0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

İnşaat Ruhsatı Alınmadan İnşaata Başlanması

Yargıtay Kararları

İNŞAAT RUHSATI ALINMADAN İNŞAATA BAŞLANMASI

34- 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun emredici hükümleri uyarınca, ilgili mercilerden inşaat ruhsatı alınmadan inşaata başlanması yükleniciden istenemeyeceği gibi yüklenici dahi böyle bir durumda sözleşme hükümlerini işleterek inşaata devam etme hakkına sahip değildir. İnşaat yapımında ruhsat alınmadığından işe devam olanaksız olup, kooperatifin eski üyesi sıfatıyla birçok kararın alınmasında da etkili olan davacı şirket ortağının -dolayısıyla davacı şirketin- ve bu durumu bilen kooperatifin sözleşmenin ifasını isteyemeyecekleri ortadadır. Bu durumda sözleşmenin her iki yanın ortak kusuruyla bozulduğunun kabulü gerekir (15. HD. 17.6.2002, 1783/3264).

Bu alanlarda inşaat mühendisi, mimar hukukçu uzmanlarımız bilirkişi, danışmanlık, uzman görüşü hizmeti vermektedir.