0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Olay Yeri Güvenliğini Etkileyen Faktörler

OLAY YERİNİ KİMLERE VE NELERE KARŞI KORUMA

Bu aşamada olayın genel bütünlüğü içinde ilk ekibin olaya el koyması çok önemlidir. Olay yerini yönetmek, görev dağılımı yapmak, olayla ilgili ekiplerin kendi aralarında ve diğer birimlerle işbirliği ve eşgüdümünü sağlamak ekip, amirleri ve soruşturma sorumlusunun en önemli görevidir. Olay yerini;

Kendinden; olay yerine girmesi, bilinçsiz davranışları vb.

İnsan unsurlarına karşı; olay yeri sakinleri sahipleri, meraklılar, basın mensupları, olayla ilgili(mağdur, şüpheli, sanık) olanlar,

Araç trafiğine karşı; olay mahalli araç trafiğine açık ise (yol, otopark vb),

Dış etkenlere karşı; (hava şartlarına, arızalara karşı),

Olay yerinde görev alan ilk yardım, arıza vb. gibi görevlilerden,

Kolluk görevlisi olan ama yetkili olmayan kişilerden
3. OLAY YERİ GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Hava şartları; kapalı alanlarda kapı ve pencere kapatılarak önlem alınır. Açık alanlarda olay yerini bir an önce incelenmesi gerekir. Rüzgar; delilleri olay yerinden uzaklaştırır, yerini değiştirir. Önlemek için nesnelerin üzerine ağırlık konulması veya etkilenmeyecekleri kapalı vb. alanlara götürülmesi. Sel vb. etkileyeceği nesneler içinde aynı uygulama(kanlı peçeteyi selin götürmesi) yapılmalıdır. Yağmurun etkileyeceği nesneleri korumak için naylon, şemsiye(masa, sandalye üzerinde ayak izi) ile üzerini kapatılarak korunur.

Mağdur, maktul, tanık ve yakınları; bunlar olay anında veya daha sonra olay yerinde bulunabilirler. Olayın şoku üzerlerinde olup kurallara uymazlar. Örneğin; olay yerinde bulunan maktulu görmek isterler. Olay yeri korunmasında yetkililere yardımcı olma bilinde olamazlar. Görevliler bunları aşırı zor kullanmadan olay yeriden çıkarmaları veya olay yerine girmelerine izin vermezler.

Şüpheli ve işbirlikçiler; olayın faili olan ve onun yakınları olay yerinden kaçmak ve bunu yaparken olay yerindeki suç aletlerini veya kendilerini ele verecek bulguları yok etmek, almak isterler. Bunlar yardımcı olmak maksadı ile gelip bu davranışlarda bulunmaları mümkündür.

Basın mensupları; işleri haberciliktir ancak canlı ve kanlı haber yapabilmek için olay yerinin merkezine kadar gelirler. Maktulun yüzünden görüntü almak için cesedi ters çevirmeleri mümkündür. Basın mensupları kesinlikle olay yerine alınmamalıdır.

Meraklı kalabalık ve ilgisiz kişiler; olayın öğrenilmesi ile bir çok kişi seyretmek amaçlı olay yerine gelirler. Belirli bir alanda muhafaza edilmezlerse olay yeri merkezine kadar gelirler. Bilinçsizce olaya müdahale ederler. Olay yeri koruma işlemeni geniş bir alan yapılması gerekir.

Fırsatçılar (yankesiciler vb.); meraklı kalabalıkla beraber olay yerine belirli amaçlarla gelenler olur. Yaralıyı ambulansa taşınmasına yardım ederken aynı zamanda yaralının cüzdanını alması, olay yerinde bulunan kıymetli eşyaların çalınması mümkündür(çanta, telefon).

Görevli olmayan personel; olay yerinde tesadüfen bulunan polisin sorumluğu görevli polisin sorumluluğu gibi değildir. Olay sonuna kadar bulunmaz, evraklarda adı ve imzası bulunmaz. Bunun için olay yerinde hassas davranması beklenemez. Bu durumda olan personel ilk ekip olarak ilk anda görev yapmalı. Daha sonra görev yapmamalıdır(yıllık iznini kadrosunun olduğu başka bir ilde geçirmekte olan olay yeri inceleme uzmanı tesadüfen karşılaştığı olaya müdahale etmesi vb.)

Görevli olup, yetkili olmayan personel; olay yerinde ilk kip olarak görevli olan personelin olay yeri inceleme gibi uzmanlığı olmayan alanlara müdahale etmesi.

Uzman hataları; konusu ile görevi yapan görevlilerin olay, olay yerine ve kendi durumlarından kaynaklanan hatalar yapması mümkündür. Bu olay yerinde bulunan tüm birimler için mümkündür. Özellikle olay yerini incelemekle görevli uzmanlar dikkatli olmalıdırlar.