0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Açığa İmzanın Kötüye Kullanımı – Bilirkişi Raporu

TEFECİLİK YAPMAK, AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI

BİLİRKİŞİYE VERİLEN GÖREV

Asliye Ceza Mahkemesinin ……. Esas No.lu dosyasında dosya tarafıma tevdi edilerek, 2010 yılı Ekim ve Kasım ayları içerisinde … ve …’ın, … ’dan 14.700 TL borç para almaları neticesinde …’ın bu paraya faiz işlettiğinin kabulü ve rizaya aykırı olarak doldurulan senet bedelinin açığa imzanın kötüye kullanılması suçunu oluşturduğu ve gerçekleştirdiği eylemin tefecilik suçu kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğinin tespiti hususunda rapor aldırılması talep edilmiştir.

Bilirkişi olarak seçilmem nedeniyle, usulüne uygun olarak yemin yaptırılmış, tarafima tevdi edilen dosya içeriğine göre dosya üzerinde gerekli incelemeler yapılmış olup hazırlanan raporumuz aşağıda arz edilmiştir.

DELİLLER VE TESPİTLER

Dosya kapsamında yapılan tetkik neticesinde;

1) 10.11.2014 tarihli Müşteki İfade Alma Tutanağında …’ın Beyanında Şüpheli

…’1 yakın köylüsü olarak tanıdığını, bu kişinin daha önceden Fıstık Halinde iş yeri sahibi olduğunu, işleri bozulması sebebi ile daha sonra iş yerini kapattığını, …’dan 2011 Ekim ayında fıstık halinde ki iş yerinden 14.700 TL borç para aldığını ve bu parayı 1 yıl sonra 30.000 TL olarak vereceğini ve bunun karşılığında 12.10.2012 tarihinde boş senede imza attığını, bu şekilde şahıstan faizle para aldığını, …in aynı senede kefil olarak imza attığını ve imza attığında senedin alacak ve alacaklı kişi kısmının boş olduğunu, kendisinin borcu olan paraya karşılık ayrı ayrı zamanlarda elden 17.500 TL verdiğini, kalan paranın 12.500 TL olduğunu ancak …in kendisinin haberi olmadan senedi … İcra Müdürlüğünün …/…E. sayılı dosya üzerinde tahsil etmek için kendisini icraya verdiğini, kendisinin bu icra olayını ve senetteki boş alanın 26.000 TL olarak doldurulduğunu ve bu durumu kendisine tebligat gelince öğrendiğini, kendisinin sözlü olarak yapılan anlaşmada kalan borcunun 12.500 TL olduğunu ve bu konuşmayı …in kardeşi …’ın … ‘te bulunan evinde yaptıklarını, bu olaya

…ve … ‘ın şahit olduğunu, senedi boş imzalı olarak ‘a verdikleri sırada yanlarında kimsenin olmadığını, sadece 3 kişi olduklarını ve … çalışanın da olmadığını, belirtilen tanıkların faizle borç para almaya şahit olduklarını, bu şahitlere sorulduğunda aralarında geçen konuşmayı söyleyeceklerini, senedi kendisi bilgisi dışında dolduran dan davacı ve şikayetçi olduğunu belirterek mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir.

2) 25.02.2015 tarihli Müşteki İfade Alma Tutanağında … beyanında;

ile fıstık alım satım işi yapmadıklarını, arkadaşı …’ın şahsa bir miktar borcu olduğunu, 2010 yılı Ekim ya da Kasım ayı içinde …’ın ofisine gittiklerini, kendisinin kefil olduğunu, …’ın …’dan 14.700 TL borç aldığını ve karşılığında 8 ay sonra ödenmek üzere 24.950 TL bedelli doldurulmuş senedi …’a verdiklerini, kendisinin de kefil olarak imza attığını ancak 8 ay sonra parayı ödeyemediklerini, bu tarihten 1 yıl sonraya karşılık gelecek şekilde toplam 30.000 TL ödeme karşılığında açık senet verdiklerini, senedi boş olarak imzaladıklarını, suça konu olan kriminal raporunda belirtilen senedin 2. senet olduğunu, ilk senedi …’ın yırttığını söylediğini ancak kendi gözü önünde yırtmadığını, ilk senetle ilgili icra takibi geçirmediklerini ve bu yüzden yırttığını düşündüklerini, alınan para sırasında …’in kendilerine hitaben “2010 yılında fıstığın kilogramı 10 TL, ben size 1470 kg fistik üzerinden 14.700 TL fistik sattım. 2011 yılı Kasım ayında 30.000 TL olarak bana ödeme yapacaksınız” dediğini ancak 2011 yılında fıstığın ne kadar olacağını bilmelerinin mümkün olmadığını, bu parayı alırken de fıstık alım satımı yapmadıklarını, kendine göre …’ın fistik hesabına göre 14.700 TL verdiğini, aralarında sözleşme yapmadıklarını, daha sonra kefil olarak 2011 yılı Kasım ayında 15.000 TL’sini Şubesinden kredi kullanarak şüpheliye elden teslim ettiğini, 2013 yılı Kasım ayında 2.500 TL parayı yine elden teslim ettiğini, …’ın doğruyu söylemediğini, …’ın hayali bir şekilde fıstık hesabı yaptığını, dosyadaki tanıklar huzurunda da 17.500 TL para aldığını …’ın beyan ettiğini, aldıkları borcun çok üzerinde senedi bedelle doldurduğunu ve açığa imzalarını kötüye kullandığını beyan ederek …’dan şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.

3) 23.12.2014 tarihli Müşteki İfade Alma Tutanağında …’ın beyanında;

Kendisine gösterilen senet üzerindeki suça konu senet üzerindeki 2. ciranta imzasının kendisine ait olduğunu, adı ve soyadının yazılı bulunduğu … el yazısının kendisine ait olduğunu ve sağ eli ile yazdığını, ismini yazmasının sebebinin avukata verip ciro etmek için kendisinin yazdığını, ‘in kendisinden 2 sene önce borç istediğini …’a nakit 20.000 TL borç verdiğini ve bu parayı ilçesinde bulunan …’ın evinde yalnız oldukları sırada …’ın senedin üzeri yazılı bir şekilde kendisine verdiğini, senet üzerindeki diğer imza ve yazıların kendisine ait olmadığını, müştekiler … ve …ile herhangi bir alacak ilişkisinin olmadığını, ayrıca senedin üzerinde yazılı bulunan 1. ciranta olarak ve altında bulunan imzanın ve altındaki TC kimlik numarası yazılarının … in kendisine senedi verirken avukatı huzurunda imzalayarak elden verdiğini beyan etmiştir.

4) 15.12.2014 tarihli bilgi alma tutanağında …in beyanında; …’ın kardeşi …’ın evinde tarihini tam olarak hatırlayamadığı bir zamanda

…, …, …ve …’ın birlikte toplanarak konuştukların, konunun ise …’ın alacağı olan 30.000 TL para olduğunu, bu toplantı sırasında …’in …’a hitaben “…’a açık olarak senet verdiğini, bu senede kefil olduğunu, …’a elden 17.500 TL para verdiğini ve geriye 12.500 TL kaldığını “söylediğini, …’ın bu sözlerini …’ın doğruladığını, kalan paranin ise 2015 yılı Nisan ayında tarafından ödeneceği konusunda anlaştıklarını, …’ın …a senedi niçin icraya verdin sorusunu yöneltmesi üzerine; …’ın …’a borcu olduğu için icraya verdiğini sözlü olarak belirttiğini beyan etmiştir.

5) 15.12.2014 tarihli bilgi alma tutanağında …in beyanında; …’ın kardeşi …’ın evinde tarihini tam olarak hatırlayamadığı bir zamanda …,

…ve …’ın birlikte toplanarak konuştuklarını, konunun ise … in alacağı olan 30.000 TL para olduğunu, bu toplantı sırasında …’ın …’a hitaben “… a açık olarak senet verdiğini, bu senede kefil olduğunu, …’a elden 17.500 TL para verdiğini ve geriye 12.500 TL kaldığını” söylediğini, … in bu sözlerini …’ın doğruladığını, kalan paranın ise 2015 yılı Nisan ayında … tarafından ödeneceği konusunda anlaştıklarını, …’ın … a senedi niçin icraya verdin sorusunu yöneltmesi üzerine; İbrahim …’ın olduğu için icraya verdiğini sözlü olarak belirttiğini beyan etmiştir.

6) 15.12.2014 tarihli bilgi alma tutanağında …in beyanında; …’ın kardeşi …’ın evinde tarihini tam olarak hatırlayamadığı bir zamanda

’ın birlikte toplanarak konuştuklarını, konunun ise …’ın alacağı olan 30.000 TL para olduğunu, bu toplantı sırasında …’ın …’a hitaben” … a açık olarak senet verdiğini, bu senede kefil olduğunu, …’a elden 17.500 TL para verdiğini ve geriye 12.500 TL kaldığını” söylediğini, ‘in bu sözlerini ‘ın doğruladığını, kalan paranin ise 2015 yılı Nisan ayında … tarafından ödeneceği konusunda anlaştıklarını, …’ın … a senedi niçin icraya verdin sorusunu yöneltmesi üzerine; …’ın …’a borcu olduğu için icraya verdiğini sözlü olarak belirttiğini beyan etmiştir.

…’a borcu

…ve

7) 15.12.2014 tarihli bilgi alma tutanağında

… in beyanında; …’ın kardeşi …’ın evinde tarihini tam olarak hatırlayamadığı bir zamanda

…ve ..’ın birlikte toplanarak konuştuklarını, konunun ise ..in alacağı olan 30.000 TL para olduğunu, bu toplantı sırasında …’ın …’a hitaben” … a açık olarak senet verdiğini, bu senede kefil olduğunu, .’a elden 17.500 TL para verdiğini ve geriye 12.500 TL kaldığını “söylediğini, …’ın bu sözlerini …’ın doğruladığını, kalan paranin ise 2015 yılı Nisan ayında … tarafından ödeneceği konusunda anlaştıklarını, …’ın …a senedi niçin icraya verdin sorusunu yöneltmesi üzerine; ….’ın …’a borcu olduğu için icraya verdiğini sözlü olarak belirttiğini beyan etmiştir.

8) Adana Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün 16.02.2015 tarihli uzmanlık raporu incelemesi sonucunda; Senedin ön yüzündeki ödeyecek 12.10.2012, 26.000 TL, 12 Ekim 2012, …, yirmi altı bin, m, nakden, …)…; senedin arka yüzündeki …. … ibareleri birinci ciranta yazıları ve birinci ciranta imzasının …’ın elinden çıktığıni, senedin arka yüzündeki … ibareli ikinci ciranta yazısı ve bu yazı altında bulunan ikinci ciranta imzasının .’in elinden çıktığını, senedin ön yüzündeki yazıların … in elinden çıkmadığı, ancak senedin ön yüzündeki . adına atılı bulunan borçlu imzalarınin … ‘ın elinden çıktığının tespit edilmiştir.

9) Kriminal Raporuna İstinaden İfadesi Yeniden Alınan …’ın 25.02.2015 tarihli Şüpheli İfade Alma Tutanağında;

2009 yılında … Fıstık Halinde o tarihte fistik tüccarlığı yaptığını, … ile …birlikte iş yerine geldiklerini, senedin verildiği anda yanlarında kimse olmadığını ve sadece üç kişi olduğunu, kendisinden toplamda veresiye aldıkları fıstık karşılığında boş senede imza atıp verdiklerini, müştekilerin kendi isimlerini yazarak senedi imzaladıklarını, senedin üzerindeki tediye tarihi, senet bedeli, kimin borçlandığı ve satış bedeli kısmının boş olduğunu, senedi arka yüzünde bulunan … ismi ve altındaki imzayı, senedi ikinci ciranta …’a elden verdiği sırada imzalayıp verdiğini, senedin düzenlendiği tarihte kendisinin de senedi ciranta olarak imzalamadığını, 2009 yılında fıstığı müştekilere veresiye olarak verdiği sırada fıstığın tonu yani 1000 kg ağırlığındaki fıstığın 6.000TL – 12.000 TL olarak piyasada satıldığını, 2015 tarihi itibarı ile çiğ fıstığın 1000 kg’si 22.000 TL civarında olduğunu, anlaşma gereği müştekilerin fıstığı veresiye aldıklarını, fıstığın tamamını 2 farklı tarihte teslim ettiğini ve makbuzların fotokopilerinin kendinde olduğunu, makbuz asıllarının ise müştekilerde olduğunu, tahmini olarak fistiğın yarısını 2009 yılının 6-7. ayında teslim ettiğini, fıstığın diğer yarısını ise 2010 yılınin 10. ayında teslim ettiğini, müştekilerle anlaşma gereği fıstık bedelini 2010 yılı içinde ödeyeceklerini fakat 2010 yılı içinde hiç ödeme yapılmadığını, kendisinden 1 yılda daha süre istediklerini fakat 2011 yılında da hiç ödeme yapılmadığını, kendisinin fıstık tüccarlığından tahminen 2013 yılında ayrıldığın, iş yerini kapatmadan önce 2013 yılında 12.500 TL müştekilerin ödeme yaptığını ve yanlarında kimse olmadığını, …’a borcu olması sebebi ile senedin üzerini doldurarak senet bedel kısmı için 26.000 TL yazarak senedi ciro ettikten sonra diğer şüpheli …’a verdiğini, …’ın senetteki borç ilişkisinden haberi olmadığını, senedi dolu bir şekilde …’a avukatı aracılığıyla elden teslim ettiğini, senedin üzerindeki yazıları doldurduğu 2014 tarihi itibarıyla fıstıkların serbest piyasada bedeli 50.000 TL – 60.000 TL civarı olduğunu fakat kendisinin bu bedeli yazmadığını,

12.500 TL aldığı paraya ilaveten 26.000 TL bedelli senedi doldurarak diğer şüpheli …’in vekiline verdiği sırada 26.000 TL ilave alacak miktarını hesaplarken satım işlemleri sırasında kendisinin de komisyoncu olarak çalıştığı için müştekilere veresiye verdiği fıstığı da başka kişilerden veresiye alarak müştekilere verdiği için oluşan zararını da hesapladığını, müştekilerin kendisinden veresiye fıstık aldıkları için serbest piyasada oluşan zararı da ilave ederek 5 yılın vade farkını da ekleyerek 26.000 TL kendisine borçlu olduklarını hesapladığını, yani müştekilere 2009 yılında satmış olduğu 2500 kg çiğ fıstığın bedelinin toplamda 38.500 TL olduğunu hesapladığını, bu hesabı yaparken tamamen kendi ticari bilgisine göre hesaplandığını, müştekilerden faizle para almadığıni,

Fıstık Halinde tüccar olarak çalışan isimli kişiden 1400 kg fıstık aldığını, 1100 kg fistığı ise ismini hatırlayamadığı birinden temin ettiğini, bu aracılık faaliyeti karşılığında kendi komisyonun sadece %2 olduğunu, müştekilerin fıstık bedelini ödemedikleri için kendisinin fıstığı aldığı kişilere borcunu ödemek için evini ve arazisini sattığını, kendisinin de mağdur olduğunu, tefecilik yapmadığını ve anlaşmaya aykırı olarak senedi doldurmadığını beyan etmiştir.

10) … Cumhuriyet Başsavcılığının ……. no.lu Soruşturma Dosyasının İncelenmesi Sonucunda; Dosyadaki açıklamalar, müşteki, şüpheliler ve tanıkların ifadeleri, kriminal raporu göz önüne alındığında müştekiler …ve …’ın şüpheli … ‘dan 2010 yılı Ekim- Kasım ayları içerisinde 14.700 TL almaları neticesinde şüpheli …’ın paraya karşılık 17.500 TL elden para aldığı, 26.000 TL de açık senedin üzerini müşterilerinin iradelerinin aksine doldurduğu, bu kapsamda 17.500 TL vermiş olduğu borç için toplam 43.500 TL müştekileri borçlu çıkardığı, bu aradaki farkın faiz olarak nitelendirilmesi ve şüpheli …’ın tefecilik suçu işlediğinin kabulü gerektiği, rizaya aykırı olarak anlaşmanın çok üstünde doldurulan 26.000 TL senet bedelinin ise TCK 209. maddedeki açığa imzanın kötüye kullanılması suçunu oluşturduğunu, kamu adına dava açılması iddia ve talep etmiştir.

DOSYANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Müşteki ve şüpheliler arasında fistik ticaretinden kaynaklanan ticari bir ilişkinin olduğu, bu ticari ilişkiye dayalı olarak kendi aralarında ticari ilişkiye konu olan Antepfıstığının fiyatlarındaki yükselmeden kaynaklanan bir fiyat farkının tespiti mümkün değil ise de 08.12.2015 tarihinde sayın bilirkişi cin raporu incelendiğinde satışın olduğu iddia edilen dönemlerdeki fistik bedelleri ile talep edilen bedellerin birbirinden farklı olduğu,

Her ne kadar bu alışverişi iki tarafın anlaşmasıyla kamuoyunda açık senet olarak işleme tabi tutulan işlem olarak değerlendirsek de mali yönden dava konusu bu alış verişi belgeleyen bir makbuz dışında herhangi bir belgenin olmadığı,

Sanığın, dosya içerisinde mevcut Vergi Dairesi’nde e vergi kimlik numarası ile faaliyet gösterdiği Küçük ve orta ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığının 19.08.2015 tarih ve 8001 sayılı yazı eki ve evrakları incelendiğinde; inceleme talep edilen hususun senet tefeciliği olduğu belirtilerek inceleme talebinin iade edilmesi gerektiğine karar verildiği,

Sanığın 2009 yılı ve 2010 yıllarında fıstık alış ve satışı yapılmadan varmış gibi iki defa komisyon ve faiz karşılığı müşterilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için nakit para verdiği ve karşılığında belirtilen tutarda fatura düzenlediği,

Sanığın mal veya hizmet satışı yapmadan müştekilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için faizi ile para vermesi eyleminin kazanç elde etmek amacıyla ödünç para niteliğinde olduğu ve bu nedenle eyleminin tefecilik suçunu oluşturduğu, sanığın aynı suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla kez bu şekilde nakit para verdiğinin anlaşıldığı, bu nedenle hakkında TCK 43/1-2 maddelerinin uygulama şartlarının oluşup oluşmadığının takdirinin sayın mahkemenize ait olduğu,

Yine sanığın ikrarı ve kriminal raporu birlikte değerlendirildiğinde senedin sanık tarafından doldurulduğu tespit edilmiş olup bu konu da kanunun açık maddesi gereği takibe hazır olarak doldurulup kullanılmak üzere teslim olunan imzalı veya kısmen tamamen boş bir kağıda, verilme nedeninden farklı bir şekilde dolduran sanığın açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçunu işlediği tespit edilmiştir.

Açıklamalar doğrultusunda sanığın mal veya hizmet satışı yapmadan müştekilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için faiz ve komisyon karşılığı çekim yaptırdığı tespit edilmiş olup, sanığın bu eyleminin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun tefecilik ile ilgili 241. maddesi kapsamında sayılması gerektiği ve sanık tarafından doldurulduğu tespit edilmiş olan senedin takibe hazır olarak doldurulup kullanılmak üzere teslim olunan imzalı veya kısmen tamamen boş bir kağıda, verilme nedeninden farklı bir şekilde dolduran sanığın açığa atılan imzanın kötüye kullanılması kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim.

SONUÇ Vergi Dairesi’nde c vergi kimlik numarası ile gelir vergisi mükellefi bulunan;

Hakkında Tefecilik Yapmak/Açığa Atılan İmzayı kötüye Kullanılmaktan dolayı mal veya hizmet alışı veya satışı yaptığı, mal veya hizmet satışı müştekilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için komisyon karşılığı mal veya hizmet satışı yapmadan para alışverişi yapıldığı ve yine müştekiler tarafından verilen çekin sonradan doldurulması ile açığa atılan imzanın kötüye kullanıldığı tespit edilmiş olup;

Açıklama doğrultusunda faiz veya başka bir namla da olsa kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para verilmesi ile ilgili 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 241. maddesinde belirtilen Tefecilik suçu kapsamına girdiği kanaatinde olduğunu belirtir,

Takdiri mahkemenize ait olmak üzere saygılarımla arz ederim. 05.01.2016