0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Hakaret Davası Nasıl Açılır

Türk Ceza Kanunu’nda Şerefe karşı suçlar başlığı altında belirtilen hüküme göre hakaret bir suçtur. Anayasanın 125. maddesi ve devamında yer alan bu suç son dönemlerde oldukça yaygınlaşmıştır. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan hakaret suçlarına karşılık da hakaret davası açılıp, maddi manevi tazminat talep edilebilir. Hakaret davası nasıl açılır konusu için hakaret kapsamına giren suçların tespit edilmesi gerekmektedir.

Hakaret Suçu Nedir?

Bir kimsenin saygınlığına, onuruna, şerefine, hatıralarına karşı yapılan ve onu rencide edici fiili davranışa hakaret suçu denir. Hakaret suçu, sövmek suretiyle ve somut bir fiil şeklin işlenebilmektedir. Suç olarak kabul edilip hüküm altına alınan hakaret davranışı ile kişilerin saygınlığı, şerefi ve onuru korunmaktadır. Sövmek sebebiyle hakarette, kişiye sözlü, işaretle, yazıyla ya da resimle yapılan hakaretler yer alır. Somut fiil olarak işlenen hakaret suçunda yer ve zaman detayları belirtilerek yapılan hakaretler yer almaktadır.

Şikayete bağlı bir suç olan hakaret suçu için mağdurun 6 ay içerisinde Cumhuriyet Savcılığına bizzat ya da avukatı aracılığıyla başvurması gerekmektedir. İşlenen suçta hafifletici ve ağırlaştırıcı sebepler de göz önüne alınarak en az 3 ay en fazla 2 yıla kadar hapis cezası verilmektedir.

Hakaret Suçunun İspatı

Mağdur kendisine yapılan hakareti whatsapp, mektup, e mail gibi yazışma yollarıyla ispat edebileceği gibi güvenlik kamerası görüntüleri ya da olaya tanık olan kişilerin bayanı ile de ispat yapabilir. Kişinin izni olmadan alınan ses kayıtları, hukuki olarak yeterli kabul edilmese de takdir yetkisi öğretide ya da mahkeme kararındadır.