0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Farklı Alanlarda Olay Yeri Korunması

1. FARKLI ALANLARDA OLAY YERİ KORUNMASI

Olayın türü ve olay yerinin özelliklerine bağlı olarak uygulanacak olan koruma tedbirleri de farklılık arz ederler. Özellikle olay yerinin mekan olarak farklılığı ve aynı olayda birden fazla ve farklı alanların kullanıldığı durumlarda koruma zorlaşır. Bu durumlarda korumanın planlı olarak yapılması çok önemlidir. Koruma tedbirlerinin uygulanması sırasında sadece olay yeri düşünülmemeli ve suçla ilgili tüm nesne ve ipuçları koruma tedbirleri kapsamında değerlendirilmelidir[1].

1.1. Kapalı Alanlar

İkamet ve işyeri olarak kullanılan belirli alanla sınırlı kapalı mekanlardır. Bu tür olay yerleri içeriden olay yerine müdahale olmadığı durumlarda dışarıdan soyutlanır ve girişler (kapı, pencere vb.) ilgisiz kişilerin girmesini engelleyecek şekilde kapatılarak koruma sağlanır.

Olay yerini ve delilleri korumada mümkün olan en uygun ve rahatsızlığı en aza indirecek şekilde çalışmak gerekir. Bulunmaları durumunda mekan sakinlerinin veya diğer görevlilerin olay yerinde gezinmeleri önlenmelidir. Görevli personelin ve mekan sakinlerinin tuvalet, banyo, musluk, telefon vb. mekana ait yer ve nesneleri kullanmaları önlenmelidir.

Kapalı alanlar dış etkenlerden korunması kolay sağlanır. Kapı ve pencereler kapatılarak hava şartlarından ve yabancılardan. Ancak iç etkenlerden kolay etkilenmekte ve korunması zorlaşmaktadır. Mekanı kullananlar ve mekana girenler olay yerini doğrudan bozarlar, yok ederler. Bunun için olay yeri insan unsurundan ayıklanmalıdır.

1.2. Açık Alanlar

Bu tür alanların korunması için daha fazla personele ve dikkatli çalışmaya ihtiyaç vardır. Olay yerindeki deliller hava şartları (yağmur, rüzgar, kar vb.), insanlar (mağdur yakınları, meraklılar, basın vb.) gibi dış etkenlerden kolay etkilenirler. Bu nedenle korunacak alan hemen belirlenerek bu alana girilmesi önlenmelidir. Bunun için yeterli personel ve ikaz malzemesi hemen temin edilmeli, rüzgar vb. etkenlerle yeri değişecek, kaybolabilecek delillerin kaybolması ve değişmeleri gerekli tedbirler alınarak önlenmelidir.

Açık alanlarda meydana gelen olaylar neticesinde iz ve deliller genelde geniş bir alana yayılırlar. Bu nedenle olayın başladığı, devam ettiği ve bittiği yerin çok geniş alanı kapladığı durumlarda olay yeri çok kısa zamanda şeritle çevrilmelidir. Bu alanların birbirinden bağımsız olduğu durumlarda gerekli koruma tedbirlerinin alınabilmesi için her alana yeterli sayıda personel görevlendirilmelidir.

 

[1]        Kaygısız 2003:42, Olay yeri Hizmet İçi Kaynak Kit. 2002:26