0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Olay Yerinde İlk Ekip ve Sorumlulukları

OLAY YERİNDE İLK EKİP VE SORUMLULUKLARI

Olay yerine ilk intikal edenin(ekibini) çok önemli görevler beklemektedir.

Burada olay henüz yeni işlenmektedir, işlenmeye devam edilmektedir ya da henüz işlenmiştir.

Suç faili olay yerindedir veya kaçmaktadır ya da vatandaşlar tarafından suç aleti ile birlikte yakalanmıştır

Yaralılar henüz olay yerindedir veya hastaneye yeni götürülmektedirler ya da götürülmeyi beklemektedirler.

Suç delillerinin tamamı canlıdır ve olay yerindedir. Sıralanan bu önemli hususlar suçun aydınlanması açısından çok önemlidir. Bu sebeple olay yerine ilk giden ekibin büyük sorumlulukları bulunur. Burada görevin bilinçli ve doğru yapılması yada yapılmaması soruşturmanın sonucunu olumlu veya olumsuz etkileyeceği muhakkaktır.

Olay yerinde hazırlıklı olunmalı, bir çok olumsuz unsurlarla karşılaşılabilir. Özellikle olay yeri yeterli şekilde korunamaz ise deliller kaybolabilir, hasara uğrayabilir. Suç faillerinin yakalanması imkan dahilinde iken bu fırsat kaçırılabilir. Olayın aydınlatılmasında önemli rol oynayabilecek tanıklar tespit edilmeyebilir. Bu yönleri ile olay yerine giderken hazırlıklı olunması, süratli gidilmesi ve plan yapılması gerekir.

Olay yerinde deliller korunurken fark edilenler bozulmalara karşı işaretlenmesi yapılır, örneğin kan lekesi olay yerinde görülüyor ama bu arada ilk yardım vb yapılırken fark edilip bozulmaması için.

Olay yerinde acil yapılması gerekenlere kimse engel olamaz(kurtarma, ilk yardım). Ancak yapılan işlemlerin sağlıklı ve etrafa en az zarar vererek şekilde yapılmasına dikkat edilmelidir. Görevliler olay yerenin bozulmaması hususunda hassa davranmaya bilirler ancak görevli bu konuların hasiyetini bildiği için onları yönlendirici olmalıdır.

Nesne üzerine ne tür bir işaretin konulacağı bazı faktörlere bağlıdır; nesnenin büyüklüğü, fiziksel yapısı (örnek, katı ya da sıvı), değeri ve benzer nesnelerin sayısı. Fakat bütün deliller üzerine çeşitli işaretler yazılacak kadar geniş olmayabilir. İşaretlenemeyecek kadar küçük deliller bir kutu ya da kap içine konup bu kutunun dışı yüzeyine bu bilgiler yazılmalıdır.

Olay yerini koruma altına alınması adli takibatta delilin kabul edilmesi bakımından oldukça önemlidir. Bir davada yalnızca, olaya ait ve hiçbir dış etkiye maruz kalmamış olduğu anlaşılan nesnelerin delil olarak kullanılmasına izin verilir. Bir kimsenin olay yerine her girişinde bir şeyleri beraberinde getirdiği ve mahalli terk ederken de oradan bir şeyler götürdüğü hiç bir zaman unutulmamalıdır. Buna taşıma kuramı adı verilir. Nesne ya da materyallerin bir yerden diğerine taşınması şüphelilerin hareketlerinin anlaşılmasında yardımcı olur fakat aynı zamanda koruma altına alınmamış bir mahalde de dedektifin doğal bir düşmanıdır.

Olay yerinde delillerin bulunuşlarına göre, yeri değişen(rüzgar, akıntı su, bozulabilen yağmurla, açık havada bozulan), kaybolacak delillerin yerleri tespiti yapılarak kaybolmalarının önlenmesi için yerleri değiştirilebilir. Bazı durumlarda fotoğraflama, çizim vb. işlemlerin yapılması.

Mümkün olduğunca geniş bir güvenlik sağlanır!

Operasyon araçları için park yeri belirlenir

Trafiği düzenleyici tedbirler alınır

Yol değiştirme / yol kapama / el koyma işlemi için gerekli malzeme bulundurulur,

Tahliye için gerekli ekipmanlar bulundurulur,

5.1. İlk Ekip ve Tespitleri

Olay ve olay yeri ile ilgili tespitler görevli ve sorumlu tüm ekipler tarafından yapılmalıdır. Bu kapsamda şu hususların tespit edilmesi gereklidir;

Fail veya tanıklarla ilgili bilgiler, suçun niteliği, (soygun, hırsızlık, ırza geçme/tasaddi), olayın tarihi, saati ve yeri (ayrıntılı), suçun işleniş tarzı, kullanılan malzeme, giriş-çıkış yerleri gibi belirleyici ve ayırt edici faktörler, suç failinin/faillerinin kaç kişi ve kimler olabileceği, olay yerine nasıl geldikleri ve nasıl ayrıldıkları, takip ettikleri istikamet, alışkanlıkları, ruhi yapıları (o suçu işleyebilecek güce, zekaya sahip olup olmadıkları), tanıkların olayla ilgili ifadeleri, mağdur ya da faillerin siyasi, dini veya tarikat durumu, önyargıları, aile çevresi, sosyal tutumları, hobileri, suçu işlemeye uygun kabiliyetleri, imkanları vb.dir.

Mağdura/mağdurlara verilen zararın türü, niteliği ve bunlara ait ayrıntılar, yaş, cinsiyet, medeni durumu, aile bağı, ekonomik ve sosyal şartlar, fiziki, ruhi karakterler, cinsel sapmalar, şantaj imkanları da dikkate alınması gereken diğer hususlardır.

Suçu işleyenlerin olay yerinde bulunması, olay sonrası polis tarafından yapılan incelemeleri izlemek, elde edilen iz ve deliller hakkında bilgi edinmek ve bazen de ifadeleriyle polisi yanlış yönlendirmek amacıyla olay yerinde bulunabilirler. Fail/Failler mağdurun yakın çevresinden de (akraba, arkadaş vb.) olabilir. Bu nedenle olay yerinde şüphelilerin tespiti aşamasında suçla ilgili yorumlarda bulunan vb. hareket ve tavır sergileyen kişiler tespit edilmelidir.

Bu alanlarda bilirkişi, kriminal inceleme, uzman görüşü hizmeti verilmektedir.İletişim bölümünden bizi arayarak bilgi alabilirsiniz.

Bilirkisiraporlari.com da yayınlamakta olan her makale kurucularımız tarafından yazılmış olup yayınlanmış eserlerden oluşmaktır. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında korunmaktadır. İzinsiz kopyalanması yasaktır.