0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Olay Yeri ve Suç, Suçlu Profilleri

3.10. Olay Yeri ve Suç, Suçlu Profilleri

Suç işleyenlerin olay yeri ile yakın irtibatı bulunur. Çok zaman failler sonucu merak ederek olay yerine gelirler ve polisin çalışmalarını kalabalığın içinden izlerler. Polise yardımcı olmak isterler. Kriminal profilleme uzmanlık işidir. Ancak genel polis meslek tecrübesi ve olay yerinde karşılaşacağı durumlar için genel suçlu algılama öncesi ile önlem alması gerekir. Veya polis uygulamalarında failler polis kontrolünden ve sorgusundan geçerler. Bu aşamada bazı suçluların farklı aşırı tepki vb vermeleri ile tespiti mümkün olabilir. Kayseri cinayeti.

Suçlar işlendiklerinde tamamı ile şahsi bir nitelik kazanırlar. Her suçun işlenişinde, onu işleyenin kişiliğine bağlı münferit ve mahsus nitelikler ortaya çıkar. Bunu olay yerinde (suçun işlendiği, mağduru, maktulü, suç eşyasının bulunduğu yerler) görmek mümkün olup suçun nasıl işlendiği, maktulü ile nasıl etkileşim halinde olduğu, suçlunun bedensel, ruhsal kimliği vb hakkında yorum yapma imkanı elde edilir.

Olay yeri bulguları, olay yerinde bırakılan nesneler ve suç fiilinin uygulandığı alanda izler suç ve faili hakkında ipuçları verebilir. İşleniş şekli, geliş-gidiş yollar, kullanılan yöntemler … fail hakkında ipuçları verir.

Olay yerinde inceleme bulguları toplanırken, nasıl bir failin bu suçu işleyebileceği (beden-psikolojik), olay yerinde elde edilen nesneler kişiler hakkında bilgi verir (üzerinden düşen markalı vb eşyalar).

Olay yerinde, olay yeri incelemesi, adli muayene (otopsi), sorgulama yapılırken kurban-saldırgan ve suçun hangi şartlar altında işlendiğini belirleyebilmek için maddi delillerle-olay yerinde (mağdur üzerinde) öfke-nefret, aşk veya korku … gibi soyut güdü bulguları aranır. Özellikle aşırı şiddet içeren suçlarda (cinayet, tecavüz) fail kişiliği (profili) sanık (şüphelileri) azaltmayı ve bu kişinin sorgulamasında bu bilgiler kullanılabilir. Suç davranış profili, suçlu profili özellikle seri suçlarda (tecavüz, öldürme, hırsızlık) pozitif sonuca gidilebilir. Buradan elde edilen bulgular kriminalistik ve sorgulama bulguları ile örtüşmesi gerekir (Zonderman, 2001, s. 141, 147)

Suçlu profili belirlemede bir önemli etkende mağdurun kişiliği ve nasıl öldürüldüğü önemlidir. Özellikle ölüm olayında fail-maktul arasında bağlantı vardır.

Seri cinayetlerde mağdur ile katil arasındaki ilişkinin saptanması fail hakkında ipuçları verir.

Organize olmayan cinayet olay yerleri katilin kurbanı öldürmek istemediğini gösterir, ani öfke veya hatırlama korkusu katili zorlamış veya katil cinnet sırasında rastgele kurbana saldırmıştır.