0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Cinsel İstismar Suçu ve Cezası

Cinsel İstismar Suçu ve Cezası

Cinsel İstismar

Cinsel istismar;

  • 15 yaşını doldurmamış,
  • 15 yaşını doldurmuş olmakla beraber zihni kabiliyetleri gelişmemiş,
  • 15 yaşını doldurmuş çocuklara karşı tehdit, cebir, hile ya da iradeyi sakatlayan farklı bir şekilde herhangi bir cinsel davranış gerçekleştirilmesidir.

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu

Kanunda cinsel istismar suçunun mağduru bakımından yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere üçlü bir ayrım yapılmıştır. Çocuğun cinsel istismarı suçunda cinsel bir davranış göstermek suçun oluşması için yeterlidir. Herhangi bir rıza bulunması suçun oluşumunu engellemez. Çünkü 15 yaşından küçük çocukların veya 15 yaşından büyük olmasına rağmen zihinsel kabiliyetleri gelişmemiş çocukların cinsel ilişki için rıza gösterme ehliyeti yoktur.

15 yaşını doldurmuş çocuğun rızası ile gerçekleştirilen cinsel ilişki, çocuğun cinsel istismarı suçunu değil reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu teşkil eder.

Çocuğun cinsel istismarı suçunda vücut dokunulmazlığının ihlali suçun oluşması bakımından gerekli değildir. Sarkıntılık ya da cinsel taciz niteliğine sahip eylemler çocuğa karşı yapıldığında çocuğun cinsel istismarı suçu gerçekleşmiş olur.

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunun Cezası

Çocukların cinsel istismar edilmesi Türk Ceza Kanunu’nda insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında olduğundan bu suç sebebiyle zamanaşımı süresi işlemez. Suç ne zaman işlenmiş olursa olsun soruşturma ve yargılama yapılır. Bu suçun soruşturulması şikayete bağlı değildir. Savcılık tarafından suç şüphesi öğrenildiğinde resen soruşturma açılır.

Türk Ceza Kanunu madde 103’te çocuğun cinsel istismarı suçunun cezası 8 yıldan 15 yıla kadar hapistir. Suçun mağdurun bedenine organ ya da herhangi bir cisim sokulması sureti ile gerçekleştirilmesi durumunda suçun cezasının alt sınırı 16 yıl hapistir. Suçun cezasının bu kadar yüksek olması genellikle yargılamanın tutuklu yapılmasına neden olmaktadır.

Cinsel İstismarın Sarkıntılık Derecesinde Kalması

Çocuğun cinsel istismarı suçunun sarkıntılık seviyesinde kalması durumunda verilecek ceza 3 yılda 8 yıla kadar hapis cezasıdır. Aradaki ceza miktarının bu kadar yüksek olması suçun tam olarak mı gerçekleşmiş olduğunun yoksa sarkıntılık durumunda mı kaldığının iyi anlaşılmasının önemini gösterir.

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunda Karşılaşılan Durumlar

Mağdurun Yaşında Yanılma: Failin cinsel ilişkiye girdiği sanığın yaşında yanılmasıdır. Bu durumda fail 15 yaşını doldurduğunu düşündüğü biriyle ilişkiye girmiştir. Ancak mağdurun yaşındaki hatanın esaslı ve kabul edilebilir bir hata olması gerekir. Bu durumda faile beraat kararı verilmesi gerekecektir. Mağdurun yaşının araştırılması için öncelikle resmi bir kurumda doğup doğmadığına bakılır. Bu şekilde tespit imkanı olmadığında mağdurun kemik grafileri çektirilmeli, radyoloji uzmanından sağlık kurulu raporu istenmeli ve de Adli Tıp kurumundan görüş alınmalıdır.

Detaylı Olay Yeri İncelemesi: Cinsel istismar suçlarında olay yeri genel olarak gözden uzak, tenha yerlerdir. Durumda tanık bulunması oldukça zordur. Bu nedenle gerek olay yeri gerekse mağdurun vücut muayenesinin hassasiyetle yapılması gerekir. Failin olay yeri ve mağdurun üzerinde bırakmış olabileceği kanıtların toplanabilmesi suçun ispatlanabilmesi açısından gereklidir.

Çocuğun Beyanının Alınabilmesi: Bu süreçte çocuğun beyanının doğru bir şekilde alınabilmesi gerekir. Kanun bu konuya hassasiyetle yaklaşmasına rağmen uygulamada çocuğun beyanının alınması sırasında gereken uzmanların bulunmaması gibi sorunlar ile karşılaşılmaktadır.

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunda Cezanın Ertelenmesi, Adli Para Cezasına Çevrilmesi ve HAGB

Çocuğun cinsel istismarı suçunda verilen hapis cezasının miktarı nedeni ile cezanın ertelenmesi, adli para cezasına çevrilmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması mümkün değildir.