0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Araç Sovtaj Değeri Nedir?

Araç Sovtaj Değeri Nedir?

Kaza neticesinde pert total işlemi uygulanan aracın kaza tarihi itibari ile piyasa rayiç bedeli kasko sigortası tarafından karşılanır.Kasko sigortası tarafından bedeli ödenen pert araç ise kasko şirketinin mülkiyetine geçer. Kasko şirketi rayiç piyasa değerini ödeyerek kendisine geçen pert total işlemi uygulanan aracı satışa çıkararak aracın bu şekilde satılmasında dolayı bir gelir elde eder ve sigortalıya ödediği tazminat miktarının bir kısmını bu satıştan çıkararak zararını azaltır.İşte sigorta şirketi tarafından yapılan bu satışa istinaden elde edilen gelire aracın SOVTAJ değeri denir.

Uygulamada bazı kasko şirketleri büyük bir kısmı hasara uğrayan ya da pert total işlemi yapılan araç sahiplerine aracın rayiç piyasa değerini ve aracın sovtaj değerini ayrı ayrı hesaplayarak araç sahibine bildirmekte ve aracın araç sahibinde kalmasına karşılık aracın rayiç piyasa değerinden sovtaj değeri düşüldükten sonra kalan miktarı sigortalıya ödemektedir. Sovtaj değeri düşülmeden kasko şirketi tarafından sigortalıya aracın rayiç piyasa değerinin ödenmesi halinde ise kasko şirketi sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre araç sahibinden aracından sovtaj değerini talep edebileceğinin kabulü gerekir.

Diğer tüm dava, hukuki yardım talep ve takip işlerinde olduğu gibi araç değer kaybının talebi için açılacak dava ve diğer tüm hukuki işlemlerin avukatlar tarafından yapılması gerekmekte olup bir takım aracı şirketlerin avukat adına iş alması veya avukatın yapacağı işlemleri araç sahibi adına yapması kanuna aykırı olup cezai yaptırımı vardır. Bu sebeple ileride mağduriyet yaşamamanız için dava ve hukuki yardım ve taleplerinizi avukatlar aracılığı ile yapınız. İş takipçiliği yaparak vatandaşlarımızın mağduriyetine sebep veren kişi ve şirketlere itibar etmeyiniz.