0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Yayaya Çarpma Bilirkişi Raporu

Yayaya Çarpma Konusunda Bilirkişi Raporu


Rapor Örnekleri için TIKLAYINIZ.

Trafik kazalarında sıklıkla karşılaşılan kaza çeşitlerinden biri yayaya çarpma şeklinde meydana gelir. Yayaya çarpılması sonucu meydana gelen kazalarda ekseriyetle araç (sürücüsü) suçlu-kusurlu gibi algılanması yanlış bir bakış acısıdır. Her kazanın kendine özgü olduğu bilinerek bu olaya özgü inceleme, tespit ve trafik alanında yetkin bilirkişilerden fikir alınması gerekir.

Yine evvelce kanunda belirlenen kavramları bilinerek kusur tespitinin yapılması gerekir.

Bazı tanımlar :

Trafik : Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir.

Karayolu : Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.

Karayolu yapısı : Karayolunun kendisi ile karayolunun üstünde, yanında, al tında veya yukarısındaki; ada, ayırıcı, otokorkuluk, istinat duvarı, köprü, tünel, menfez ve benzeri yapılardır.

Mülk : Devlete, kamuya, gerçek ya da tüzelkişilere ait olan taşınmaz mallardır.

Karayolu sınır çizgisi : Kamulaştırılmış, kamuya terk veya tahsis edilmiş karayolunda; mülkle olan sınır çizgisi,

Diğer karayollarında; yarmaca, şevden sonra hendek varsa hendek dış kenarı, hendek yoksa şev üst kenarı, dolguda şev etek çizgisi,

Yaya yolu ayrılmış karayolunda ise yaya yolunun mülkle birleştiği çizğidir.

İki yönlü karayolu : Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur.

Tek yönlü karayolu : Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur.

Bölünmüş karayolu : Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen karayoludur.

Yaya yolu (Yaya kaldırımı) : Karayolunun, taşıt yolu kenarı ile gerçek veya tüzelkişilere ait mülkler arasında kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısmıdır.

Bisiklet yolu : Karayolunun, sadece bisikletlilerin kullanmalarına ayrılan kısmıdır.

Yaya geçidi : Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alandır.

Kavşak : İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alandır.

Yayaya çarpma kusurun tespiti; olay yeri inceleme (trafik tespit), görüntü kayıtları (mobese, araç, iş yeri…), mevzuat gibi bilgi ve belgeler ile bilirkişi incelemesinin yapılması sonucu tespit edilir.

Hiçbir kazada araç veya yaya olayın kurgusuna göre hemen o suçlu olarak etiketlenemez. Ancak yukarıda sayılan bilgi ve belgeler bilirkişi raporu ile tespit edilmelidir.

 

Yayaya Çarpma Kazalarında Kusur Kimdedir

Trafik kazalarında sıklıkla karşılaşılan kaza çeşitlerinden biri yayaya çarpma şeklinde meydana gelir. Yayaya çarpma sonucu meydana gelen kazalarda ekseriyetle araç (sürücüsü) suçlu-kusurlu gibi algılanması yanlış bir bakış acısıdır. Her kazanın kendine özgü olduğu bilinerek bu olaya özgü inceleme, tespit ve bilirkişi raporu alınması gerekir.

Öncelikle kaza yerinin belirlenmesi ve bu yerin Trafik Mevzuatlarına göre karayolu, yaya yolu özelliğinin bilinmesi gerekmektedir. Tüm bunlardan sonra kaza kusurlarının bilirkişi raporu ile belirlenmesi gerekir.

Yaya yolu (Yaya kaldırımı) : Karayolunun, taşıt yolu kenarı ile gerçek veya tüzelkişilere ait mülkler arasında kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısmıdır. Tüm bunlardan sonra kaza kusurlarının bilirkişi raporu ile belirlenmesi gerekir.

Yaya geçidi : Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alandır. Tüm bunlardan sonra kaza kusurlarının bilirkişi raporu ile belirlenmesi gerekir.

 

Yaya Geçidinde Yayaya Çarpmanın Cezası

Trafik kazalarının meydana gelmesinde öncelikle mevzuatlar gereği tarafların kusurlarına özgü trafik idari para cezaları uygulanır. Bunu öncelikle kolluk (polis, jandarma), bazı durumlarda belediye zabıtası keser.

Ancak bu idari para ceza olup ayrıca hukuk yönünden kamu adına veya takibi şikayete suç olup olmadığına göre soruşturma ve muhakeme yapılır.

Bir otomobilin insana çarpması sonucu yaralamalı, ölümlü veya elinde olan kiymetli eşyanın zarar görmesi gibi durumlarda tarafların kusurlarının ayrı ayrı belirlenmesi gerekmektedir.

Örneğin hayatını kaybeden yayanın tam kusurlu, araçın tam kusursuz olması durumunda hiç ceza alınmayabilir. Hatta yaya tam kusurlu olacağından dolayı tazminat gibi ödemeler yaya ve mirascıların ödettirilecektir.

Örnek olarak yaya geçidi veya üstgeçit varken alakasız bir yerden karşıdan karşıya geçiyorsa ve otomobilin hızı hız sınırları içerisinde ve başkaca kusurda yoksa yaya kusurlu olacaktır.

Tüm trafik kazlarında olduğu gibi yaya kazalarında da aracın hızının tespit edilmesi gerekir. Eğer araç normal hız sınırının üzerinde seyir halinde olup duramayarak, yavaşlamayarak yine fren yaptı izi var ama duramayarak kaza olması durumunda olay yerinde yasal sınırı ile bu sınıra uyulup uyulmadığı gibi durumların belirlenmesi ve bunların bilirkişi raporu ile tespit edilmesi gerekir.

Örneğin yolun durumuna göre yasal hız sınırı 30 km olan bir yolda aracın hızlı olduğu kanaatiyle sürücüye 2918 sayılı KTK 51/2a veya 51/2-b maddesince kusur verilebilir. Yine kusur dağılımı sürücüye asli, yayaya tali veya her ikisine de eşit miktarda kusur oranı verilebilir. Bunlar kaza tespit tutanağında verilebileceği  gibi mahkemelerde olayın daha detaylı irdelenmesi ile  bilirkişi raporu ile tespit edilmesi gerekir.

Aracımla Yayaya Çarptım Ne Yapabilirim?

Aracı ile yayaya çarpılması durumunda yaya yaralamalı ve ölüm ile karşı karşıya kalması durumunda sürücünün aracı bulunduğu yerde tehlike arzetmeyecek şekilde bırakarak trafik polisinin gelmesini bekleyecektir.

Trafik polisi olay ile ilgili araştırma, tespit ve soruşturma yapacaktır. Ancak taraflar, ister sürücü ister yaya kendisi ve tanıdıkları olayla ilgili belge, bilgi vb. yerli yerinde tespit edilmesi ve toplanmasını sağlamalıdır. Bunu için kolluğun gözünden çok şey kaçar. Bunu sizin kendiniz bulmanız gerekebilir. Bunlar ileriki aşamada bilirkişi raporu ile tespit edilmesini sağlayacaktır.

Haklı olduğunuzu trafik ve mahalli polis tespitleri ile çok zaman ispatlanamaz. Örneğin yayanın kırmızı ışıkta veya aracın kırmızı ışıkta geçtiğini polis tespit etmesi çok zordur. Polis kaza sonrası olay yerine gelir ve mevcut durumu tespit eder. İşte siz burada kamera görüntülerin kırmızı ışık ihlali olduğu ispatlamanız durumda ihlal eden tarafın kusuru öne çıkacaktır. Polisin, sizin, mahkemenin topladığı deliller ile bilirkişi tarafından tespit edilmesi gerekir.

Yayaya Çarpıp Kaçmanın Cezası

Yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının hepsi adli olarak değerlendirilir. Olay yeri terk edilmez ve tarafların anlaşması beklenmez. Trafik zabıtası olay yeri tespitleri yapar. Trafik kazası tespit tutanağı düzenlenir ve olay ile ilgili tespitler yapılır.

Trafik zabıtası tespit ettiği duruma göre idari para cezası tutanağı düzenler. Hastane kayıtlarında yaralamalı trafik kazası geçtiyse konuyla ilgili dosyanız bölge polis merkezinde mevcuttur. Siz kaza raporuyla birlikte mutlaka şikayetçi olunuz. Bilirkişi tarafından tespit edilen kusur üzerinden bilirkişi raporu ile bunun maddi – manevi tazminatı ve hasar ve hasar miktarı tespit edilir.

Ayrıca olay adli ve hukuki olduğundan savcılık ve mahkeme aşamaları başlar. Yine sigorta alacak davaları işler. Burada tarafların kusur ve kusursuzluklarının belirlenmesi önemlidir.

Bunlar bilirkişi raporu ile tespit edilir. Öncelikle tarafların kusurları belirlenir. Bu kusur durumlarına göre adli cezalandırılır. Bu adli cezanın para cezasına çevrilmesi mümkündür. Ayrıca keşif, ile tespit edilen kusur üzerinden yine inceleme ile bunun maddi – manevi tazminatı ve hasar ve hasar miktarı tespit edilir.

Diğer Alanlarda Verdiğimiz Hizmetler İçin

Görüntü, Video ve Ses İnceleme

Yazı, İmza İnceleme ve Evrakta Sahtecilik İnceleme

Bilişim Suçları İnceleme

Trafik Kazası İncelemesi

 

Bu alanlarda bilirkişi, kriminal inceleme, uzman görüşü hizmeti verilmektedir.İletişim bölümünden bizi arayarak bilgi alabilirsiniz.

Bilirkisiraporlari.com da yayınlamakta olan her makale kurucu bilirkişilerimiz tarafından yazılmış olup yayınlanmış eserlerden oluşmaktır. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında korunmaktadır. İzinsiz kopyalanması yasaktır.