0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Sigorta ve Kasko Şirketlerinden Araç Değer Kaybının Talep Edilmesi

Sigorta ve Kasko Şirketlerinden Araç Değer Kaybının Talep Edilmesi

Sigorta Şirketlerinin Poliçe Limitleri ile Sorumlu Olması

Dava, trafik kazasından kaynaklanan araç değer kaybı, araç mahrumiyet bedeli ve kazanç kaybından oluşan maddi tazminat istemine ilişkindir.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası; motorlu bir aracın karayolunda işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına neden olması halinde, o aracı işletenin, zarara uğrayan 3. kişilere karşı olan sorumluluğunu belli limitler dahilinde karşılamayı amaçlayan ve yasaca yapılması zorunlu kılınan bir sorumluluk sigortası türü olup, sigorta şirketinin sorumluluğu poliçe limitiyle sınırlıdır. Araç değer kaybınızı sigorta şirketlerinden talep edebileceğiniz yukarıda belirtilmiştir. Ancak burada dikkat edilmesi gerekekn husus sigorta şirketlerinin poliçe limitleri ile sorumlu olmalarıdır. Poliçe limitini aşan zararlar bakımından sürücüye, araç sahibine yahut kendi kasko şirketinize başvurabilirsiniz.

Örneğin; karşı tarafın ZMSS poliçe limiti araç başı 50.000 TL ile sınırlı ise bunun 25.000 TL’si ile aracınızdaki hasar bedeli karşılanmış ise bu durumda aracınızdaki hasardan kaynaklı olarak oluşan araç değer kaybı bedelini ilgili sigortadan kalan 25.000 TL ile sorumlu tutabilirsiniz.Aracınızda kaza sebebi ile 25.000 TL hasar bedeli 35.000 TL ise araç değer kaybının oluşması halinde sigorta şirketi bu iki hasar kaleminin toplamından sigorta poliçe limiti ile sorumlu olacaktır.Poliçe limitini aşan 10.000 TL’lik kısım için sürücü,araç sahibi ya da kasko şirketinizden talep edebilirsiniz.

Yargıtay 17.Hukuk Dairesi 09/12/2019 2017/5583E. 2019/11651K.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına; kazadaki hasardan kaynaklanan araç değer kaybı doğrudan zarar niteliğinde olduğundan, poliçe limitini tüketmemiş olması kaydıyla davalı trafik sigortacısının bu zarardan da sorumlu olmasına;

2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan araç değer kaybı, araç mahrumiyet bedeli ve kazanç kaybından oluşan maddi tazminat istemine ilişkindir.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası; motorlu bir aracın karayolunda işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına neden olması halinde, o aracı işletenin, zarara uğrayan 3. kişilere karşı olan sorumluluğunu belli limitler dahilinde karşılamayı amaçlayan ve yasaca yapılması zorunlu kılınan bir sorumluluk sigortası türü olup, sigorta şirketinin sorumluluğu poliçe limitiyle sınırlıdır.

Kasko Şirketinizden Araç Değer Kaybının Talep Edilmesi

Kazaya birden fazla aracın karışması halinde trafik sigortası sadece kazada kusuru olmayan ya da diğer taraflara göre daha az kusuru olan aracın değer kaybını karşılacak olup diğer araçların(kusurlu olan) değer kayıpları trafik sigortası kapsamında teminat altına alınmamıştır.Yaşanan kazada eğer kusurlu taraf sizseniz bu sefer kaskonuz var ise kasko şirketinize başvurmanız gerekir.Ancak genelde kasko şirketleri onarım nedeni ile ortaya çıkan zararları teminat altına almaz.Araç değer kaybnınızı kasko şirketinizden talep edebilmeniz için şirketle yapmış olduğunuz kasko poliçesinde araç değer kaybı güvencesine de yer vermesi gerekmektedir.

Araç Değer Kaybı Davalarında Zaman Aşımı Süresi

2918 Sayılı Karayolları Trafik kanunun 109/1. Maddesi uyarınca motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar.Aynı  maddenin devamında ise iki yıllık süreye istisna getirilerek Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre, maddi tazminat talepleri için de geçerlidir. denilmiştir.

Bu doğrultuda maddi hasarlı trafik kazalarında zamanaşımı süresi kaza tarihinden itibaren iki yıl iken yaralanmalı ya da ölümlü trafik kazalarında zamanaşımı ceza yargılamasındaki zamanaşımına tabi olup 8 yıldır.Ceza kanunundaki temel dava zamanaşımı süresi geçse bile, ceza davası devam ediyorsa, yani ceza hukukundaki “uzamış dava zamanaşımı” devreye girmişse, ceza davası devam ettiği müddetçe herhangi bir zamanaşımı süresine bağlı olmadan trafik kazası nedeniyle tazminat davası açılabilir.

Av. Musa AVCI