0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Bilirkişi Raporuna İtiraz

BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ

Bilirkişi raporu tarafların beklentilerini karşılamayabilir; rapor bir takım eksiklikleri barındırabilir. Böyle bir durumda taraflar başta olmak üzere yargılama makamı da bilirkişi raporuna karşı itiraz yoluna başvurulabilecektir.

Bilirkişi raporuna itiraz sözlü veya yazılı şekilde yapılabilir.

İtiraz Nedenleri

Bilirkişinin o konuda uzman olmadığını, raporun bu sebeple gerçeğe aykırı olduğunu ileri sürüp rapora itiraz edildiği gibi bilirkişinin reddini istemektir.

Bilirkişinin bağımsızlığı veya tarafsızlığına ilişkin bir şüphe varsa, kural olarak bilirkişi raporuna itiraz değil, bilirkişinin reddi yoluna gidilir.

Raporunun, özel ve teknik bilgi bakımından hatalar ve eksiklikler barındırmasıdır. Bu durumda bilirkişiden ek rapor talep edilerek raporda eksik gördükleri hususlarda itiraz edebilecekleri ve belirsizlik gösteren hususlarda açıklama istenir.

Bilirkişinin, raporunu özensiz hazırlaması, kendisini, raporun biçiminde, onun içeriğinde ve hatta kullanılan sözcüklerde gösterebilir

Bilirkişi Raporuna İtiraz Süresi ?

İtiraz Süresi

Hukuk yargısında, taraflar, bilirkişi raporunun kendilerine tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde, raporda eksik gördükleri hususların, bilirkişiye tamamlattırılmasını; belirsizlik gösteren hususlar hakkında ise bilirkişinin açıklama yapmasının sağlanmasını veya yeni bilirkişi atanmasını mahkemeden talep edebilirler.

Ceza yargılamasında ise itiraz süresi, bilirkişiyi görevlendiren mahkeme, hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından takdir edilir.

 

Bilirkişi incelemeleri tamamlandığında, yeni bilirkişi incelemesi yapılması veya itirazların bildirilmesi için istemde bulunabilmelerini sağlamak üzere Cumhuriyet savcısına, katılana, vekiline, şüpheliye veya sanığa, müdafiine veya kanunî temsilciye süre verilir. Bu kişilerin istemleri reddedildiğinde, üç gün içinde bu hususta gerekçeli bir karar verilir (CMK).

Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca süre istenemez (CMK).

Burada dikkat edilecek husus raporu düzenleyenin uzman olması ve raporun ne maksatla istenildiği bilinerek rapor o konuda düzenlenmelidir. bilirkisiraporlari.com sitesinden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

 

Bilirkisiraporlari.com da yayınlamakta olan her makale kurucu bilirkişilerimiz tarafından yazılmış olup yayınlanmış eserlerden oluşmaktır. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında korunmaktadır. İzinsiz kopyalanması yasaktır.