0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Bilişim Davalarında Bilirkişi

BİLİŞİM DAVALARINDA BİLİRKİŞİ

Bir suç veya hak talep ve kaybı davalarında bilişim sistemlerinin delil özelliğinden dolayı incelenmesi gerekmektedir.

Birinci aşamada bilişim sistemi verilerini tutan kurum (BTK) ve işletmelerden (Turkcell, Turk Telekom, Vodafone) temin edilmektedir. Bunlar; IP, GSM, e-posta. Yine bilişimde kullanılan cihazlar mevcut ise (bilgisayar…) temin edilir.

Bunlarla beraber bilişim delilleri çok kapsamlı olarak karşımıza çıkar. Bilirkişi incelemesi, özellikle kriminal olaylarda çok fonksiyonlu incelenmesi gerekmektedir. Yine tespit edilemeyen  verilerin neden tespit edilemediği belirtilir. Bunların bilirkişi incelemesini ve özellikle sonucu etkileyip etkilemediği belirtilir.

İkinci aşamada tespit edilenler üzerinden bilirkişi raporu gerekçeleri ile yazılır.

Bilişimin teknik yönünden incelenmesi yönünden başka bilişim hizmeti alırken yapılan sözleşmeler ve bunların kimlerin adına bakılması olmalıdır. Örneğin teknik raporda ‘’bilişim tespitleri’’ yapıldı, ancak bu tespitler kimi ilgilendiriyor. Bunun belirlenmesi gerekir.

Yine bilirkişi raporunun hazırlanmasında bilişim hukukuna bakılması gerekir. Her ne kadar hukuki konular savcı ve hakimin konusu olsa da teknik bilgileri, kişi aidiyetini ve buradan olayı analiz edecek şekilde anlatılır.

Çok zaman konu bilişim olmakla beraber diğer uzmanlık alanları da kapsaya bilecektir. Örneğin çocuk porno şüphesi ile yapılan bir incelemede: birincisi bilişim sistemleri yönünden incelenir. İkincisi görüntülerin porno kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, üçüncüsü ise porno görüntüsü olmakla beraber çocuk mu? Yetişkin pornosu mu? Bunların hem ayrı ayrı hem de birlikte tartışılarak bilirkişi raporunun düzenlenmesi gerekir.

Bu anlatılan hususların ayrı ayrı bilirkişi raporu ile düzenlenmesi de uygundur.

Bilişim konularında bilirkişi raporu hazırlamada uzmanın dosyanın tamamını okumalı ve teknik verileri incelemeye dahil ederek iddialara cevap olabilecek şekilde hazırlanmalıdır.