0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Ruhsatsız Yapıya Ruhsat Almak

RUHSATSIZ YAPIYA RUHSAT ALMAK

15- Bütün yapılar için yerel idarelerden yapı izni alınması zorunludur. Ruhsatsız ( kaçak ) veya ruhsata aykırı yapılar mühürlenerek durdurulur. Tanınan süreye rağmen ruhsat alınmaz veya ruhsata aykırılıklar giderilmez ise, encümen veya il idare kurulunun kararı ile kaçak bina veya ruhsata aykırı kısımlar yıktırılır.Binanın tamamı tasdikli projesine aykırı yapılmıştır. Yasal hale getirilmesi mümkün değilse, bu haliyle yıkılması gerekir. Yıkılacak binaların da, korunmayı gerektiren ekonomik değerlerinden bahsedilemez ve mevcut halin devamı anlamına gelen taraf istekleri ise hukuken himaye görmez. Yükümlülüğünü yerine getirmemiş ve dolayısıyla arsa sahibine karşı bedele ( bağımsız bölümlere ) hak kazanmamış olan yükleniciden tapu payı satın alan üçüncü kişiler de iyiniyet savunmasında bulunamazlar. Davacı arsa sahibi; ancak binanın tadilat projesiyle yasal hale getirilmesini, mümkün değilse kal talebinde bulunabilir (15. HD. 10.6.2002, 1621/3127). ,

Bu alanlarda inşaat mühendisi, mimar hukukçu uzmanlarımız bilirkişi, danışmanlık, uzman görüşü hizmeti vermektedir.