0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Blog

Anasayfa » Blog (14. Sayfa )
Nasıl Bilirkişi Olunur ?
Bilirkişi Olmak İstiyorum Bilirkişilik müracaatları ve bilirkişi listelerinin oluşturulması, 01/06/2005 tarih ve 25832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ceza Muhakemesi Kanununa...
Bilirkişi Ücretlendirmesi
Adalet Bakanlığından: HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli...
Bilirkişi Nedir ?
Bilirkişi Nedir ? Bilirkişi: Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde oy ve görüşünü sözlü veya yazılı olarak vermesi...