0505 543 37 42
Sosyal Medya Hesaplarımız

Blog

Anasayfa » Blog (3. Sayfa )
Noterlerin Hukuki Sorumluluğu ve Tazminat Davası
Noterlerin Hukuki Sorumluluğu ve Tazminat Davası Noterler, yaptıkları işlemler dolayısıyla kusursuz sorumluluk hükümlerine tabi olup, yapılan işlemlerden zarar görenlerin notere...
Belirli İş Sözleşmelerinde Kıdem Tazminatı
Belirli İş Sözleşmelerinde Kıdem Tazminatı İşçi ile işveren arasında kurulan belirli süreli iş sözleşmelerinde kıdem tazminatı için işçinin bir takım...
Fazla Çalışma (Mesai) Ücreti
Fazla Çalışma (Mesai) Ücreti Fazla mesai olarak da bilinen fazla çalışma, 4857 sayılı İş Kanunu’nca belirlenen çerçevede ve koşullarda haftalık...
Şufa (Önalım) Hakkı Davası
Şufa (Önalım) Hakkı Davası Şufa (Önalım) hakkı davası genel olarak paylı mülkiyetteki herhangi bir paydaşın, payını üçüncü kişilere satmak istemesi...
Kat Karşılığı (Arsa Payı) İnşaat Sözleşmesi ve Uygulaması
Kat Karşılığı (Arsa Payı) İnşaat Sözleşmesi ve Uygulaması Kat karşılığı inşaat sözleşmesi veya arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi; arsa veya...
Kamulaştırma Nedir? Kamulaştırma Davası ve İşlemleri
Kamulaştırma Nedir? Kamulaştırma Davası ve İşlemleri Kamu yararı gerekçesiyle devlet tarafından, bir kimsenin mülkiyetinde bulunan taşınmazın özel mülkiyetine son verilmesine...
İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası
İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası İzale-i Şuyu davası ile elbirliği ya da paylı mülkiyet ile paydaş taşınır ya da taşınmaz mallara...
Trafik Kazasında Tazminat Davası
Trafik Kazasında Tazminat Davası Trafik kazasında tazminat davası trafik kazası sırasında sorumluluğu olan kişilere karşı açılmış olan bir dava türüdür....
Gayrimenkul  Davalarında Avukatın Önemi
Gayrimenkul Davalarında Avukatın Önemi Gayrimenkul avukatı olarak anılan kişiler gayrimenkul alım satımı veya taşınmazlardan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için çalışan avukatlardır....
El Atmanın Önlenmesi (Müdahalenin Men-i)
El Atmanın Önlenmesi (Müdahalenin Men-i) El atmanın önlenmesi durumu kişinin malına haksız olarak müdahale edilmesi durumunun engellenmesidir. El Atmanın Önlenmesinin...
Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili
Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili Kamulaştırma özel mülkiyete konu olan taşınmaz malların, bütününe ya da bir kısmına kamu yararı amacıyla...
Gayrimenkul (Taşınmaz) Satış Vaadi Sözleşmesi
Gayrimenkul (Taşınmaz) Satış Vaadi Sözleşmesi Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi iki tarafa borç yükleyen, ilerleyen bir zamanda taşınmazın devrini amaçlayan bir...
Kıdem Tazminatı ve Şartları
Kıdem Tazminatı ve Şartları İşveren tarafından belirli koşulların sağlanması durumunda işçisine iş yerinde çalıştığı süre boyunca kazandığı kıdemin karşılığı olarak...
Yaralı Ailesinin Manevi Tazminat Hakkı
Yaralı Ailesinin Manevi Tazminat Hakkı Hukuka aykırı olarak bedensel bütünlüğü ihlal edilerek yaralanma durumunda, yaralı ailesinin manevi tazminat hakkı bulunmaktadır....
Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davası
Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davası İcra edilen meslekten kaynaklanan fiziksel ya da ruhsal geçici ya da kalıcı tüm hastalıklar için...
Doktor Hatası (Malpraktis) Tazminat Davası
Doktor Hatası (Malpraktis) Tazminat Davası Tıbbi malpraktis, yani doktorun tıbbi uygulama hatası, doktorun veya tıbbi işlemin uygulandığı sağlık kuruluşlarının; ilgisizliği,...
Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Ölen bir kişinin hayatta iken destek olduğu kişilerin yaşamlarının ölüm sebebiyle kötüleşmemesi adına kabul edilen destekten...
İş Kazası Tazminat Davası ve Şartları
İş Kazası Tazminat Davası ve Şartları İş kazası tazminat davası; belli bir iş yerinde mesleğini icra eden işçinin doğrudan kişinin...