0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Telif Hakları Davalarında Bilirkişi

TELİF HAKLARI DAVALARI

Telif haklarının ihlalinde hukuk ya da ceza davası açılabilir.

Ceza davaları: Kanunda (FSHK) koruma altına alınan fikir ve sanat eserleriyle ilgili manevi, mali veya bağlantılı hakların ihlal edilmesinde:

 • Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleme, temsil etme, çoğaltma, değiştirme, dağıtma, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletme ve yayımlama
 • Hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz etme, satma, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayma, ticarî amaçla satın alma, ithal veya ihraç etme, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulundurma ya da depolama,
 • Başkasına ait esere, kendi eseri olarak ad koyma,
 • Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunma,
 • Hak sahibi kişilerin izni olmaksızın, alenileşmemiş bir eserin muhtevası hakkında kamuya açıklamada bulunma,
 • Bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösterme,
 • Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı, tanınmış bir başkasının adını kullanarak çoğaltma, dağıtma, yayma veya yayımlama,
 • Bir bilgisayar programının hukuka aykırı olarak çoğaltılmasının önüne geçmek amacıyla oluşturulmuş ilave programları etkisiz kılmaya yönelik program veya teknik donanımları üretme, satışa arz etme, satan veya kişisel kullanım amacı dışında elinde bulundurma
 • FSEK 81. madde’de ayrıntıları ile sayılan bandrole ilişkin kurallara aykırı hareket etme.

Bunların tespiti bilirkişi yapılarak ve bilirkişi raporu düzenlenerek yapılır.

 

 

Hukuk Davaları : Manevi ve mali haklara tecavüzün varlığı halinde

 • Tecavüzün men´i (önlenmesi) davası
 • Tazminat davaları

Tazminat olarak manevi ve maddi tazminat talepleri söz konusu olabilir. Bunların tespiti bilirkişi incelemesi yapılarak ve bilirkişi raporu düzenlenerek yapılır.