0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

İkame Araç Bedeli Nasıl Hesaplanır ?

İkame Araç Bedeli (Araçtan Yoksun Kalma Tazminatı ) Nasıl Hesaplanır ?

İkame Araç Bedeli Davası

İkame araç bedeli bilirkişi marifetiyle piyasa şartları doğrultusunda hesaplanır.Bilirkişi tarafından araç ikame bedelinin hesaplandıktan sonra; kişinin aracını kullanamadığı döneme ilişkin olarak aracı kullansa idi yapacağı bakım giderleri, amortisman vs. tasarruf ettiği miktarların da hesaplanarak araç ikame bedelinden düşüldükten sonra kalanm miktar üzerinden hüküm kurulması gerekmektedir. Yine sigorta şirketi tarafından ilgili kişiye poliçe teminatı kapsamında ikame araç sağlanılmış ise sigorta şirketi tarafından sağlanan ikame araç süresinin de ikame araç bedelinden düşülmesi gerekmektedir

Araçtan yoksun kalma(mahrumiyet) tazminatı, hasar gören aracın günlük ikame araç bedeli ile ( araç kiralama bedeli)  onarımda kaldığı gün sayısı çarpılarak hesaplanır.

Örneğin; aracınızın onarım süresi yani kaza tarihinden itibaren sizin fiili kullanımınıza sunulması arasında geçen süre 15 gün ve ikame araç bedeli de günlük 150 TL ise; araç mahrumiyet(yoksun kalma) tazminatı 15*150=2250 TL olarak hesaplanacaktır. Ancak bu hesaptan yukarıda bahsedilen kişinin aracını kullanamadığı döneme ilişkin olarak aracı kullansa idi yapacağı bakım giderleri, amortisman vs. tasarruf ettiği miktarların da hesaplanarak araç ikame bedelinden düşülmesi gerekmektedir.

Av. Musa AVCI