0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Marka ve Patent Davalarında Bilirkişi

MARKA SAHTECİLİĞİNDE BİLİRKİŞİ

Markalar, birbirine benzer ürünler arasında kalite ve değer algısı yoluyla ayrım yapabilmemiz için yaratılırlar. Bir marka bir noktadan sonra belli bir kalite düzeyini simgeler ve tüketiciye aşina gelmeye başlayarak satın alma kararını verilmesini kolaylaştır.

Markanın değerini fırsat bilenler aynı ürünü bilinen orijinal markayı (şekil, isim) sahte olarak kullanılarak çıkar sağlama sıklıkla olmaktadır. Bu tür davalarda bilirkişi raporunun denetiminin yapılabilmesi için taklit ürün ve orijinal ürünün getirtilip dosya içine numunelerinin konulması bu mümkün olmadığı takdirde belge ve fotoğraflarının rapora eklemesi, farklılıkları ve benzerlikleri ile açıklamalıdır (556 Sayılı KHK’ye Aykırılık vb)

Bilirkişi raporunda, marka ihlali ( bulunduğu takdirde orijinal ürün ve Patent Enstitüsü’nden marka tescil belgelerinin onaylı suretleri orijinal ürünün bulunmaması veya temininin mümkün olmaması halinde ise anılan kurumdan marka tescil belgelerinin onaylı suretlerinin incelenmesi tespitlerinin yapılması gerekir (556 Sayılı KHK’ye Aykırılık )

Marka sahteciliğinin çok değişkenliğe bağlı ve her türlü ürün üzerinde inceleme söz konusu olacağından konusunda uzman veya uzmanlar kurulunun bilirkişi raporu hazırlaması gerekir. Ürüne bağlı uzman (sahte saat olayında uzman kim?) ile birlikte sahteliğin detaylarını tespit edebilecek sahtecilik uzmanının Bilirkişi raporu hazırlaması gereklidir.

Marka sahteciliğinin tespitinde ürüne bağlı meslek mensuplarının görev alması dikkate alınmalıdır. Bazı durumlarda melek odaları ve yine gelişmiş meslek laboratuarı veya genel laboratuarın kullanılması dikkate alınmalıdır.

Tüm bunlarla beraber markanın tescil durumu, marka sahteciliğinin boyutu ile hukuki durumlarla tespitleri Bilirkişi raporuna yansımalıdır.

 

MARKA, TASARIM VE PATENT DAVALARI

Patent hakkı sahibinin hukuk mahkemelerinde açabileceği davalar ve talepleri patent hakları tecavüze uğrayan patent sahibi, mahkemelerde dava açarak taleplerde bulunabilir.

Patentten doğan haklara tecavüz fiillerinin durdurulması, patentin hükümsüzlüğü, tasarım hakkına tecavüz sayılan fiiller, tasarım sahibinin hakları, patentin hükümsüzlüğü davaları, franchising sözleşmesi, markanın hükümsüzlüğü davası  gibi davalarda bilirkişi incelemesi ve bilirkişi raporu düzenlenmesi önemlidir.