0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

İmara Aykırılığın Giderilmesi

Yargıtay Kararları

İMARA AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ

17- Yerel yönetimlerden izin ( ruhsat ) alınmaksızın yapılan yapılar ile ruhsata aykırı yapılan yapılar yahut bağımsız bölümler “Kaçak” sayılır ve yerel yönetimlerce yıktırılması zorunludur. Kaçak yapı yapılması ise, suç teşkil ettiğinden “ceza” yaptırımı uygulanmasını gerektirir. İmar Yasası hükümleri, kamu düzeni gereğince “emredici” hukuk kuralları olup, mahkemece yargılamanın her aşamasında doğrudan gözetilir. Kaldı ki yüklenici, özen ve sadakat borcu gereği, inşaatı yanlar arasındaki sözleşme hükümlerine, imar yasası ve yönetmeliklerine ve inşaat tekniğine uygun olarak yapmakla yükümlüdür. Yapının kaçak olması durumunda, yüklenici iş bedeli; iş sahibi ise ayıplı ve eksik iş bedeli isteyemez. İmara aykırılık, tadilat projesiyle giderilebilecek derecede ise, mahkemece inşaatın yasal hale getirilmesi için önce yükleniciye süre verilmek; verilen süre içinde gereğini yapmadığı takdirde ise giderlerinden yüklenici sorumlu olmak üzere, iş sahibine yetki ve süre verilmek gerekir (15. HD. 23.6.2003, 1812/3377).

Bu alanlarda inşaat mühendisi, mimar hukukçu uzmanlarımız bilirkişi, danışmanlık, uzman görüşü hizmeti vermektedir.