmemektedir.

Bu durum kaza incelemesinin asıl amacına uygun olmadığı gibi daha sonraki kaza incelemelerinde serbest bilgi akışını da bozabilir.

İş kazası analizi, bilirkişi raporu nasıl yazılır?

Olay yeri tespiti.

Olay yeri incelemsi.

Kaza yeri tespiti.

Kaza tespiti.

Tanıklar.

Makine/techizatın işletim sistemi.

İş akışı

İş yerinden, iş akışından sorumlular.

Kazazedenin durumu, profili

 

“Konu” bölümünde kazanın nasıl olduğu anlatılırken, okuyucuların konu hakkında hiçbir şey bilmediklerinin dikkate alınması ve olay sıralamasının yanı sıra konu ile ilgili detaylı fotoğraf ve diyagramların ilave edilmesi, sadece kelimelerin kullanılmasından daha uygun olabilir.

“Tespit Edilen Hususlar” bölümünde kaza nedenleri anlatılırken esas kaza nedeni ile kazanın meydana gelmesini kolaylaştıran faktörlerin karıştırılmamasına özen gösterilmelidir.

Kaza incelemesi raporuna bütün delillerin ve tanıkların ifadelerinin olduğu gibi yazılması önerilmektedir. Kararlarınızın nedenleri belirtilmeli ve bunu önerileriniz izlemelidir. Kazanın tam olarak anlaşılması için gerekli olmayan materyal (fotoğraf, diyagram, ifade) rapordan çıkarılmalıdır. İyi bir kaza inceleme raporu kısa , öz ve anlaşılabilir olmalıdır.

 

İş kazasında insan hatası

İşyerinde baştan sona yapılan kaza incelemesi, yönetici, formen ya da işçiler arasından bir ya da birden fazla kişinin hatalı olduğunu gösterirse, bu gerçek, rapora yazılmalıdır.

Burada amaç şahısları cezalandırmak değil, duruma bir çözüm bulmaktır. Kişinin o hatayı yapmasına izin veren sistemin sorgulanması ve daha iyi bir duruma getirilmesi, daha sonra olabilecek kazaların önlenmesine katkıda bulunacaktır.

Kazaya neden olan insan hatasına dikkat çekilmesi, inceleme raporunun kalitesini azaltacak ve gerçek nedenin üzerinde odaklanılmadığı için, ileride benzer nedenlerden dolayı yeni kazalar da ortaya çıkabilecektir.

Bu alanlarda bilirkişi, kriminal inceleme, uzman görüşü hizmeti verilmektedir.İletişim bölümünden bizi arayarak bilgi alabilirsiniz.

 

Bilirkisiraporlari.com da yayınlamakta olan her makale kurucu bilirkişilerimiz tarafından yazılmış olup yayınlanmış eserlerden oluşmaktır. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında korunmaktadır. İzinsiz kopyalanması yasaktır.