0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Trafik Hukuku ve Trafik Kazalarında Bilirkişi

TRAFİK KAZALARINDA BİLİRKİŞİ RAPORUNUN ÖNEMİ

Trafik Kazaları, sürücü /yaya  veya yolcu  olarak insan, araç ve yol, Çevre  ve meteorolojik koşullar ve daha bir çok etkenlere bağlı yaralama, ölümlü, maddi kayıplara sebep olmaktadır (Trafik Kazaları  ve Bilirkişilik).

Trafik Kazalarının sebep-sonuç ilişkisinin belirlenmesinde bir çok bilim dalı ve tekniğin, en önemlisi trafik mühendisliği – trafik kriminalistiği diyeceğimiz yöntemler analiz edebilmektedir.

Trafik kazlarında bir çok verilerin, olguların, ifadelerin ve en önemlisi de teknik (mühendislik), olay yeri (kriminalistik) ve suç analizinin birlikte değerlendirdiği trafik bilirkişi raporu çözüm bulması mümkündür.

Çok zaman savcılık, mahkeme, sigorta şirketleri beyan veya olay anında trafik polisinin tuttuğu tutanaklara göre sonuca bağlamaktadır. Bu ciddi veya haklı – haksız taraf olarak kabul edemeyeceğiniz sonuçla karşılaşmanız mümkündür. Burada yapacağınız kapsamlı, yeterli  trafik bilirkişi raporunun dosyaya girmesini sağlamak olmalıdır.

Trafik Kazaları  Bilirkişi Raporunda; kazanın, aracın, tafraların, olay yerinin… tüm bulguları incelenip tespit edilmelidir. Özellikle olay yerinin, aracın görülmesi (fotoğraf vb.) gerekir.

 

TRAFİK HUKUKUNDA BİLİRKİŞİ

Türk hukuk sistemimiz bazı konularda bilirkişi raporu alınmasını mecbur görmektedir. Trafik Kazaları da bu tür adli olaylardandır. Olayın Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu, Trafik Kanunu (Yönetmeliği) hükümleri, sürücü /yaya  veya yolcu  olarak insan, araç ve yol, çevre  ve meteorolojik koşulların irdelenmesi ve sonucun tespit edilmesini sağlar.(Trafik Kazaları  ve Bilirkişilik).

Bilirkişi raporu alınmadan veya yeterli seviyede olayı açıklayıcı Bilirkişi Raporu alınmadan yerel mahkemelerde karara bağlanmış dosyaları istinaf ve Yargıtay Mahkemeleri bozmaktadır. Bu denetimi yargı yamaktadır. Davada taraf olan taraflarında kendi adlarına bu denetim ve kontrolleri yapmalıdır.

Vatandaş olarak trafik mühendisliği – trafik kriminalistiği (Trafik Kazaları  ve Bilirkişilik) konularında uzman ve yeterli birimlerden bilirkişi raporu – uzman raporu almak işinizi kolaylaştıracaktır. Yargılamayı hızlandıracak, lehinize olan delillerin tespiti sağlanacaktır.

Trafik Kazaları ile ilgili Teknik Destek Almak İçin Tıklayınız.