0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Yapım Sözleşmesinin Biçimi

YAPIM SÖZLEŞMESİNİN BİÇİMİ

30- Borçlar Yasasında gösterilen yapım sözleşmesi, yasaca yazılı biçime bağlı tutulmamıştır. Ne var ki; sözleşme ilişkisi usul yasası hükümleri uyarınca kanıtlanabilir.

Pazarlık götürü olarak yapılmışsa, yüklenici, yapıtı kararlaştırılan fiyata yapmak zorundadır; yapıt oranlarından daha çok çalışmayı ve gideri gerektirmiş olsa bile, yüklenici, ücretin artırılmasını isteyemez.

Bir hakkın doğumu, düşürülmesi, aktarımı, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi tanınması ve silinmesi amacıyla yapılan hukuksal işlemlerin, yapıldıkları zamanki tutar veya değerleri beşyüz lirayı geçtiğinde belgitle kanıtlanması gerekir.

Senetle kanıtlanması gereken durumlarda ise yargıç, yazılı kanıt arandığını hatırlatarak, karşı yanın onamı varsa tanık dinleyebilir (15. HD. 11.11.1980, 2139/3319).

Bu alanlarda inşaat mühendisi, mimar hukukçu uzmanlarımız bilirkişi, danışmanlık, uzman görüşü hizmeti vermektedir.