0505 543 37 42
Sosyal Medya Hesaplarımız

Blog

Anasayfa » Blog (11. Sayfa )
Türkiyede Bilirkişi Hizmeti Verme Yetkisi Olan Kurum ve Kuruluşlar
TÜRKİYEDE BİLİRKİŞİ  HİZMETİ VERME YETKİSİ OLAN KURUM ve KURULUŞLAR Delillerin değerlendirilmesi önemlidir. Sistem birbirini tamamlar ve bütünler halde olmalıdır. Olay yerinde...
Ankara Bilirkişi Hizmeti Veren Yerler
ANKARA BİLİRKİŞİ HİZMETİ VEREN YERLER Bilirkişi niteliği gereği bir çok konuda bilirkişi işinin yapılması gerekmektedir. Kanun ve uygulamada şahıs (gerçek)...
Bilirkişi Raporuna Ek Rapor Desteği
BİLİRKİŞİ RAPORUNA EK RAPOR DESTEĞİ Bilirkişi raporundaki eksiklikler, ek rapor veya açıklamayla giderilemeyecekse, rapor hükme esas almaya tamamen elverişsizse, bilirkişiyi...
İş Mahkemelerinde Bilirkişi Raporu
İŞ MAHKEMELERİNDE BİLİRKİŞİ RAPORU İş hayatında birçok uyuşmazlık ortaya çıkmaktadır. bunlar, uzlaşma, arabulucu veya şahıslar kendi yöntemleri ile çözmesinin yanında...
Ek Bilirkişi Raporu Alınması
EK BİLİRKİŞİ RAPOR ALINMASI Bilirkişiden ek rapor alınması, aynı bilirkişiden, sunduğu görüşte mevcut eksiklikleri tamamlaması veya sunduğu görüş üzerine yöneltilen,...
Bilirkişi Raporuna İtiraz
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ Bilirkişi raporu tarafların beklentilerini karşılamayabilir; rapor bir takım eksiklikleri barındırabilir. Böyle bir durumda taraflar başta olmak üzere...
Bilirkişi Raporunun Davaya Etkisi
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN DAVAYA ETKİSİ Bilirkişi raporu serbestçe değerlendirir. Bilirkişiyi görevlendiren merci, bilirkişinin oy ve görüşü ile bağlı değildir. Delillerin serbestçe...
Bilirkişi Raporu Nasıl Sorgulanır?
Bilirkişi Raporu Sorgulama Bilirkişi raporu ilgili birime (şahıs, savcılık, mahkeme) verilir. Bu makamlarda raporların suretlerini davda taraf olanlara verirler. Şahıs...
Bilirkişi Raporu Nasıl Olmalıdır ?
Bilirkişi Raporu Nasıl Olmalıdır ?   Bilirkişi Raporu Nasıl Olmalıdır ? Bu bilirkişi raporunun bilirkişiyi görevlendiren merci tarafından dikkate alınabilmesi...
Bilirkişi Raporu Kaç Ayda Gelir?
Bilirkişi Raporu Kaç Ayda Gelir ? Bilirkişi Raporu Kaç Ayda Gelir ? Bilirkişinin görev süresi: Bilirkişi, görevlendirmeyi yapan merci tarafından...
Bilirkişi Raporu Nedir ?
  Bilirkişi Raporu Nedir ?     Bilirkişi Raporu Nedir ? Bilirkişi incelemesi modern dünyanın ispat aracıdır. Bilirkişi, bir uyuşmazlığın...
Olay Yerinde Görevliler ve Sorumlulukları
  1. OLAY YERİNDE GÖREVLİLER Suç soruşturmasının en önemli bölümlerinden birisi olay yeri inceleme ve delil toplama sürecidir. Özellikle suç işlenirken...
Kriminal İnceleme Nasıl Yapılır ?
KRİMİNAL İNCELEME NASIL YAPILIR ? İşlenen suçlar neticesinde olay yerinde bırakılan delilleri günümüz, bilimsel ve teknik yöntemleri yardımıyla inceleyip değerlendirerek...
Bilirkişi Başvuru İlanları
        BİLİRKİŞİLİĞE KABULE VE BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN DUYURU Link için Tıklayınız   SAMSUN BİLİRKİŞİLİK...
Bilirkişilik Temel ve Alt Uzmanlık Alanları
              Bilirkişilik Temel ve Alt Uzmanlık Alanları Not:Dosyanın pdf hali ve tamamı sayfanın alt...
Bilirkişilik Başvuru Şartları
BİLİRKİŞİLİĞE KABULE VE BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN DUYURU Bilirkişilik bölge kurulları tarafından 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8 inci...
Cinsel Saldırı Olaylarında Olay Yerinin İncelenmesi
Cinsel Saldırı Olaylarında Olay Yerinin Kriminal Olarak İncelenmesi Cinsel saldırı olaylarında mağdur, şüpheli, sanık ve olay yeri çerçevesinde bulguların bulunması mümkündür....
Havasızlık (Boğulma) Nedeniyle Ölümlerin Kriminal İncelemesi
Havasızlık (Asfiksili) Nedeniyle Ölümlerin Kriminal İncelemesi Bu ölümleri mekanizmalarına göre şöyle sınıflayabiliriz: 1.    Solunum yolundaki engeller (mekanik asfiksi); akciğerlere yeterince...